Levande vatten laddas med ljus

water

Planetens viktigaste molekyl är den som bygger upp vatten. Vattnet ger liv åt allting som vi ser i form av levande växter och djur, också människokroppen består av mellan 55-70% av vatten.  Den nuvarande civilisationen gör sitt bästa för att hålla det någorlunda rent, med varierande resultat. Man har från början använt mekanisk rening, numera sker en hel del med biologiska komponenter. Det senaste effektiva reningsmetoden är när nanoprodukter med stor reaktionsyta fås att binda upp skadliga kolföreningar i den laminära vätskan vatten.

Det vi kallar vatten kan ses som en flytande kristall då vatten för det mesta finns i sin kristallina form i universum. Denna flytande kristall kan fås att imitera i stort sett vilken kemisk komposition som helst eftersom den till sin konstruktion är obegränsat flexibel. Detta sker också i alla lösningar som kan spädas ut med vatten, vatten kallas ju inte för inte det universella lösningsmedlet. Vatten har förutom sina olika aggregationsformer och andra variabler också en plasmaform som redovisas i forskning utförd av Gerald H. Pollock. Han har kommit fram till en teori om hur till exempel molnens form bildas i avgränsningsområden som han kallar ”exclusion zones”, EZ. Dessa zoner är också de områden där energi kan transformeras eller vatten kan separeras och renas. Mycket av den grundläggande forskningen om vatten försvinner tyvärr i informationsflödet då ekonomer får bestämma.

Läkarvetenskapen förstår då heller inte hur homeopati verkar eftersom mycket av det vetenskapliga materiekonceptet är en akademisk konstruktion för att behålla makten över folk i allmänhet och då över ekonomi i synnerhet. Det är således heller inte lätt att bryta denna agenda även om en del lyckats.

Forskaren Masaru Emoto är en internationellt erkänd japansk forskare som väckt uppmärksamhet världen över med sin forskning över vatten. Han har också gjort en bildserie över hur vatten reagerar på omställningar i vårt medvetande. Viktor Schauberger var en av 1900-talets största namn när det gäller hur vatten fungerar och påverkar oss samt kan renas men blev ofta nedtystad och motarbetad. En svensk som gjort en stor insats är Bertil Pettersson i Skåne som med sin vattenvirvlare på ett makroplan via vortex uppnår liknande resultat gällande vattenrening.

Jag har i sommar på uppdrag av en uppfinnare i norra Sverige varit med och testat en metod för optisk rening av vatten. Några behandlade vattendrag i Norrland visade på synnerligen intressanta resultat både för fisk och fågelliv. Jag testar just nu ett par vattendrag i Småland som inom ett par dygn fick en hel koloni med ankor att leva upp. När jag kom för att kolla in var jag skulle ha mitt testområde möttes jag av en helt tyst koloni av några hundra ankor som satt på en gräsmatta. Det intilliggande vattendraget var helt tomt. Nästa dag hade bilden förändrats. Vattnet var belamrat med kommunicerande fåglar och ljud från alla håll. Resultaten och tidigare forskning visar att det på en grundläggande nivå finns otroligt starka kommunikationsmetoder som vi ännu inte kan mäta med våra instrument. Inte minst Gerald Pollock verkar vara den som kommit längst med sin forskning om EZ, och framtiden kommer antagligen att  visa samma accelererande utveckling under kommande år som datorer eller nanoteknik gjort de senaste decennierna.

Dagens etablerade vetenskap kanske uppfattar optisk rening och aktivering liksom homeopati som ren magi, även om metoden med UV-ljus redan använts i många år. Ankor förstår ju det. Vad kan detta då inte göra med en döende landsbygd där det som behövs är en gnutta mer framtidstro och positivt tänkande av de människor som befolkar den?  Det är ju på vår medvetandenivå som vår verklighet skapas. Kommunikationsmedlet mellan medvetandet och verkligheten är vatten. Rent vatten.

G.Pollock TED-talk

Masaru Emoto

Virvlat vatten

Viktor Schauberger

 

Domstolskorruption i Sverige och CIA – Cocaine Import Agency som gör skäl för namnet.

3usd_hillary

Underrättelsetjänster är inte längre nationsbundna utom till namnet och har kanske aldrig varit det. De jobbar i första hand för att underhålla bankirernas illusionsekonomi där de under flera år hållit en allt ihåligare USA-dollar under armarna med den verksamhet som är en av bankernas största kassakor, illegal narkotikahandel.

Denna globalt utbredda säkerhets- och underrättelsetjänst som förser bland annat NATO med information har många olika verksamheter. Där ingår infiltration där man via narkotikahandeln har kontrollen över hur terrorismen finansieras i operationer som Gladio i Europa. Givetvis finns det också inom organisationen opportunister som sett möjligheter att bli rika. De så kallade false flags i olika länder är troligtvis till 100% finansierade med narkotikapengar. En av grundarna till CIA var den förre presidenten i USA George HW Bush som sedan länge i inoficiella kretsar betraktats som världens största narkotikahandlare, alla kategorier. När man opererade i sydamerika under 1980- och 1990-talen som bekämpare av narkotikahandel, senare tillsammans med DEA (Drug Enforcement Agency) så lade man samtidigt under sej de flesta leverantörer av kokapasta, råvaran till kokain. Ett av de största kapen var Colombianen Pablo Escobars organisation då man mördade honom 1993. En stor del av kokain som då importerades till USA kom via Miami och influget via Mena, Arkansas där det förra presidentparet Clintons var inblandat. Bill Clinton var då guvernör i Arkansas men händelsevis försvann väsentliga delar av den utredningen vid bomben i Oklahoma City 1995. Efter millennieskiftet har man finslipat den sydamerikanska operationen i Mexico genom att länder idag lämnar ut sina narkotikahandlare till USA där de hamnar på DEAs specialhäkte i Chicago för att inlemmas i organisationen. Där får de känna på Escobars övertalningsmetod som gick ut på ”argenta o plomo” dvs silver eller bly som belöning. Silver om man samarbetade eller en blykula i skallen om man vägrade.

Själva handeln är internationell och kokainet har under åren hittat nya vägar till konsumenter, idag pågår också en betydande affärsrörelse i Västafrika där man via politiskt svaga regimer kan operera rätt så riskfritt. Från dessa länder sprids idag även asiatiskt heroin till väst. Det finns många system för leveranserna. I medelhavet har man sedan länge en taktik att vid större leveranser skicka ut några stora laster med flyktingar som håller tull och andra myndigheter sysselsatta. Inte heller Sverige har under årens lopp varit förskonat från CIA-operationer, år 2006 försökte man via Göteborg att föra in 4600 kg kokain via Skandiahamnen. Partiet hamnade efter en enskild insats på avvägar och till sist i Polen där det beslagtogs. En signatur för dessa ”kontrollerade” partier är att de är på över 1000 kg. I alla dessa leveranser som ingår i systemet har nyckelpersoner hos berörda myndigheter blivit neutraliserade med pengar eller andra metoder för att partiet ska passera utan problem. Dessa jättepartier används politiskt i destabiliserande syfte för att skapa lågnivåkrig bland kriminella gäng, i ovanstående fall var målet västsverige och i ett senare skede de baltiska länderna. Slutmålet var givetvis ryskt. Som i så många andra länder är narkotikarotlar relativt fristående i Sverige och är nära knutna till infiltratörsverksamhet utanför övrig polisiär verksamhet. Där frodas också opportunisterna som gärna stoppar ett par extra tusenlappar i fickan. Vid införsel av de stora parterna uppstår ett annat problem och det är hur man ska kunna förklara den rikliga förekomsten av knark förutom med den polisiära inkompetensen. Här är man tvungen att via pressens löpsedlar skapa ett begrepp som knarkkungar. Ett av de mera kända moderna fallen är Jonas Falk som från 2011 satt i svenskt häkte under fyra år för att därefter frikännas. Målet kunde öppnas i svensk domstol först efter plantering av bevis i en segelbåt i Göteborg. Komplikationerna i målet berodde inte så mycket på att det totalt saknades bevis för hans medverkan i knarkhandel utan på det faktum att svensk polis och dess narkotikarotlar är korrupta enheter som jobbar under order från till exempel CIA sedan många år. Detta gäller också den åklagare, Karin Bergstrand som drev målet. När ska svenska domstolar åter börja svensk lag och sluta följa order från olagliga underrättelseenheter? Svenska politiker och myndigheter är redan avslöjade som femtekolonnare i internationell press, ska landet också börja beskrivas som polisstat och tjänstemannadiktatur officiellt innan folk vaknar upp? Vad som behövs är en sanningskommission som kan begränsa problemet med korruption och maktmissbruk.


http://www.crimeandinvestigation.co.uk/crime-files/pablo-escobar
http://www.whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/MENA/crimes_of_mena.html
http://www.serendipity.li/more/okb1.html
http://narcosphere.narconews.com/notebook/bill-conroy/2011/04/mexican-narco-trafficker-s-revelation-exposes-drug-war-s-duplicity
http://www.prisonplanet.com/articles/december2007/131207_b_cocaine.htm
http://www.spiegel.de/international/world/violence-plagues-african-hub-of-cocaine-trafficking-a-887306.html
http://www.nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/2013%20OP-SP.pdf
https://www.magasinetparagraf.se/tag/kokainmalet/

Periodisk utveckling

Russell period

Walter Bowman Russells periodiska system från 1926 beskriver inte bara grundämnens plats i förhållande till varandra utan den dynamiska rörelse som bildar materia ur energi. Materiebildning är en sfärisk skalär expansion som samtidigt rör sej linjärt i en magnetisk repellerande expansion och en elektriskt styrd kompression. Den elektriska kompressionen kallas också för gravitation. Med en tidsfaktor sker alltså detta i fem dimensioner. Mainstreamvetenskapen sitter fast i ett statiskt tänkande som gör att man omöjligtvis kan komma vidare i en verklighet som hela tiden är föränderlig. Man är alltså hänvisad till applikationsforskning och grundforskningen avstannar till stora delar. Det visar sej också i språket där en relativt ny formulering som ordet ”tänk” från ett imperativ på några få år förvandlats till ett substantiv. Trots att en tanke per definition aldrig kan låsas fast i någon form. Då är det ju ingen tanke mera. Det kan bli så galet när jurister, ekonomer och byråkrater anser att deras samhällsapparat är höjden av all utveckling. De bildar ju faktiskt sin bild av livet på det förgångna och på begränsande siffror i statistik i en dynamisk värld. Det är också därför det ser ut som det gör i västvärlden där förskräckta bromsklossar står som spön i backen. Trots att politiker och andra beslutsfattare avlossar salva efter salva i sina egna fötter verkar de inte förstå vad som gäller. Man gör sej påmind om den vetenskapsman som i slutet av 1800-talet käckt påstod att allt redan var uppfunnet. Eller den svenska politiker som på 1990-talet slängde ur sej att internet var en övergående modefluga. Så man ska nog akta sej för att göra några bestående begränsande prognoser om framtiden. Möjligheterna till en gränslös utveckling finns alltid i en dimension som inte kan begränsas av så kallat sunt förnuft. Snusförnuft har heller aldrig hamnat i historieböcker annat än som kuriosa och stollerier. Vad som återfinns där är allt det som senare blev banbrytande.

Matrismodellen

3usd_hillary

Ekonomier finns globalt på minst tre olika nivåer parallellt, de roterar också i varandra på lokala plan. Om man lägger upp världen i nord-syd istället för höger-vänster så kan man hitta en del av problemet. På den understa nivån, mest i syd finns en ständig kamp om att få ett mål mat om dagen. Dessa miljarder människor ser i tv-reklam den mellannivå som är nords överflöds- och konsumtionssamhälle. Mellannivån har under de senaste decennierna börjat sprida sej allt längre söderut men lämnar fortfarande miljarder människor utanför. Det som händer idag i vår globaliserade verklighet är att den understa nivån också gör sej påmind rent fysiskt i norr. Detta i form av en påtvingad flyktingström regisserad av ett kriminellt toppskikt i bankirsegmentet. Denna flyktingström skapar också nya rikedomar i form av till exempel asylbaroner som märkt att ett hopplöst överbyråkratiserat system inte fungerar.
De på mellannivån jobbar för att samla prylar som tecken på status och bevis på att de är en smartare del av världsbefolkningen. Dessvärre blir ett liv med pryljakt bara ett substitut och en robotiseringsprocess där folk oftast inte har tid att njuta av det har tillgång till. De hinner ju inte eftersom de redan befinner sej i jakten på nästa pryl. Konsumismen lever i sin tur på en helt och hållet fiktiv finansiell sektor i en illusionekonomi. Vi bor på en planet där priser styrs med hjälp av spekulation, lobbyister och bristpolitik trots att allt finns i överflöd.
Illusionekonomins fiatvalutor skapar också förutsättningarna för finansbubblorna som i sin tur försörjer den banksektor som med jämna mellanrum löper amok i sin egen räntekarusell.
Den översta nivån är det militärindustriella komplexet MIK som olika sätt styr ”finansvinsterna” och är verktyget för manipulation av de övriga. Vapen används för att förtrycka och erövra nya marknader för att de ska utsättas för den demokratiseringsprocess som också innebär påtvingad konsumism av erövrarnas produkter.
Instrumentet för acceptans är å ena sidan våldspotentialen och å andra sidan det faktum att MIK skapar hundratusentals välbetalda jobb i nord. Det pågår också en mutbaserad global handel där vapenproducenter skapar affärer i byteshandel på nationell nivå. Denna handel kan som motvikt ha både pengar, makt och varor. I varuutbytet finns allt, oavsett lagliga incitament. Det kan således vara allt från olja och naturtillgångar till narkotika. På statsnivå har till exempel Sverige i försvarsaffärer i handelsutbyte på politikernivå bytt till sej allt från tomater på burk till kontrakt i bryggeriprodukter. Själva penningillusionen här är de stora fiktiva beloppen i kontrakt som är i omlopp, de riktiga pengarna i överföringarna består dock mest av mutor och smörjmedel till mellanhänder. Miljardbeloppen i affärerna är grundade på högtidligt undertecknade dokument som mest existerar som köttbitar till hungriga väljare.
Systemet är alltså en självsmörjande rundgång där propaganda läggs ut globalt i massmedia och pressens fiktiva eller verkliga krig används som en grå smörja över det hela för att skymma mekanismen bakom. Allt givetvis styrt av samma kriminella aktörer på bankirnivå som livnär sej på den rädsla som propagandan skapar. Det enda som kan stoppa detta är att flera människor börjar förstå den manipulativa strukturen bakom det som sker. Förståelse och kunskap är det effektivaste vapnet idag, inte kulor, bomber eller drönare.

Lars Bern har också i sin artikelserie Matrix 1 2 3 detaljrikt beskrivit hur det hela fungerar. Ovanstående förenkling kanske kan leda flera in på rätt spår.

Lars Bern i Newsvoice

Matrix 1

Matrix 2

Matrix 3

Platos grotta

plato

Religion skapade på sin tid illusionsjuridiken och dess hybrider. De första juristerna för tusentals år sedan var präster och de har aldrig lämnat den rollen. Samtidigt har många kyrkor alltid skott sej ekonomiskt och med dessa framgångar har man spridit tekniken till nya områden som finns överallt runt oss i flera lager. Vi har en illusionsekonomi i form av derivat utan realvärde och en skuldbaserad bas för kapitalbildning. Ju mera man är skyldig banken desto rikare är man… Flyktingar betraktas som en tillgång i nationalekonomiska termer eftersom de innebär en belåningsbar kostnad. Man har samtidigt skapat en illusion av säkerhet med hjälp av polisstaten över hela världen som förföljer dem som inte anammar den utan fortsätter att se verkligheten som den är. I den illusionen ingår krig med illustra skapelser i grupper som Alqaida&ISIS och gatuteater i form av falseflags för att hålla kvar folk i denna illusion med hjälp av skrämseltaktik. Allt detta hålls intakt med hjälp av massiv propaganda, övervakning och politik med ett inbyggt grupptryck med konstruerade motsättningar. Vi har en illusionsteknik i den konstgjorda teknikens smartphone som istället isolerar folk och den mänskligt viktiga personliga kontakten upphör. Vi har en politisk illusionsdebatt om klimatförändringar som muterat in i ekonomi i form av utsläppsrätter. Utsläppen och mättekniken från fossila bränslen kan i sin tur manipuleras med illusionskemi via ökad luftmängd med hjälp av tillsatser.
Människan har alltid skapat genom att utveckla befintlig teknik. När skapandeförmågan ersätts av regelverk som alla slaviskt lyder går en civilisation under.
En bonde som ser ett flygande tefat passera över potatisåkern tänker genast att det är utomjordingar. Han har inte en tanke på att startmotorn i hans traktor kanske jobbar med samma teknik som i ett flygande tefat med vimanatekniken. Den tekniken är en förbikoppling av den reaktiva induktansen och att man sedan kör magnetfältet via ett dubbelt vortex för att exponentiellt öka styrkan. Då kan den avgivna effekten överkomma gravitationen. Han spekulerar också istället om det han sett är en illusion. Flygande tefat i verkligheten ingår ju inte den fragmenterade menu som han fått ta del av genom massmedia eller utbildning. Den delen är heller inte lätt att ta sej förbi eftersom den officiellt vetenskapliga förklaringen av gravitationen är en annan illusion. Detta har inget konspiratoriskt i bakgrunden utan allt bygger på en överdriven tilltro till en ekonomisk överhet och ett tillrättalagt kunskapsarv. Många har också illusionen om att om man stör världsordningen så rasar allt. Denna illusion är kanske den lättaste att komma över. Världen går inte att styra. Jorden snurrar runt solen oavsett vad som står i kvällstidningen. Att exempelvis tro att en börsförändring i längden kan inverka på något reellt överhuvudtaget tyder på upprepning av en förpubertal hybris då veckopengen bestämde över tillvaron. Ekonomin styrs nämligen av samma rigida teknokrater som kontrollerar utbildning.
Många väntar med spänning på teknokratkraschen i vår styrda robotiserade tillvaro för att åter fritt kunna utveckla och utvecklas. Andra märker ingenting av detta i sin skuggvärld som fortfarande trots allt känns tryggare. Samtidigt kan det för den upplyste vara frustrerande att inse hur infantilt hela systemet egentligen är och att allt bygger på så kallad empirisk bevisföring där allt hela tiden jämförs med tidigare bevis. Det vill säga bevis godkända av imperiet – det är ett grundläggande systemfel när kausalitet bara nämns som en bisats. Ingenting kommer att utvecklas i en statiskt kontrollerad värld där det enda som är bevisligen är kontinuerligt är förändringen.

Mera om illusionen och hur den kan brytas

Lege

Ola Alexander Frisk

 

 

Nygammal teknik

sriyantra3d-54

Den vediska skrifterna på sanskrit förklarar materia som en diffusion av energi. Energi kan här översättas med rörelse. Detta bekräftas av det senaste inom forskning som beskriver materia som elektromagnetiska vågor, alltså att tätheten eller densiteten kan mätas i frekvenser. Diffusionen börjar som gaser, för att sedan komprimeras till vätskor och till slut fast materia. Komprimeringen sker sfäriskt som en implosion och är alltså motsatsen till en expanderande sfär vars expansion sker mot åtta punkter från centralpunkten. Dessa åtta punkter är hörnen i en kub då vår perception kontinuerligt översätter den sfäriska formen till raka linjer. Frekvenserna från detta rörliga system sprids fraktalt med gyllene snittet som matematisk bas. Vad vi registrerar är gränsvärdet mellan kuben och sfären då materia hela tiden befinner sej i det yttersta läget av expansionen i denna energidiffusion. Vid vändpunkten i expansionen närmar sej materiakonstanten eller ljushastigheten c noll och tillåter då vår perception att registrera materian. Detta enligt den välkända formeln E=m x c^2.
Gränsvärdet där c=0,05 ligger just vid alfapartikeln eller heliumatomen och det är där vi alltså får vår uppfattning om materia. De övriga 95% betecknar idag det vetenskapen kallar svart materia och kan inte registreras direkt. Denna del av materia som alltså består av en vågrörelse med större c än alfapartikelns ligger då utanför perceptionen.
Rörelse i alla densiteter sker i form av roterande sfärer samtidigt med denna linjärt simultana expansion-kompressionsfas. Kompressionsfasen i sin tur är grunden till gravitation. Det är alltså en rörelse i fem dimensioner som kort och elegant beskrives av Miles Mathis i http://milesmathis.com/hidden.html .
Den vediska vetenskapen beskriver den linjära rörelsen som tamas-rajas och själva processen i den linjära tiden som Prakriti. Perceptionsgränsen vid alfapartikeln kallas för Purusha. Expansion-kompressionsprocessen bildar 9 punkter med centralpunkten i sfären. Talet 9 står också därför för hela den sammanhållande kraften i universum. Den är alltings början och allt slutar med talet 9.
9-9-9
Sri Yantra som vedisk och hinduisk symbol bygger på talet 9 som bildar 54 i 6 x 9, antalet skärningspunkter i Sri Yantra. Då den linjära rörelsen fullbordas bildar den talet 108, ett heligt tal i samma kulturer. Talet 108 beskriver kraftfältets relativa styrka linjärt när det gäller den repellerande effekten i alla gravitationsfält. Det är en synkronisering mellan tid och rum.
Därför förekommer talet också i solsystemet. Solens diameter är 108 gånger jordens. Avståndet mellan solen och jorden är 108 gånger solens diameter. Avståndet mellan jorden och månen är 108 gånger månens diameter.
Dagens officiella vetenskap forskar enbart i den fas som omfattar expansionen/explosionen, implosionsfasen har man helt enkelt suddat ut från den akademiska litteraturen och därmed också från forskarnas medvetanden. Därför verkar mycket av forskningsresultaten helt oförklarliga och matematiska singulariteter uppkommer. Alla nya fungerande energilösningar idag kommer därför från icke-akademiska institutioner. Det ovanstående förklaras också av Walter Bowman Russell i hans litteratur från tidigt 1900-tal som ligger djupt förankrad i den vediska vetenskap som i tusentals år hemlighållits. Tidigare skedde detta av vatikanens kohorter i form av jesuiters inkvisitioner, idag styrs det av ett kriminellt bankirsystem som betraktar mänskligheten som sina privata slavar. Bankirsystemen har via det politiska frimureriet de senaste 140 åren idogt förstört uppfinningar och förhindrat utvecklingen för att berika sej själva och sin babyloniska idé om sin egen förträfflighet. Med sin finansiering av meningslös forskning fungerar de som stoppklossar i utvecklingen och i sin stupida och ologiska världsuppfattning verkar de hellre köra allt över stupet än att erkänna att deras tid är ute.

Walter Bowman Russell ”The Universal One” 309-316
http://www.pearltrees.com/esamawuta/item141493701

http://www.milesmathis.com

Paradigmskifte

Det gamla paradigmet försöker förtvivlat hålla sej kvar i något som hela tiden fragmenteras.
Heros resa som en mänsklig beskrivning för livslinjen går nu vrängd ut och in, den beskriver geometriskt en åtta när solsystemet vände 2012. Den cykeln varar under den ena halvan av 25900 år. Vi har utanför denna ytterligare en tidscykel på ca 250 miljoner år.
bluecreation
Allt det nya byggs upp underifrån, det är ju så materia bildas då det är våra medvetanden och viljor som bygger upp den kommande verkligheten.
Kombinationen Miles Williams Mathis – Walter Bowman Russell kommer nu efter mayakalenderns slut tillsammans med gammal vedisk kultur att bilda en holistisk civilisation i ny form för ekologi och den nya humanismen. Det som gäller är att kombinera det bästa ur det gamla med det bästa ur det nya.
nazca-indus
Teknokraters planerade framtid har redan passerat då den bygger på artificiellt toppstyre långt underlägsen den mänskliga skaparförmågan. Det är ju vi som skapat maskinerna, inte tvärtom.
En ny sorts Atlantis återuppstår i form av världskultur och decentraliserad ekonomi i form av BTC. Det var nog så den självutvalda ledningen för NWO hade tänkt sej Nato som vaktstyrka för som den Nordatlantiska överenskommelsen. Kanske har de fått delvis rätt under en mycket kort tidsperiod, vad som ligger och stoppar är just att det gamla maktparadigmet inte går att tillämpa längre. Det militärindustriella komplexet har degraderats till en jättelik filminspelning av en potemkinkuliss. Kriget mot terrorismen är som en sämre tecknad film. Allt gick ändå bara ut på ekonomisk vinning och inte världsherravälde rent fysiskt som ju alltid varit en utopi och vapnen har skapats för att bevara kriget, inte för att vinna det.
east-west
Vetenskapsdogmerna dör snabbt ut i upplysning på bred front, de som söker efter berömmelse slocknar fort. Alla får ju tillgång till sin egen version som de kan forma efter det som sker. Då gäller orsak och verkan istället.
Einstein-understand
Vad gäller ekonomi; den som nu skrapar ihop nya rikedomar i det gamla paradigmet ökar istället sin skuld i en skuldbaserad babylonisk ekonomi byggd på brist. Det är kunskap som blir värdefullt då allt egentligen finns i överflöd.
Mänskliga relationer; de som söndrar för att härska förlorar allt i en multipolär värld där alla betyder något. I politik är megafonernas tid över.
När illusionsjuridiken raseras heter rättssystemet Natural Law. Vi är alla skapare av vår egen framtid.
meditation2
Men det gäller alltså att kunna skilja verkligheten från illusionen.
RinglingBros