No Fear

Genetics_IC

We are vibration, our cells are mostly water being vibrated into existence by the DNA in the tiny nucleus interacting with the Aether. Feminine radiative energy flows out radially out of Aether as magnetism, pushing out. Male energy flows inwards centripetally creating mass. The holy trinity. Everything you do, think, consume, feel and live in vibrates and changes your DNA. None of your DNA is junk it holds everything that has ever happened to you and your parents. You can change this by what vibrations you allow into your Torus field. We can heal our entire bodies as most cells are replaced within a year. All cells in seven years. So the key is to change the vibration of your DNA so it stops reproducing damaged cells or packets of structured water. Remove all synthetics from you and your environment, clean spring water, non gmo, organic foods, clean natural environment and clean thoughts, emotions will heal your vibration so your bodies cells flower out in harmony instead of distorted. Cancer is simply a mutation caused by you changing the harmony of your symphony. Change your tune and you will vibrate in harmony and be healed. Cancer is just an imbalance or disharmony or dis-ease of your body. Your body can heal anything if you provide a conducive environment for it to heal. Alkaline environments prevent and remove these problems. Baking soda in your water, raw greens, cannabis and many other plants, apple cider vinegar, lemon water etc. cancer is not some mystery if you look for what’s causing it. But our society teaches us to search for the disease and cure when the cure is to prevent the acidic sugar rich synthetic environment they sell us everyday. It’s all money and greed, wake up! Heal yourself and fear nothing.

InPower

Annonser

Proxydealer

20090405Opium-02

Spc. Casey Barlow, 23, of Salem, Oregon, a soldier with Company C, 2nd Battalion, 2nd Infantry Regiment squeezes an opium poppy bulb during a patrol in the village of Mazar’eh, in Maiwand district, Kandahar province, Afghanistan.

Det finns i pressen uppgifter om att läkare som skriver ut smärtstillande mediciner skapat en heroinepidemi i USA eller att beroende utvecklas från recept utskrivna av läkare i metadonprogram. Kanske sant till viss del men huvudorsaken är att det militärindustriella komplexet och Nato numera är djupt inblandat i transporter av opiater från Afghanistan till väst. Illegalt knark är världens tredje största affärsområde vad det gäller kapitalomsättning. Donald Trumps Washington DC är idag ett styre av en militärjunta och bankirer som desperat försöker behålla sin makt globalt med sina knappt 1000 baser över världen i ett läge där dollarn kör ett bottenrace. 1900-talets knarktrafik organiserades efter 1947 av CIA och pengarna tvättades från början via Vatikanens bank. Redan Lucky Luciano och senare Pablo Escobar fanns på listan som medarbetare för CIA i finansieringen av hemliga operationer i terrororganisationen Gladio- i Sverige kallat Arla Gryning. Nuförtiden möts också militärkomplexet och Big Pharma i produkterna metadon och subutex, heroinderivat i sociala program för kontrollerat beroende. Allt från början betalt av skattepengar.

Initierade lågnivåkrig i förorters knarkgäng är bra plantskola för ett riktigt krig med gott om kanonmat från från dysfunktionella sociala system, det testade man redan på 1980-talet i Los Angeles. Förortsgäng av invandrade kriminellt stämplade latinos visades då ut till sina hemländer där gängbildningen accelererade till förhållanden liknande inbördeskrig. På en metadonberoende kan man ju också lätt hänga på en tröja med antingen afa eller kkk för att sedan skeppa ut vederbörande för att störa ut fredliga och folkliga demonstrationer. Eller direkt som kanonmat i något avlägset ökenområde som ingen kan uttala namnet på där dom kan peppra varandra fulla med bly antingen som moderata rebeller eller som legotrupper med något bättre betalning.

Det svenska värdlandsavtalet för Nato öppnar för en ny marknad för produkter från den afghanska svarta opiatmarknaden, idag beräknad till 6-7000 ton. Agendan körs in under en upphaussad skräck för den ryska björnen och ivrigt påhejad av gammelmedia. Tullkriminalen saknar jurisdiktion för militära transporter och man får väl knappast hjälp från Interpol som håller årliga konferenser i Karibiens kokainhubb Barranquilla i Colombia, ett på alla sätt grabbigt samkväm i en miljö av inhyrda luder, brännvin o koks. Kan vi kanske skriva upp en ny titel för försvarsministern Peter Hultquist, som proxylangare av heroin?

https://www.newsbud.com/2017/08/21/newsbud-exclusive-nato-cia-pentagon-junction-of-the-real-druglords-warlords_/

Kvantklyftan

wisdom

Ken L Wheelers teori om fältet visar inta bara fältets funktion och hur en magnet fungerar. När man förstår hur fältet rör sej i förhållande till allting annat så förstår man också hur tiden existerar i förhållande till rummet och materia. Teorin bygger på +100-åriga väl underbyggda teorier nedtecknade av Maxwell och Steinmetz med flera samt litteratur av Walter Russell om magnetiska tryckzoner. Det som vår perception uppfattar grundar sej på en underliggande fältrörelse. Detta underliggande högfrekventa fält är också ett tidlöst informationsskikt av energi, denna källa kan aldrig manipuleras. Däremot kan kontakten med källan störas via teknik, vilket också sker idag med elektronik, kemisk påverkan via föda, chemtrails och vacciner samt medvetandeförvrängning via propaganda. Ju högre frekvenser vi uppfattar desto större blir sedan omfånget i det hologram som vi tolkar som vår verklighet. Allt som vi upplever är då i grunden en personlig upplevelse, unik för var och en. När man sedan sammanför de olika mänskliga perceptionsmönstren så får vi den värld som vi betraktar som en verklighet på ett gemensamt plan. Samtidigt bäddar just nu stora differenser i upplevelsemönster för konflikter människor emellan, en maktfullkomlig självutnämnd elit gör också sina försök med att fragmentera denna helhet.

Eckhardt_Tolle

Allt som vi upplever är en andrahandstolkning, och de teorier som vissa upplever som konspirationer finns oftast som en solklar verklighet hos andra, då på ett högre, tätare plan som en expanderad förståelse. Det ökade frekvensomfånget kan ibland bli en riktigt jobbig och smärtsam upplevelse om man vid vissa tidpunkter inte kan relatera till en förut upplevd verklighet. Å andra sidan kan man med medvetenhet om den höjda frekvensen och nya insikter skapa en helt ny verklighet från sitt eget medvetandeplan. Detta är innovationernas tidevarv.

Wheeler-The secret of nature

Följande intervju ger en fingervisning om att det inte är meningen att det ska vara lätt. Fri energi finns i obegränsade mängder men människor på jorden måste vara färdiga att ta emot den. Helt själva, annars kör det omgivande universum över oss. En gång till.

Marshall Vian Summers – Kerry Cassidy

Allies of Humanity

Project Camelot

Vatten som en förklaringsmodell

H2O-2

Den senaste tidens avslöjanden om maktmissbruk och kontrolltekniker visar på att det gamla systemet håller på att rasa samman. Med en stor dos fräckhet har ett antal individer under mera än 100 år tyckt att de ska ha förtur till alla tekniska landvinningar utan att dela med sej. De har samtidigt maximerat sina vinster på bekostnad av alla andra genom att skapa en ekonomi som går ut på exkludering med hjälp av krig, vapen och skrämseltaktik. Vetenskapliga fritänkare börjar samtidigt alltmera att hitta en riktig, holistisk och filosofisk sida inom olika tekniker. Det kanske enklaste sättet att förstå dessa nya sammanhang är att vända på begreppen rum, tid och energi. Vi skapar ingen energi med alla våra apparater som snurrar, pumpar eller på annat sätt lyser upp vår tillvaro. Energin har alltid funnits där och kommer alltid att vara där. Vi extraherar den och har enbart hittat på lite varierande sätt att plocka ut russinen ur kakan. Rummet och rumtiden finns i ett energifält, inte tvärtom som vetenskapen låtit påskina det senaste århundradet. Ken L. Wheeler har gett ut en bok där han beskriver hur fältet fungerar, hans slutsatser grundar sej till stor del på Walter Russells forskning från 1920-talet. Walter Russell var upptäckaren av tungt vatten, som idag ligger som grund i de flesta konstruktioner som rör nukleär energi i kärnkraftverk.

Allt i universum hänger samman i energifält. Det finns ingen separation. Det som vi uppfattar som verklighet är en rumtid som materialiseras i detta fält som vi också är en del av. Fältet i sin tur är elektriskt till sin natur och byggs upp av spinnande, motroterande magnetfält. Spinnen kallas för vortex för att de är spiralformade. Spinnen är antingen centrifugala eller centripetala och är simultana inom samma densitetsområde med en dielektrisk komponent vinkelrät mot dem. Dielektriciteten i sin tur är en koppling till ett underliggande energi- och medvetandeskikt utanför vår fysiska perception. Det dielektriska planet styr kommunikationen till energiskiktet och hela processen sker under en konstant pulserande rörelse.

Kommunikation till och från rumtiden till det underliggande medvetandeskiktet sker till största delen via vatten. Rent vatten är också planetens viktigaste tillgång.

Hemligheten som ligger i vattnets egenskaper finns i dess dielektriska konstant. Vatten har ett mycket högt värde vad det gäller dielektricitet, den fungerar utmärkt som kondensator med hög kapacitans och alltså även som kommunikationsmedel. Vattnets minne finns i denna kapacitans. Vatten är också det bästa lösningsmedlet på planeten och fungerar därför som minnesbank när man tillverkar homeopatiska läkemedel. Sådana ska ju heller utsättas för påverkan av magnetfält. Vattnets genomträngande egenskaper kan bekräftas av alla som håller på med till exempel fuktvandring och skador i konstruktioner och byggnader.

Denna dielektriska vibrerande mekanism är samtidigt grunden till gravitation, ju tätare puls och därmed högre frekvens desto tyngre upplever vi ämnet ifråga. Inget står alltså stilla utan materia som vi tror är solid vibrerar med en frekvens utanför vår perception, häri finns också det matematiska sambandet mellan massa och energi i formeln E=m x c². Det som vi benämner c ljushastighet är en materiakonstant. Många talar idag om en frekvenshöjning av medvetandet efter 2012 vilket är nog så riktigt. En del upplever det hela skrämmande, därför är detta också en konflikternas tid. Samtidigt kommer sakta förståelsen om hur det hela fungerar, även på det mentala planet. Vi har ett gemensamt medvetande i en kosmisk själ. När man skadar någon annan skadar man samtidigt sej själv. För att kunna älska måste man därför kunna tycka om sej själv.

 

Age of Speedtime

Dielectricity-KenWheeler3

As Miles Mathis has stated ”…gravitational field is proportional to radius only.” Another independent researcher, Ken L. Wheeler has done his part which he describes a revival of rational physics and understanding is returning after after a century of ”deep thinking insanity.” His theory of the connection from dielectricity to counterspace is almost directly applicable to the charge field of Mathis. They both explain the spacetime as something that exists in a field, contrary to the mainstream science investigating fields in Einstein spacetime. Thus we have two fields, the base and our perception and the latter is just a result of the basic one.

A lot of Ken L. Wheeler’s work is based on the science of late Walter Russell and his figurative explications of the field that creates our reality. Walter Russell named spins of particles of a basic field almost 100 years ago. Miles Mathis has in his papers shown a way to mathematically calculate these energies. The mathisfield is actually quite simple and does not need more than high school math.

The Wheeler approach is a fine tuning of the mathisfield where these two fields, and as named in his work, space and counterspace meet. The counterspace is significant to the mathisfield and the universe is an eletrical universe. Ken L. Wheeler’s mathematical solution is a spacetime, spatially additive and counterspatially multiplicative. The mathematical form of this can also be found all over nature and the pyramids of Giza. These numbers will lead to the Golden mean and phi+phi+1=phi³. So this is not new knowledge, it had just to be reinvented.

All space is pulsating in the manner Walter Russell showed in his paper on the Genero-radiative effect. Light as we experience it is the base of all matter and matter is thus light in different pressure zones with one radiative and one generative component working simoultaneously. There is no separation in this field, all is connected.

There are no straight lines in the universe, straight lines are only a product of our perception. The new scientists must be aware of this, our reality is an experience of a spherical kinematic breathing process. This process exists in everything, from the smallest bacteria to our own breathing and heartbeats and to the expansion-compression of the earth or the universe.

Our reality is a hologram so everything repeats itself in the different pulsating densities and dimensions. Perhaps it is time to change the pattern from spacetime to speedtime in this spherical experience of acceleration/retardation.

Ken L. Wheeler

Ken L. Wheeler Magnetism

Check also his great youtube presentations.

Miles Mathis

Unified Field

Walter Russell

Genero-radiative Concept

 

 

 

 

Dekabalisering – Showtime

trump-2016-presidential-announcement-ft

Kabalen och det krigsindustriella komplexet försöker in i det sista att fullfölja sin nuvarande plan på införande av den enväldiga korporativa kommunismen i väst. Monsanto och ett samgående med tyska Bayer skulle göra antitrustlagar verkningslösa och befokningsreduktionen genom GMO var beräknad att accelerera.  Kimatbedrägeriet där väst beskattas till döds fanns i Agenda 21 och i den framflyttade dito Agenda 30. En galopperande dollarproduktion har använts till att roffa åt sej marker och egendom på alla kontinenter. Man har därmed bäddat för en hyperinflation i den fd världsvalutan. George Soros organisation”Open Society” är avsedd att via tvångsförflyttningar genom krigen destabilisera nationalstaterna i Europa . Moskva kastade ut dem och Budapest följer samma tanketråd. Syrienkriget och de andra lokala ”färgrevolutionerna” i mellanöstern skulle befästa bildandet av Rotschilds Storisrael som en storspelare.  . Den planen stoppades effektivt genom att Vladimir Putins ryska styrkor tog itu med CIA-kloner som daesh med andra terroristgrupper. Flera hundra militärbaser har satts upp av US Army på olika kontinenter det senaste decenniet för att försvara en ny världsordning. Illusioner tävlar med varandra i den västvärld där ett ”flatscreen coma” bestämmer hur mycket folk får veta och förstå. Men mycket har spruckit. De överstatliga hemligtjänsterna försöker också på alla sätt att räta upp den uppkomna obalansen mot höger innan Trump får tillgång till fredsverktygen som finns i presidentportföljen. Ett fullskaligt krig skulle välta USA och världen i ett oöverskådligt politiskt kaos. Ett steg var att störa ordningen vid tillsättningen genom att sparka chefen för nationalgardet i Washington DC, fast det hamnade raskt i segmentet ”fake news”. Allt har ju pågått sedan länge, från de dagar Sions vises protokoll och Coudenhof-Kalergiplanen såg dagens ljus. Men det verkar som att det bara blir en tummetott……oavsett om Trump drar ut proppen för hökarna eller inte så är det Showtime.

Monsanto&Bayer

Cultural warfare

Greater Israel

Youtube

Bankirplaner

Bankirsystemet utser sina målvakter långt i förväg. Därför uteblir ofta eventuella argument mot en destruktiv utveckling och all meningsfull opposition i de egna leden. Kontrollen över Mikhail Khodorkovskys företag Yukos Oil gick över till Rotschilds redan 2003 inför den nya världsregeringens införande 2006. Nu sprack ju detta men George Soros spökar även här med sitt ”opensociety” koncept ett decennium senare. Den västliga affärsmodellen med en korporativ världsdiktatur har effektivt bekämpats av Vladimir Putin. En korporativ toppstyrd kommunism är nog den rätta benämningen på kabalprojektet, allt skapat efter en beprövad sovjetisk modell. Idag verkar modellen fått genomslag enbart i Washington DC och City of London. Inte ens det gamla fd kommunistkina vill se åt detta dödfödda projekt längre.

Överfört

Mikhail Khodorkovsky