Alliansfritt?

US-Navy-drill-Photo-Mate-Todd-Cichonowicz

NATO är det militärindustriella komplexets högra hand där banker i vinstsyfte har investerat befolkningars ihopskrapade kapital sedan 60 år. De första 30 åren skedde det officiellt i försvarssyfte mot ett expanderande kommunistblock. Nu är det nya tider men kolossen har fortsatt expandera. Det fraktala banksystemet sjunger på sista versen och har levt på gränsen till sammanbrott under flera decennier. Byråkrater och politiker verkar i sin enfald tro att situationen kan rätas upp med hjälp av ett krig och att man då tror sej också kunna ordna upp den krackelerande ekonomin.

Får bankirsystemet igång sitt storkrig kommer de flesta konton i en nära framtid ändå att nollställas per automatik eftersom det inte finns någon som kan ställa krav på betalning. Därför är också kraschen för banksystemet utlyst till efter krigsutbrottet. Kallas även för Force Majeure.

http://www.unz.com/article/the-ukraine-corrupted-journalism-and-the-atlanticist-faith/ citat:

..what has to happen for Europeans to wake up to the fact that Washington is playing with fire and has ceased being the protector they counted on, and is instead now endangering their security? Will the moment come when it becomes clear that the Ukraine crisis is, most of all, about placing Star Wars missile batteries along an extensive stretch of Russian border, which gives Washington – in the insane lingo of nuclear strategists – ‘first strike’ capacity?

Samma förhållande som i Ukraina gäller det nordiska ”samarbetet” med NATO där Wallström springer fötterna av sej för plutokraterna och kommer att hamna i historieböckerna som aspirant till titeln Fr. Quisling? När går dessa samband upp för hjärntvättade politiker och en alltmer aningslös allmänhet?

UFO-banken

UFObanking1- 2015-05-05 - 15:28:18

De nordamerikanska säkerhetstjänsterna CIA och NSA bildades 1947 under dåvarande presidenten Truman. Dessa organisationer har under alla år hållit det militärindustriella komplexet under armarna. Men man har också deltagit, som bankers tjänstemän i ett ännu större spel som gått ut på hemlighålla fri energi och på att få kontroll över rymden. Finanssystemet har använts genom att med allehanda instrument, även kriminella sådana, att finansiera detta projekt under snart 80 år. Regeringar och politiker är inblandade, man har tryckt falska pengar, skrivit ut värdelösa guldcertifikat, gett ut obligationer som senare förklarats förfalskade. Listan är lång. Mycket har nu börjat att avslöjas genom folk som själva börjat forska i saken, ofta med risk för livet. En konferens i San Mateo CA, samlade år 2014 några av dessa för att dela med sej av sina kunskaper.

http://secretspaceprogram.org/joseph-p-farrell-1/

UFObanking2- 2015-05-05 - 15:28:18UFObanking3- 2015-05-05 - 15:28:18UFObanking4- 2015-05-05 - 15:28:18UFObanking5- 2015-05-05 - 15:28:18UFObanking6- 2015-05-05 - 15:28:18UFObanking7- 2015-05-05 - 15:28:18UFObanking8- 2015-05-05 - 15:28:18