Framtid

1045_Gregor_VI
Hela västpolitiken går tillbaka till romarriket och dess geografiska storhet som man försöker återupprätta. Uttrycket att religion är roten till allt ont har mycket fog i sej och detta har ju inget med en tro att göra. Detta gäller framförallt kristenheten och den katolska kyrkan idag där det antika romarriket har muterat till sin nuvarande form.
Påvetiteln på latin är densamma som de romerska kejsarnas titel Pontifex Maximus. Denna titel övertogs av påvarna år 366, och redan efter några decennier började denna nya symbios med erövringståg i den kristna religionens namn fram till romarrikets sönderfall. Sedan dess har man undertryckt utveckling, förföljt vetenskapsmän, och dödat meningsmotståndare utan pardon. Denna kyrka har spridit ut sej till alla kontinter och är störst i världen idag till antalet anhängare. Sedan 1700-talet har man också lierat sej med bankirer genom politiskt frimureri och genom att finansiera krig på alla kontinenter. Kyrkans moraliska sönderfall går hand i hand med dess ökande rikedomar. Förföljelse av oskyldiga individer, oavsett om de opponerat sej mot kyrkans makt eller genom att de bara är utan skydd är vida utbredd. Antalet ekonomiskt relaterade mord, pedofili och mutade politiker inom kyrkans sfär har bara ökat de senaste decennierna. De två senaste påvarna har intima relationer med nazistiska ideologier. Katolska kyrkans egen bank JP Morgan har varit inblandad i ett antal skandaler det senaste årtiondet. Genom ett korsvis ägande har man via Goldman Sachs tagit kontrollen över till exempel europas energimarknad. Banden till det militärindustriella komplexet är starka, mycket av detta arbete sköts av det som kallas för Bilderberggruppen. Europeiska Uninonens roll i detta är att centralisera beslut utan att man blandar in folkvalda politiker från provinserna. Med hjälp av sådana beslut kan man alltså engagera militärt, ekononomiskt och politiskt bistånd från medlemsländerna via lagar som de själva skrivit under. Man försöker nu inrätta en världsregering med ekonomiskt centrum i City of London, ett juridiskt-religiöst i Jerusalem och ett militärt i Washington DC. Denna världsordning kommer dock bara att ha kontroll över cirka 30% av världsekonomin, och denna andel minskar också kontinuerligt. Luften går ur ballongen eftersom man inte har råd med ett storkrig som ytterligare skulle minska den fiktiva makten. Folk nås ju av konkurrerande information. En ”världsregering” av denna typ har en typiskt marxistisk grund, fast denna nya inverterade modell kommer att styras av byråkrater i multinationella företag som via banker äger produktionsapparaten. Ett feodalt styrelsesätt.
http://www.mysterybabylonthegreat.net/
Svenska politiker har varit delaktiga i detta taskspeleri genom att hålla Sverige som ett experimentland där man genomfört ett aldrig tidigare skådat kontrollsystem. De har samtidigt tillåtit att en ekonomisk bubbla av oanade mått utvecklats i landet där banksektorn är fyra gånger större än BNP. Det finns alltså inget underlag för belåningen om inte en helt ny kunskapsbaserad industrisektor utvecklas som kan täcka upp för detta. En sådan sektor kommer heller inte att växa upp ur några politiska floskler med ökad styrning och höjda skatter utan med hjälp av entreprenörer som fritt kan utveckla sina produkter. Alternativet blir antagligen stängda gränser och en ny järnridå för att stoppa flykt från en union med krympande ekonomi.

Big boys big toys

illuminati EYE
Intressant hur man successivt bygger upp polisstaten genom att inte agera. Det gäller bara att bromsa all utveckling genom att tysta kritik och förslag till förbättringar. Inkompetens eller order från högsta ort är väl svårt att avgöra. En bidragande orsak kan vara nedrustningen av försvaret då många officerare gick över till polisen med början från 1980-talet. De tog med sej sina rutiner om offentlig icke-verksamhet som pågått där under 200 år. Att paradera inför kung och fosterland och saluföra svensktillverkade vapen var den huvudsakliga sysselsättningen. I dagens svenska halvsocialistiska samhällssystem har sovjets hjältearbetare ersatts av polisserier, cops, advokater och kriminalare på alla tv-kanaler. Man har nu inom polisen inriktat sej på allt större vapen och mera teknik enligt ett militärt mönster med USA som föredöme. Polisen har dock den uppgiften att de ska ha koll på att inte individer ägnar sej åt för mycket kreativa sätt att tillförskansa sej andras egendom, orsaka skador eller att slå ihjäl varandra i fyllan och villan. Då behövs ju inte så mycket tunga vapen, allt snabbare fordon och mera mikrofoner utan mera sunt förnuft. Istället för att göra det dom ska överlåter man sina uppgifter till enskilda medborgare. Det vore väl ok om man skär ner på kostnader, men istället har Ask fixat 4000 nya poliser utan att något resultat syns. Det stora antalet sätt att kolla medborgare kanske är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det resulterar i alla fall i en hel del utredningar när saker och ting redan har hänt…

Skattjakt

normalcy-bias-head-in-sand
Bankirväldet har en agenda när man skapar en totalitär stat genom att söndra och härska.
Om man befinner sej på ett sjunkande passagerarfartyg gäller inga demokratiska majoritetsbeslut utan man vänder sej till en (förhoppningsvis) tränad besättning. Den vanlige medborgaren kommer alltså per automatik att börja ropa efter mera poliser och hårdare lagar. Till slut sitter man i apburen, såsom hände i Hitlers Tyskland i början av 1930-talet. Idag finns internet där man hittar nya idéer i allt snabbare takt som kommer att visa på lösningar. Men det gäller att inte blunda för verkligheten.

http://www.zengardner.com/12-ways-were-being-eyeballed-indexed-and-monitored-to-oblivion/

Råttfällan

Kontrollsystemen i Sverige har passerat det hädangångna DDR med hästlängder. Nu kör man med ekonomiska incitament i och för sej, och detta drabbar den som vistas i landet. Göteborgare kommer att vara testgrupp med en kamerabevakning av aldrig tidigare skådad volym. Man har nu installerat kameror under premissen att det föreställer ”trängselskatt”. Till en del kommer den hjärndöda befolkningen att få betala denna övervakning själv, resten plockas ned i löner och bonusar åt inblandade företag. Vidare propagerar man i den korrupta förvaltningen om en tunnel under centrala staden som ska grävas ned i leran, där samma företag ska dela på de eventuella övervinster som kan bli av systemet. Nu verkar det som om regeringens revisorer har vaknat då de påpekar att en glädjekalkyl för tunneln som den föreslagna är helt orealistisk. Man hade visst glömt att lägga till kostnader för hållplatserna. Eftersom staden ligger vid havet borde nog foliehattarna till beslutsfattare tänka på att en framtida expansion bara kan ske österut. Alternativet är att de köper in ett antal pråmar med påbyggda skyskrapor.rat3

Investering

Pentagons och Lockheed Martins skötebarn F-35 Joint-Strike-Fighter jets omsättning i kostnader beräknas överstiga Spaniens totala BNP. Den har då i alla fall uppfyllt sitt primära mål, att överföra pengar från amerikanska skattebetalare till det militärindustriella komplexet. Även om planet aldrig kommer i användning.f-35.n

Nostradamus gula fara

€€
Häromdagen blev ett par kineser stoppade med 1,8 miljoner euro instoppade i sätena på sin bil på väg från Paris till Wien. Själva var de bosatta i Portugal. Kineser har opponerat sej mot centralstyre sedan årtusenden. Där har det också alltid funnits entreprenörer som ligger steget före.
Under 1990-talet har de kinesiska kolonierna i Europa ökat exponentiellt. Ett franchisesystem med restauranger har vuxit upp helt utan kontroll, främst i det före detta östeuropa med länder som Ungern, Slovakien och Tjeckien. Spelkonsortier har spridit ut sej med allt vad det innebär. Arbetskraft forslas runt som boskap. Om man nu ska ta betalt av europeiska bankkunder för de pyramidspel som banker har skapat med slappa lagar så borde samma myndigheter börja leverera det européerna betalar för. Som det är nu avlyssnar, registrerar och kontrollerar man i stort sett enbart de egna medborgarna.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/9719119/Two-Chinese-men-arrested-in-France-with-1.8-million-euros-in-cash.html

Enfant terrible

EU image<
Ernesto Che Guevara, läkaren och revolutionären och Fidel Castro, advokaten med fotografiskt minne kombinerat med intuition stoppade expansionspolitiken i västra hemisfären genom bildandet av det nuvarande Kuba. Medan Che fortsatte mot sitt öde som tog slut i Bolivias djungel, var Fidel den sega slitvargen som upprätthöll revolutionen under mera än 50 är, en definitiv propagandatriumf som kommer att gå till historien. Det var inte för att han var kommunist som revolutionen kom till, däremot var han pragmatiker vilket innebar att det enda stället där han fick medhåll mot USA var i Sovjetkommunismen.
Nu när USA har ett korporativt fascismstyre kommer den Kubanska modellen att gå i bräschen för en ny utveckling mot det tredje alternativet, humanismen. Korporativ fascism är nämligen det tillstånd där kapitalet äger produktionsapparaten, den stat som Karl Marx teoretiserade om. Marxismen hade härskat på den amerikanska kontinenten via det militäridustriella komplexet för länge sedan om inte Kubas motpol hade funnits. Som tur är verkar en hel del politiker i Washington förstått detta sammanhang i sista stund trots att de fortfarande är helt beroende av den militära produktionsapparten för sin ekonomiska överlevnad.
Det första tecknet på att det även i EU kommer att finnas en linje kom igår emot kom i röstningen om att man skulle fortsätta att mobba ut Assads Syrien med hjälp av CIA-understödda al-Qaida med sina legotrupper. Sverige gick emot den bankirstyrda skocken i internationella brottmålsdomstolen. Röstsiffrorna blev 1-26. Det finns alltså hopp för Europa också, även om det verkar avlägset idag.
Det finns nu ett embryo som bygger en sakta evolution där Bryssels toppstyrning som nu enligt känt imperiemönster sönderfaller i de olika provinserna. Detta sönderfall bromsas upp och kommer automatiskt att förvandlas till ett antal regionala områden som sammanhålls efter sina egna specifika ekonomier, fortfarande under EU-paraplyet. Skulle Bryssel motsätta sej denna utveckling kommer hela systemet att braka samman, det är nämligen folket i de olika områdena som utgöt nationerna, inte politiker som håller tal i parlamentet.
http://friendsofsyria.wordpress.com/