Life Among the Lowly

slave-auction-virginia-p

Målet för banksters i IMF och BIS är ett världskrig, i alla fall ett virtuellt sådant. Deras agenda är från början grundad på den politiska holokaustismen där man genom systematisk terror och propaganda fick fascisterna att betala enorma skadestånd som sedan kanaliserades till bankirerna. Fascisterna föll alltså på den tiden på eget grepp och lär återupprepa samma misstag. Banksystemet är en växande parasit på samhällskroppen, idag kanaliseras 40% av globalt BNP till bankirerna i toppen, samtidigt stannade realinkomstökningen för vanliga medborgare av redan i början av 1970-talet. 2000-talets strategi går ut på att förflytta folk med hjälp av ett krigsmaskineri, false flag-attentat och politiska utspel av marionettpolitiker. Krig skapas just nu i mellanösterns Syrien och oroligheter underbyggs kontinuerligt i Afrika, Syd- och Centralamerika och Asien på olika håll. Vid flykten&förflyttningen från krig blir individer och grupper lätta offer för den pågående slavhandeln. Men det är bara början. De täcker med sina asylansökningar, uppehållstillstånd och senare medborgarskap upp delar av den finansiella derivatmarknaden då antalet invånare i respektive land kan användas som kollateral säkerhet vid belåning. Personernas ID-nummer belånas många gånger om, samma gäller också alla ursprungsinvånare i länder där statsapparaten bolagiserats. De nyanlända är en potentiell tillgång och kommer ju också senare att använda sej av det fraktala systemets krediter som därmed ökar omsättningen av kapital tiofalt. Man belånar alltså inte bara fast egendom eller andra tillgångar, de är redan överbelånade flera gånger om. I Sverige har detta skett genom att bolaget SWEDEN, KINGDOM OF belånades på NYSE (New York Stock Exchange) 1994. Inkomstklyftor har ökat exponentiellt över hela världen just på grund av detta finansiella och mänskliga bedrägeri. Världens 49 största företag producerar ingenting utan skapar sina vinster från ekonomiska transaktioner. Företag nummer 50 heter Microsoft och producerar i alla fall virtuella produkter. Allt detta finns på ett internationellt plan och fungerar per automatik i det nuvarande ekonomiska bedrägerisystemet där egentliga pengar inte finns utan tillgångar baseras på skuld. När ett lands lokalbefolkning själva bestämmer sej för att stoppa utifrån styrd invandring kan detta bara göras med diktatoriska åtgärder och/eller ett inbördeskrig. Agendan kommer att följa exemplet USA, med bildandet av ett fängelseindustriellt komplex av privata företag och med godtyckliga domar och gummilagar, där kan man också använda panten som billig arbetskraft. Den svenska modellen går ut på import av mängder av människor som är varken läs- eller skrivkunniga och samtidigt tysta all medveten opposition. Det har nu kunnat bildas en ny expansiv ekonomi med hjälp av flyktingboenden som då försörjer en hoper asylbaroner, byråkrater och politiker. Med en brist på akutboenden har enorma belopp kunnat plockas ur skattemedel. De nytillkomna har alltså ingen aning om vad de lockas in i med hjälp av propaganda från politiker och personer som George Soros. Inte heller asylbaroner kommer att undgå bilan, det är entreprenörer som ofta satsat allt i den fasta övertygelsen att de med vinst sköter ett asylboende bättre än byråkraternas papperskvarnar. Förvisso sant och asylbaronerna kommer därmed att bli stämplade som profitörer och utmärkta historiska syndabockar om systemet vinner. Den fortsatta agendan i EU lär gå ut på att implementera den amerikanska fängelsemodellen i ett senare läge då bidragsbasen tryter och folk dras in i kriminalitet för att överleva.
Just systemet med hur länders finanssystem belånas med befolkningen som pant ingår i ett kvalificerat juridiskt och ekonomiskt dubbelspel som grundar sej på slaveri. Nu när vi har facit i hand är det väl dags att fordra att bolagsstater i form av slavägare även står för befolkningars bostäder och uppehälle. Och lite fickpengar i form av en basinkomst för alla. Det är nog det minsta man kan begära.