Diagnos

liberty statue

Ryktet om att en Ny Världsordning skulle vara på inkommande är felaktig. Den är redan här. En hoper politiker fördelade i Bryssel, City of London och Washington DC sitter och klubbar igenom beslut om ockupation av fria länder, femårsplaner, sjuårsplaner, valutamanipulationer och andra välkända ryggdunkarprojekt. Propagandan sprids efter en Sovjetmodell så de egna framstegen alltid framställs som gjorda i ädla syften för fred och en fridfull utveckling. När man bombar och skjuter ihjäl folk i Libyen, Syrien, Afghanistan och nu i Mali är det givetvis i fredligt syfte. Genom att motståndaren i god tid utrustats med vapen ur den egna produktionen har man skaffat sej en anledning till att världspolisen NATOs betalda legosoldater skickas till evenemanget.
Den mentala kvaliteten hos politiker har nu också blivit fastställd i en svensk domstol. Vid en försäljning till underpris av en förskola i Stockholm misstänktes korruption som resulterade i en anmälan. De ansvariga politikerna blev dock frikända eftersom domstolen ansåg att de inte var kapabla att värdera objektet. Förskolan såldes till ett värde av en lägenhet i en förort för att senare inbringa över 20 miljoner till ägarna. Frågan är om det inte bara kvoteras in kvinnor i politiska kretsar utan att man även har en kvot för förståndshandikappade. Hur mycket alla dessa hundratusentals politiker med blanka arschlen i sista ändan bestämmer återstår väl att se. Prata går ju. Hur man finansierar sina mera skumma projekt finns det att läsa om på följande länk.
http://www.mediafire.com/view/?v3rrnvy68mb2660

Statistik av statister

cop pic
Polisens brottsbekämpande verksamhet har blivit mer av en illusion av statistiksamlande och istället ett underlag för TV-serier och filmproduktion. Å andra sidan är det välkommet med en ny officiell vinkling på Palmemordet.Christer Pettersson-spåret har ju bara varit en polisiär bukfylla under de år som gått. GW Persson riktar blicken mot de hemliga operationer som sker i skuggorna, något som få människor någonsin råkar ut för förutom i böckernas och filmens värld. Det kan han göra utan att riskera sitt jobb eftersom han är pensionerad idag. Hade polisen haft mera koll så hade många grova men även enklare brott fått sina naturliga lösningar. Idag händer inget eftersom det genast dyker upp en hemligstämpel och någon vegeterande administrativ gökunge till tjänsteman med blanketter om statens och rikets säkerhet. Eller också fås utredaren att med en diskret vink besked om att lägga ner fallet. Detsamma kan komma att gälla tjänstemännen på migrationsverket som mot ersättningar på mellan 50.000 till 100.000 kunde erbjuda sökande uppehållstillstånd. Eftersom de sökande inte hade pengar skulle de få betala av genom att distribuera knark. Det låter direkt som en snärjningsprocedur av en underrättelsetjänst, i detta fall en svensk sådan. Sanningen i Sverige av idag är att det stora flertalet av narkotikaläggare i Sverige står under narkotikarotlarnas kontroll. Någon som på eget bevåg ger sej ut i ett gathörn för att sälja knark kan fort räkna med att bli enrollerad i samma initierade krets. Speciellt om förslaget kommer från någon på ett statligt verk.
Mera om samma ämne finns på http://www.mediafire.com/view/?v3rrnvy68mb2660

Nya dagar

santiago
Intressant och positivt att många EU-politiker denna helg deltar i CELAC i Santiago de Chile istället för att vara med i Davos där World Economic Forum har möte. Politiker som Angela Merkel och Carl Bildt finns på plats för att knyta bilaterala avtal på den kontinent som under USAs och EUs ekonomiska kräftgång byggt upp sina ekonomier. De sydamerikanska länderna har var för sej valt att investera och expandera istället för att skära ned som EU efter centrala beslut tagna på bankers villkor. Motor i denna politik har varit Hugo Chavez i Venezuela. Merkel & Co kanske också har känslan av att en toppstyrd europeisk ekonomi inte har så många fördelar i en dynamisk värld. Man ska inte lägga allt i samma korg.
http://www.df.cl/merkel-lo-positivo-de-chile-es-que-se-pueden-hacer-inversiones-perfectamente/prontus_df/2013-01-26/123635.html

Modern logik

ayumara
Trafiksäkerhetsfolk gör en mental kullerbytta när de med statistik påstår att fartkameror räddar liv.
Ayumarafolket i sydamerika pekar över axeln när de förklarar framtiden och pekar framför sej när de vill beskriva det som hänt. De betraktar tiden som en flod där man står med ryggen mot vattnet som kommer från uppströms och därmed tittar på det vatten som rinner nedströms som passerat för att aldrig mera återkomma. Man kan väl säga att de har framtiden bakom sej. Lite som politikerna i Göteborg efter införandet av trängselskatten. De är långt före sin tid i ett scenario som kommer och där man genom att kapa skatteunderlaget slutar att finansiera vapen till svenskt deltagande i NATOs beväpnade äventyr. Denna trängselskatt leder till att affärsverksamhet i centrum kommer att läggas ned. Inkomster från parkering försvinner, parkeringsvakters så kallade service med att lappa bilar försvinner. Folk kommer instinktivt att undvika Göteborg, man gör sina inköp i grannkommuner. Samma trängsel som skatten ska minska var ju faktiskt skapad av cyklande politiker som placerat trafikhinder lite varstans för att sedan kunna införa skatten. Nu är det bara att vänta på en utbredd trängselskatt i även omgivande kommuner. Det är ju för freden.

Fredsbevarande insats

kronblom_431628a
Jaha. Då kör krigsindustrins propagandatratt Obama 2.0 igång ett nytt krig mot stenkastare 2.0, denna gång mot AQIM som är en klonad Al-Qaida. Detta med hjälp av gamla Al-Qaida och ett överbeväpnat, sönderbyråkratiserat NATO med flygplan, tanks, uranpläterad ammunition och annat junk som köps in till överpriser. Den gode pliten carl bildt verkar hänga på i rövargänget. Allt sker med lånade kulor med skattebetalare som sponsorer. Det här klonandet till proxykrig verkar bli dyrt för dem som till äventyrs gör en arbetsinsats någonstans i västvärlden och därmed skulle råka betala skatt. Se bara på vilka som får börja städa upp i Afghanistan och Irak. Därför verkar numera sofflocket vara den effektivaste fredsbevarande insatsen.

Mammons makt

dr persson
Bankers ekonomer har lyckats backa klockan tusen år i vissa kretsar. Detta med hjälp av något så modernt som papperspengar och elektroniska siffror på dataskärmar. Någon nöd existerar inte i egentlig mening utan folk fås att tro att det råder brist på mat och naturtillgångar. Vad man gjort är att man fördelat ett överflöd till det fåtal som redan har allt och därmed är solidariska med systemet. Andra kan fås i beroendeläge med hjälp av hot om våld eller med direkta aktioner. Rädsla är som bekant en spärr för rationellt tänkande. Det är väl knappast någon som missat korstågstokerierna med till exempel Anders Behring Breivik och hans kolleger som är organiserade frimurare.
http://www.republikkennorge.wordpress.com
http://eksilregjering.org/
http://eksilregjering.org/2011/07/27/breivik-not-likely-behind-bombs/
http://eksilregjering.org/2012/09/03/ministry-of-justice-also-implicated-in-2011-oslo-attacks-utoya-massacre/
http://eksilregjering.org/2012/10/20/evidence-linking-neocons-to-722-propaganda-effort/
Olika organisationer jobbar politiskt i skuggan av den kyrkliga verksamhet som är bunden till banksystemet. Med eller utan deras godkännade. Zionistiska Rotschild och George Soros har genom den mosaiska församlingen tillgång till en krets av informella medarbetare via sayanim-systemet. Muslimska Brödraskapet och den sekulära sunnirörelsen smäller upp moskéer med hjälp av wahhabiters oljepengar på olika ställen på jorden. Denna huggsexa råder också med katolska kyrkans fanbärare jesuiterna via vatikanen och JP Morgan. Nu ska man inte tro att dessa organisationer i egentlig mening bekämpar varandra, de har ju samma mål. Som gemensamt intresse har de att toppstyra stora befolkningsgrupper, och på denna överstatliga plattform har de mera informella kontakter än vad som finns på lägre nivåer. I länder som håller på att utveckla sina demokratiska funktioner kan dessa organisationer verka positivt och accelerera utvecklingen. Detta om det sker på frivillig basis och inte genom den tvångsdemokratisering som till exempel världspolisen NATO använder sej av. NATO är den i särklass största brickan i det militärindustriella komplexet. I i-länder har många av dessa organisationer blivit ett gissel. Det är inte bara katoliker som idag jobbar via NGOs utan även protestanter som med frimurarna som verktyg styr upp funktioner i det ”moderna” samhället. Bara i Sverige lär det finnas 50.000 av dessa edsvurna som upprätthåller sitt system genom att dela ut diplom och titlar till varandra som då ger möjligheter till avancemang i samhället. Många andra stängs ute trots att de kunde vara bättre lämpade och mera kompetenta.
http://www.nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/frimurare_o_illuminater_index.html
http://www.nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/timmermansorden.html
Den svenska juridikens inbyggda korruption och oförmåga till omställning är ett typexempel på dessa inpyrda traditioner. Det innebär också att makten koncentreras till vissa grupper och individer som gynnar varandra oavsett kompetens. Sådana system brukar dock bli förhållandevis kortlivade eftersom de till sin natur fungerar som nollsummespel och ingen reell utveckling sker. Det fungerar så länge de inblandade inte börjar tugga på varandra.

Mali – Goebbels Award 2013

desert war
Enligt officiella, icke bekräftade källor har kriget mot terrorismen i all tysthet nyligen avslutats. Man fortsätter dock den tidigare agendan med västerländsk tvångsdemokratisering av självständiga länder i Afrika. Fantastiskt att se när den Europeiska Propaganda-apparaten visar sej från sin effektivaste sida. Detta med bilder från Mali där fransmän med sin NATO-understödda militärmakt på det mest förhärligande sätt välkomnas som vänner av Ordning & Reda av Lame Stream Media. En liten tillbakablick om hur sanningen från Libyen kryper fram. Där har vi ju facit i hand. http://gagnauga.is/index.php?Fl=Greinar&ID=169
Libyen var före kuppen på sitt sätt en föregångare när det gäller folkstyre och inte som de så kallade demokratierna i väst styrda av lögnaktiga skithögar till politiker. Intressant hur man med från början samlade ihop 200 CIA/al qaidaslödder i Benghazi som därmed kunde starta oroligheter som därefter eskalerade. Allt detta understöddes av photoshoppade bilder i pressen. Till och med svenska flygvapnet deltog i rövarexpeditionen. Detta kan lika gärna hända i Sverige.

Hela havet stormar

king-obama
Det Tyska guldet är tydligen på avvägar. I hopp om att kunna upprätthålla sin ekonomiska stabilitet vill tyskarna ta hem sitt fysiska guld till sina valv. Den andel som fransmännen tydligen förvarar kan dock inte levereras förrän 2020, om 8 år. Dom kanske har lånat ut det, vad vet jag. Eller också höll dom sej inte tillräckligt framme när Gaddaffi rånades av NATO för ett tag sedan. Fransmännen är nu tvungna att säkra läget via anfallet på Mali vars export som Afrikas 3dje största guldproducent till 80% består av guld. Systemet som sådant är trots allt detta bortom all räddning eftersom mängden optioner på guldköp tusenfalt överstiger det guld som eventuellt finns i världen. Det är så detta system fungerar med bankirer som i en kollektiv akt av självbefläckelse sitter framför sina dataskärmar och jämför kontostorlekar. Till sin hjälp har de också en icke föraktlig skock av fnaskande politiker och andra själutnämnda besservissers världen runt som ivrigt följer den minsta befallning från denna degenererade samling. Pengars värde består i av en framtida förväntning av värdet av en tilltänkt expansion som kommer av nya idéer. Inte av hur mycket metaller, mark, fastigheter, företag eller eller andra fysiska tillgångar det finns. En stagnation i framtidstro innebär att allt faller ihop som ett korthus. Verkligen intressanta tider eftersom man på internet i realtid kan följa detta fiktiva sönderfall när ekonomiska predatorer tuggar i sej varandra.
http://www.dw.de/germany-begins-hauling-gold-reserves-back-home/a-16526925

Kalabaliken i Bamako

socialism
USA-EU är bankernas verktyg i skapandet av NWO, det är nog bara en döv-stum-blind som inte märker det.
Den påbörjade attacken i Mali kommer att expandera och styrs lokalt från det brittiska protektoratet The Gambia som sedan 2009 står under Mossads och knarkmaffians kontroll med Jammeh som gisslan/medarbetare.http://www.maskofzion.com/
Platser som EU-sverige håller nu på att införlivas i systemet vilket sker via propaganda. Motsträviga länder längre bort som Mali ska bombas till underkastelse. Man har ju redan förebrett hela debaklet genom att själva beväpna islamisterna med vapen från statskuppen i Libyen.
Den ”folkvalde” PK-politikern blåser skjortan av sina väljare som lakej åt bankerna. Kriget kommer att ruinera europeisk ekonomi som det redan gjort med den amerikanska.
http://www.paulcraigroberts.org/2013/01/15/attack-on-sovereignty-paul-craig-roberts/

Var är staken?

CGgevär
Den svenska modellen är idag ett typexempel på en lättmanipulerad provins för politisk toppstyrning från Bryssel. Sverige saknar författningsdomstol och landet blir ett lätt offer för expansiv militär och ekonomisk politik av giriga teoretiker som agerar via ombud och lobbyister. Inget tjänstemanna-ansvar för tagna beslut finns. Feminister av diverse kön låter sej lägras mentalt av den som tillfälligt har makten. Som filter mot verkligheten under denna bedrövliga akt har man byggt upp en värld av paragrafer och godtyckliga regler som på olika sätt stoppar konstruktiv kritik. Pressen styrs av samma grodhjärnor. Nu när man gömmer sej under NATO-kjolen påstås det också att landet står och faller med militärindustrin. Flygvapnet och militära styrkor har under många år deltagit i aktioner med ockupationsuppdrag i självständiga länder. Skulle någon kritik mot detta faktum komma fram så tar dessa mähän fram det vanliga artilleriet med epiteten att man skyddar någon frihetskamp, rasism eller att orättvisor är könsbundna. Verkligheten är enklare än så, det är frågan om en rättvis fördelning av resurser globalt på lokal nivå. Hur åstadkommer man sådant genom att bomba länder sönder och samman och genom att skapa flyktingströmmar?