Ubåtstider

yellow-submarine

Har lyssnat en hel del på Mark Passio http://whatonearthishappening.com/ så här i ubåtstider och tog intryck framför allt av hans råd att inte acceptera övergrepp av något slag. Det gäller alltså att ingripa så att inte scenarion fortsätter så att flera drabbas om man själv varit utsatt för övergrepp av en maktfullkomlig organisation som den nuvarande svenska rättsstaten. Ingriper man inte så blir man delaktig genom sin tystnad. Detta borde den ”tysta majoriteten” ha väldigt tydligt förklarat för sej. Nu är ju hjärntvätten så djupt rotad i Sverige att man litar på rättssystemet som orubbligt. Vid eventuella övergrepp utan egentliga bevis så låter det att ”de var säkert skyldiga” och då har man upphöjt systemet till något gudomligt otagbart som inte kan ifrågasättas utan blint måste åtlydas. Klarar man inte av ett problem lokalt i Sverige idag ser man till att ha en utväg genom att exportera det. I fallet Julian Assange gjorde man det genom att låta honom resa iväg för att senare skicka ut en EAW (European Arrest Warrant) på honom. I playa-målet som gällde handel med kokain genom att skicka den frikände huvudmannen Jonas Falk till ett spanskt skattemål, också via EAW. EAW är en modern bannlysning som inte behöver ha en juridiskt hållbar bakgrund utan det räcker med en stämpel från godkänd myndighet i ett annat europeiskt land än där den sökte befinner sej. Sedan sköter propagandapressen resten. Det finns ett paneuropeiskt nätverk av jurister; åklagare, advokater och domare som behöver avslöjas. Svenska myndigheter har en vandrande skock av sådana personer som byter jobb med varandra i en lite slumpmässig ordning där de sitter bakom sina skrivbord i chefsposition i domstolar, myndigheter och departement och där de drar i trådarna efter order från den makt som ligger bortanför den politiska. Dessa sociopater har anknytning antingen till zionister eller frimureri, ibland till båda dessa grupper. Några sitter på sina poster i bakgrunden år efter år för att få en stabilitet i systemet. Det finns minst ett par i varje tingsrätt på centrala positioner, och genom att ha infört prövningstillstånd i hovrätten har man skalat bort de besvärligare klagomålen. Högsta domstolen tillsätts av regeringen och får lätt en politisk tonvikt. JO är en tandlös institution för rekommendationer, JK sitter med en kassa för ersättningar för gjorda misstag. Frågan är om nytillsatta jurister kommer att ha möjlighet att inifrån göra något åt detta korrupta systems Status Quo. Förändringen måste troligtvis komma utifrån för att man ska kunna införa Natural Law enligt de regler som gagnar människorna och inte bara systemet, men först måste det till ett medvetande hos folk, något som inte verkar finnas idag. http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law
När Olof Palme 1985 (Prop. 1985/86:15) lade fram lagförslaget om att polis och svenska myndigheter vid en eventuell ockupation skulle underställas ockupationsmakten så trodde officerskåren att han skulle ge sej för den ryska björnen. Detta efter de många ”ryska” ubåtskränkningarna som senare visade sej vara ubåtar från NATO-länder som skulle fixa opinion till sin egen fördel. Detta lagförslag var en av orsakerna som renderade honom en snart 30-årig mörkläggning av mordfallet efter några snabba skott i natten. Politiska beslut grundade på underrättelsearbete är ofta långt mer illustra än vad en militärt skolad svartvit hjärna kan föreställa sej. Den enda ryska ubåt som bevisligen funnits olovligen på svenska vatten var den som man hittade på ett grund i Karlskronatrakten några år tidigare. Kapten hade kört på en klippa, bra i hatten efter att ha tullat på skeppsvodkan. Efter att historieböckerna nu vänt några sidor till kan vi konstatera att Olof Palme 1985 troligtvis ville ha riksdagens godkännande på att bevara stabilitet med ett NATO som skulle skydda Sverige militärt. Sovjet höll på att falla sönder inifrån och man förväntade sej oroligheter i närområdet när ryssarna drog sej tillbaka från Baltikum. Det förekom också en intensiv handel med vapenteknologi, något som kulminerade i Estonia-katastrofen 1994. För att en ockupationsmakt ska fungera i ett samhälle så måste det juridiska systemet nedgraderas till systemets fördel vilket idag verkar ha gjorts enligt order. Detta är vad den nordatlantiska alliansens ”beskydd” också går ut på idag: att skydda och förvalta bankernas egendom, de enskilda medborgarna kommer i andra hand. Idag är Adolf Hitlers och nazisternas plan på ett enat Europa en verklighet. Detta har skett via några penndrag i Lissabon 2009 och senare i Bryssel. Vi befinner oss alltså under en fingerad ockupation, en ockupation som kommit av sej i ett land som hade fred under nästan 200 år ända tills man nu varit tvungen att delta i ockupationskrig i Afghanistan och Libyen. Ockupationsdomstolen är här men den ockuperande makten saknas. Vi behöver den knappast heller, det lär bli en dyrbar beskyddarverksamhet via NATO mot en virtuell fiende på skattebetalarnas bekostnad. Skrivbordsgeneralerna har inte riktigt kommit till skott när det gäller Sverige och så lär det bli. Vilket kan bero på att fantasin tryter fort när man mest tänker på hur man ska kunna behålla jobbet när freden bryter ut.
En annan aspekt är att oljedollarn skriker i falsett på sista versen och Washington DC närmar sej den politiska punkt där Moskva befann sej under de kritiska åren i slutet av 1980-talet några år efter Palmemordet. Redan för flera tusen år sedan förstod kinesiska ledare att sammanslagning av flera än 6 stater med olika kulturer enbart kunde ske på kort sikt om inte en stenhård diktatur implementerades och ursprungsbefolkningen kördes över. En sammanslagning av 27 stater styrd av sociopater i form av zionister och frimurare med hybris har inte framtiden för sej precis. Man lär få göra likadant som Sovjet var på väg att göra strax före sönderfallet, en uppdelning i regioner.

Mannaratten__Yggdrasil__rev_P
Natural_Law__Yggdrasil__ver_C

Kärnkraft & Chemtrails

walter&lao_m

Läste någonstans att själva tillvaron inte är ond, den är likgiltig. Naturen straffar ingen för deras misstag med avsikt, det är den egna dumheten som gör det.

Misstagen i den moderna världen är många. Om man bryter mot lagen om gravitation genom att ta en genväg till botten av en ravin istället för den vanliga stigen lär man snabbt bli varse om sitt misstag.

Det är också vad fissionsenergin är för människan och planeten, att bryta upp uran och anrika det för användning i kärnkraftsindustrin är ett brott mot naturens lagar. Många metaller skadar inte organismen även om de förädlas som järn, koppar, guld och silver. Uran är en av de sönderfallsprodukter sedan hundratals miljoner år som ingår i kretsloppet och tar man upp den från sin naturliga miljö bryter man detta kretslopp. Uran är ett av de ämnen som bygger upp jordmånen på ytan genom en gradvis och försiktig bestrålning nerifrån.

Tar man upp den för att använda den (och dess kusiner plutonium, thorium, strontium och barium) som en temperaturhöjande produkt begår man flera misstag, inte bara för att den också används i vapenindustrin för att direkt skada människan.

Bestrålningen och värmestrålningen från dessa metaller flyttas upp till jordens yta.

Enligt Walter Russell hade planeten redan 1957 feber på cirka 1 grad. Detta har idag flerfaldigats. Det som kallas den globala uppvärmningen eller obalansen idag har då faktiskt en bakgrund i mänsklig aktivitet. Men det är miltals från några koldioxidutsläpp. Hela den planetära metabolismen håller på att göra uppror, något som samma industri som skapat kärnkraften nu försöker bota med klimatkontroll i atmosfären. Måste vara samma politiker, finansiärer och forskare som värmer upp sitt kaffevatten med en hårtork.

Samtidigt pågår det ett jättebedrägeri med bränslet i kärnkraftsindustrin sedan flera decennier. Walter och Lao Russell lurades in i skrämselpropaganda angående kärnkraftsavfall. Hela apparaten är en bluff, det behövs en fungerande avfallshantering men ingen direkt slutförvaring för miljarder. Bränslet kan användas om och om igen då man bara tar ut några få procent vid varje laddning av stavar till reaktorer och metoderna förbättras kontinuerligt. Man kan heller inte förstöra det om man nu inte vill använda massor av energi från andra energikällor. Bedrägeriet har bedrivits i statlig regi i kompanjonskap med industrin och banker. Först drar man ut arbetsförmåga och skatter från slavarna via fossila bränslen och subventionerad vindkraft för att sedan låta dem betala för en ny sväng kärnkraft i detta globala svindel. Men något ska väl folk syssla med.

Små tips från Walter och Lao Russell, boken Abundant Hope, Atomic Suicide (1957).

Kolla gärna länkarna i anslutning till denna video

https://www.youtube.com/watch?v=vEuYmgXDD3k