Fri handel

Bankirerna1
Befrielse från slaveriet är en kamp om hur medvetandet måste utvecklas.
Folk hålls kvar i slaveriet via penningsystemet. Penningtänkandet är så djupt förankrat i medvetandet att de som börjat befria sej själva får uppfattningen att det föregår någon sorts konspiration. Slavarna tror att de kan köpa sej fria med pengar och få det bekräftat genom att skaffa sej pengar och egendom att visa upp. Ofta bygger man istället upp systemet och cementerar det genom att man då kan anställa andra och därmed förankra den egna positionen gentemot omgivningen.
Pengar förlorar då sin uppgift som medel för handelsutbyte och blir istället ett mål. Därför är digitala valutor som Bitcoin http://bitcoinmagazine.com/ utan ett centralbankssystem ett av de främsta medlen för befrielsen. Just att det inte ska löna sej att lägga dem på hög gör att den blir ett utmärkt medel för transaktioner. Ett snabbt och billigt globalt transfersystem utan mellanhänder kommer att öka den fria världshandeln på exponentiell basis. Som det är nu styr bankirsystemen världshandeln genom att reglera valutor mot varandra. Detta sker genom den enkla formeln penningmängd gånger omsättningshastighet som styr inflation respektive deflation via ett knapptryck på en dator. Parallellt med ett fungerande system för internationella transaktioner måste det dock finnas ett vanligt långsiktigt system för investeringar liknande det nuvarande men fritt från kriminella spekulanterna i vapen och droger.
Opiomwars
Det religiösa etablissemanget återskapar kontinuerligt ekorrhjulet som slavarna går runt i. Skolor, betyg och ett hierarkiskt samhälle garanterar att allt hålls på plats. Jantelagen ligger som ett kitt och bekräftar systemet från hög till låg. Allt och alla som vågar sticka upp ska petas ner igen.
Man upprätthåller slaveriet genom att skapa bristmarknader. Jordbruksmark förgiftas, krig framkallas och haven förorenas, allt för att behålla nuvarande prisbild. Först bombar man sönder länder eller ruinerar dem för att sedan kunna åka ut och ”hjälpa till” att bygga upp nytt efter den egna agendan. Det finns ett enormt överskott i naturen av allt som vi konsumerar men för att hålla kvar slavarna och för att behålla systemet måste man hålla kvar slavar i tron att allt kostar.
Ubuntusystemet bygger på frivilligt arbete ett fåtal timmar per månad per person. Detta system istället för ett skattebaserat socialt system skulle förändra hela basen för samhället. http://www.michaeltellinger.com/ubuntu-cont.php
Om 500000 personer utför ett socialt arbete 10 timmar i månaden blir detta 5 miljoner arbetade timmar. Det motsvarar 30.000 heltidsanställda inom till exempel personal i äldrevården. Man skulle få bort en galopperande byråkrati genom att införa skattebefrielse för arbete och genom att införa medborgarlön. I Sverige går 90% av alla inbetalda skattepengar till för att upprätthålla det rådande systemet med en datoriserad byråkratklass som parasiterar på resterande befolkning. En professionell byråkrats främsta uppgift borde vara att avskaffa sitt eget arbete. Inte att skaffa jobb inom branschen till sina barn och släktingar inom förvaltningen.
Ett centralstyrt politiskt system som klicken i dagens EU gör att bankirernas byråkrat-nomenklaturan bromsar upp resten av 500 miljoner människor i sina anspråk på en ekonomisk diktatur. Man inför ett system byggt på samma bas som i gamla Sovjetunionen.
Handel behövs för att en jämnare fördelning av produkter kan ske. Handel behövs för att utveckla samhället för kommande generationer. Men det måste vara en fri handel.