Chemtrails

frontlinkchemtrail1
Vi har problem med den smog som bildas av all elektronisk trafik. Sändare emitterar i mikrovågsbandet även uppåt. Att spill också förstärks av den ökande potentialen uppåt i atmosfären (ökar med 100 volt per meter vid havsnivå) är mycket troligt med tanke på det som sker. Vad som händer är att ordinära moln, dvs små vattendroppar kokar i mikrovågorna och finfördelas ytterligare. Samma som sker vid upphettning i en mikrovågsugn. Det är det vi ser som ett ständigt dis när vi tittar uppåt. Det kommer alltså inte ner som ett naturligt regn när molnet blir mättat. Kanske används liknande tekniker som vid den spektakulära husdemoleringen i New York den 11 september 2001. Detta med hjälp av interferenseffekter i kombinationen satelliter och marksändare. Idag försöker man med kemiska medel få till en molnbildning och nederbörd där man vill. Man har också möjligheten att i geopolitiskt syfte skapa oväder med enorma lågtryck med horisontella blixtar även på nordliga breddgrader. Väderkontroll har utförts sedan 1960-talet, mycket av försöken i början gjorda av Sovjetunionens landbaserade master över södra Afrika. Man spred sedan kemikalier för att utlösa en övermättnad i diset för att på så sätt skapa regn eller skapade öknar för att på så sätt lättare kunna utvinna mineraler.
Vad som dock hänt i den moderna vetenskapen är att man fortsätter att tolka data efter den modell som funnits under flera hundra år, grundad på att den västerländska människans perception är den ultimata vetenskapliga måttstocken. Perceptionen är dessvärre linjär, den verkliga världen är sfärisk.
Under tiden som nya matematiska och tekniska rön gått med stora kliv in i 2000-talet fortsätter man med de gamla modellerna. De har nu extrapolerats och körts i datasimulationer i flera steg så att finansiärer som i de flesta fall är lekmän bara kan se att allt stämmer hur noga man än inspekterar. Trots att allt pekar på motsatsen i verkligheten. Allt för pengarna.
Lite av dessa misstolkningar tas upp på http://blog.lege.net/?/333-Ovetenskapsparadigmet.html#c2251.
Det som hände med all väderkontroll som HAARP och liknande projekt är att komersiella krafter tagit över efter Sovjets fall på 1990-talet och kör ett eget race för att klämma ut folk på pengar via skräckpropaganda. Dessa organisationer försöker med alla medel hindra att riktig information kommer till allmänhetens kännedom.
I Afrika har man under årens lopp hittat på sätt att skydda sej mot detta. Ofta hamnar sådan försök under beteckningen trolldom och vidskepelse eftersom vit mans vetenskap inte vet hur man gör. Man diminutiserar nya rön och skapar fiktiva filmer byggda på datasimulationer tillsammans med nöjesindustrin. Vetenskapen vidhåller hårt sina teorier varav många för länge sedan sett sitt ”bäst före” datum försvinna i fjärran. Samtidigt har en forskare som Miles Mathis en så gott som en fullständig modell byggd på Newtons gravitation och ett subatomärt laddningsfält. http://www.milesmathis.com . Denna teori pekar på att det laddningsfält som försöken i södra Afrika visar finns i verkligheten. De enkla rör nedstuckna i kvarts kanaliserar laddningsfältet och skapar därmed nya vortex som i sin tur normaliserar molnbildningen. Inga giftiga kemikalier behövs alltså. Mera om denna afrikanska kamp finns på http://www.orgoniseafrica.com/
Det finns flera nätsidor där man kan beställa motmedel mot chemtrails eller andra störningar i jordens distribution av laddningsfältet, men de är också lätta att tillverka själv.
http://www.metatech.org/cloudbuster_&_orgone_machine.html
https://shop.powerpendants.nu/chembusters.html

Framtidens bil

tesla car
En av de största lite förbryllande desinformationskampanjerna är den om hur man ska kunna utveckla batterier till de elbilar som ska rulla runt på våra vägar i framtiden. Bilarna och batterierna finns ju redan. Det är konstruktionen till motorerna till dessa elbilar som man fortfarande hemlighåller. Detta har man gjort sedan Nikola Tesla rattade runt sin elbil 1931. En nyare variant finns på http://www.teslamotors.com/
Elmotorer och generatorer kan fås att jobba med resonanseffekter, de skapar nämligen en backström som motverkar rotationen. Denna backström, kallad emf kan momentant vara upp till 10 gånger så stark som den kraft som driver motorn. När man gör en relativt enkel omkoppling kan man få emf att istället medverka i rotationsriktningen. Genom att koppla samman flera motorer på samma axel kan man alltså få en konstruktion som avger mera effekt än vad som går åt till att driva den. Även turbiner som drivs med hjälp av av vattenkraft eller ånga skulle kunna öka sina generatorers uteffekt 8-9 gånger. Denna enkla omkoppling har nu patenterats i USA vilket medför att ett patentintrång kan komma att beivras var som helst i världen, detta med den övervakningsapparat som världsomspännande myndigheter förfogar över. Man spanar egentligen inte efter några hittepåterrorister utan maskineriet är till för att ha kontroll på insamlandet av pengar till någons skattkista.
Problemet med en försvinnade självständighet uppkommer givetvis när folk degraderas till konsumenter. De slutar att tänka. När konsumenten kartläggs ner på individnivå får man på köpet en möjlighet att både censurera och styra vad den personen får för information. Skärmdumpar, cachade sidor och ouppdaterade bloggar kan drabba datoranvändaren. Googlesökningar idag är personliga. Googlar man på något blir man lätt styrd till en produkt som motsvarar en produkt som datorer räknat ut att man eventuellt kommer att köpa. Detta från information som tittar på vilka sidor man besöker eller var man använt sitt bankkort eller kreditkort och vad man köpt. Dessutom finns i registren uppgifter om hur man bor och med vem, vad man tjänar, vart man åkte på semester sist och en hel del annat. Byter man tillfälligt IP-adress blir man snabbt identifierad via den personliga e-postadressen, lämnade lösenord eller om man sänder från sin telefon via abonnemangsuppgifter.
Allt för att hållas upptagen med att köpa produkter som man inte alltid behöver.
Här är ritningen på en konstruktion, Keppemotorn, som utnyttjar emf.
Keppemotor US20110298326. I patentet står i stort sett alla alternativ som kan vara aktuella för att utnyttja emf-effekten på olika sätt. Någon som vill hålla kontroll på världens energimarknader har haft sina fingrar med i detta spel, på samma sätt som man gjort med de cirka 3000 övriga patenten under årens lopp som gäller fri energi. Denna konstruktion kommer troligen att vara den förhärskande i bilar, pumpar ja i stort allt som ska förflyttas i världen med hjälp av en elmotor. Eller där el ska produceras. Förhoppningsvis kommer den att var en befriande produkt och inte ett medel som ytterligare koncentrererar makten hos några få. Ovanstående kanske också ger en tankeställare till varför myndigheter världen över, styrda av bankirindustrin försöker hålla på med en konstant övervakning av allt som händer.

Elektronens roll

e med p
I all skolundervisning framställs elektronen som jämnvärdig partikel med protonen. Detta via egenskapen laddning, fastän protonen råkar vara 1836 gånger större än elektronen. Det är som att jämföra ett knappnålshuvud med en större personbil och ge dem lika egenskaper. Vart tog förhållandet mellan massa och energi enligt E=m x c² vägen i detta fall? Varför störtar inte den cirkulerande elektronen in i protonen om de nu har olika laddning?
Allt startade redan på de gamla grekernas tid när elektronen fick ge namn åt en effekt som gick ut på att det bildades magnetism när man gned ett fårskinn mot bärnsten. Forskning ett antal tusen år senare anammade också idén om att atomen var en kärna med partiklar som befann sej i banor runt den, som en sol omgiven av planeter. Intressant nog förbjöds detta tankesätt under ett antal år i Europa när kyrkan bestämde att det var hela världsalltet som kretsade runt påvens palats.
Allt detta fortsatte med köpenhamnsmodellen på 1920-talet som framhöll att Niels Bohrs atommodell med elektronen som kretsade runt en väteatom skulle vara den accepterade arbetshypotesen gällande mikrokosmos.Detta innebar åter att man skapade en lära kring en centralpunkt med omgivande satelliter, likt kyrkans 600-åriga dogm.
Wolfgang Paulis exklusionsprincip som kom under 1940-talet betraktades som en skänk från ovan som bekräftade alla dessa år av forskning om de redan fastställda reglerna om atomen. Uteslutningsprincipen kom i samband med Manhattanprojektet under tidigt 1940-tal och man fastslog den 1949 som riktpunkt för fortsatt forskning. Pauli fick Nobelpriset 1945, nominerad av Albert Einstein. Man hade ju kunnat bygga atombomben i projektet med 120.000 människor inblandade under fem års tid utan att något läckt ut. Det blev ju officiellt med stort buller först 1945 med explosionerna i Hiroshima och Nagasaki med en kvarts miljon döda.
Alla framstående tyska forskare som inte plockats över av ryssar till Sovjet hamnade i USA under projekt ”Paperclip”. Med Nikola Tesla död sedan 3 år tillbaka var vägen öppen för mörkläggningen av alla energikoncept.
För att bevara alla tabun har man under åren infört ett partikelzoo dit alla frågvisa hänvisas tills de förvirrat återvänder omvända till den rätta tron gällande elektronens förmåga att ensamt skapa ett moln av partiklar runt en atom. Alla forskare har haft blickarna riktade mot elektronens egenskaper och självklart har alla resultat haft denna diminutiva partikel som rättesnöre.
Nu med facit i hand verkar det som om nukleonens egentliga egenskaper kan ha varit kända under flera decennier och som desinformation i Manhattanprojektet tog man fram och promoverade elektronen. Detta som en distraktion för att kunna ha koll på eventuella frifräsare så att dessa inte skulle få för sej att börja experimentera med nya energialternativ. Med den lilla elektronen som ett matematiskt projekt i all skolundervisning, även på universitetsnivå, kunde man bortse från dess faktiska funktion eftersom den skulle hamna inom felmarginalen i stort sett inom vilket experiment som helst. 1/1836 är lika med 0,054 %.
Detta har inte så mycket med konspirativt tänkande att göra utan om vilka som styrt utvecklingen inom forskning sedan 1910-talet, det som vi idag kallar det militärindustriella komplexet. Vad som händer när en finansiär bestämmer riktningen på forskning efter lönsamhetsprincipen där krig är det lönsammaste alternativet är ju lätt att räkna ut. Forskaren får titta in i atomen för att hitta ett vapen. Den dagen då inte detta komplex styr forskning kommer ett annat resultat fram. Då kan samma blick in i atomens centrum ge ett helt nytt sätt att se på till exempel energiframställning. Under mellantiden får vi väl ge oss till tåls med det som finns tillgängligt.
Idag fortsätter också farsen med den gäckande Higg’s partikel som egentligen är en proton med ett överspinn. De som betalar för spektaklet skulle med fog kunna konkurrera med Jönssonligan med Harry Potter som forskningsansvarig.