Humanismens seger

Image

Michael Tsarion berättar om hur globalismen är vägen till posthumanismen, en tidpunkt då medvetandet som sådant upphör. Makten har ingen ekonomisk nytta av medmänsklighet. Droger som distribueras via multinationella bolag har en stor del i det hela http://jonrappoport.wordpress.com/2014/06/09/drug-cartels-amateurs-heres-the-real-thing/
Nästa generation riskerar att födas som själsligt döda, självmordsbenägna och våldsamma individer utan förmåga att skapa egna tankar och möjlighet att föreställa sej att andra har ett medvetande.
Det har redan börjat i stor skala med att det individuella undertrycks på nationsnivå. Samhällen blandas med påtvingad förflyttning till den grad med folk från olika kulturer att normal mellanfolklig kommunikation försvåras. En ohejdad överetablerad konsumism gör att folk tappar fokus på vad som är viktigt. Familjestrukturer förstörs via hbtq-propaganda där minoriteter fås att blåsa upp sina egon till oproportionerliga nivåer. Vad som väntar dem sedan om nya världsordningen skulle förverkligas kan man läsa i historieböcker om interneringsläger på 1940-talet. Det nuvarande samhällsbevarande systemet ska alltså fås att upphöra och en transhuman konstruktion ska inträda där högproducerande kommunicerande robotar ska bilda grunden. Man försöker skapa ett sådant system genom ständiga hot om krig, oroligheter och ofta via ren desinformation. Det som gäller är att söndra och härska.
Oro är ett dynamiskt centrum för neuroser och skapar samtidigt rädsla. Minnesfunktioner i sin tur undertrycks av rädsla och folk som är rädda har svårt för att memorera. En person med en positiv livssyn och som inte behöver vara orolig har möjlighet att skapa en dynamisk minnesbank långt bortanför vad nuvarande teknik kan åstadkomma i form av kvantdatorer. Den dator som den nuvarande vetenskapen i sin hybris försöker skapa med hjälp av byråkrater finns redan i miljarder exemplar över hela jorden, men det är få som vet hur man kan koppla upp sej.
Den biologiska människan kommer alltid att ligga ett steg före eftersom en sådan kemisk minnesbank också kommunicerar trådlöst i ett subatomärt fält. Ett energirikt fält som den nuvarande empiriska vetenskapen inte vill kännas vid.
Den största hemligheten inom dagens empiriska vetenskap verkar alltså vara att det finns energi i det subatomära laddningsfältet. Det är från detta basala fält fri energi kan utvinnas, samma område där alla våra tankar förmedlas i form av spinnande sfäriska fält. Det är det subatomära laddningsfältet som transporterar dessa kemiska signaler på kvantnivå. http://milesmathis.com/
Det som gäller är att upptäcka det som finns i bruset. Allt hänger ju ihop. Det som i den empiriska vetenskapen kallas för ljusets hastighet i vakuum, c, är samtidigt en universell materialkonstant och anger förhållandet mellan all massa och energi i det subatomära skiktet. Helt enligt den formel som fritänkaren Albert Einstein gjorde känd, E=m x c². Teknokrater inom underrättelsetjänster ligger 20 år före allmänt etablerad vetenskap och betalas med hjälp av banksystemets pengar som uppfinns bedrägligt ur tomma intet för att sedan lika bedrägligt lånas ut till konsumtion mot ränta. Detta lilla försprång kommer ändå inte att ha en chans mot ett fåtal dedikerade människor, kanske tusen personer, över hela jorden som har samma undermedvetna mål samt möjlighet att bekämpa denna ordning. Dessa fritänkare har med sej mera än en hundratusenårig historia med hjärnans genetiska evolution i grunden. Denna grupp håller på att växa exponentiellt just nu. Där förslår inte några värdelösa monopolpengar. Vissa saker går inte att köpa.
Se vidare i serien ”The posthuman world” med Michael Tsarion http://www.youtube.com/watch?v=7ZtJ_ld-meE
En annan väl insatt i transhumanismen är Daniel Estulin med många tekniska tweets och en nyutgiven bok i ämnet. http://www.danielestulin.com/
Per Lundgren med http://nyaekonomiskasystemet.se/ är en av pionjärerna som också har lösningarna.