Hologrammet

This shot from the NASA/ESA Hubble Space Telescope shows a maelstrom of glowing gas and dark dust within one of the Milky Way’s satellite galaxies, the Large Magellanic Cloud (LMC). This stormy scene shows a stellar nursery known as N159, an HII region over 150 light-years across. N159 contains many hot young stars. These stars are emitting intense ultraviolet light, which causes nearby hydrogen gas to glow, and torrential stellar winds, which are carving out ridges, arcs, and filaments from the surrounding material. At the heart of this cosmic cloud lies the Papillon Nebula, a butterfly-shaped region of nebulosity. This small, dense object is classified as a High-Excitation Blob, and is thought to be tightly linked to the early stages of massive star formation. N159 is located over 160 000 light-years away. It resides just south of the Tarantula Nebula (heic1402), another massive star-forming complex within the LMC. It was previously imaged by Hubble’s Wide Field Planetary Camera 2, which also resolved the Papillon Nebula for the first time.

This shot from the NASA/ESA Hubble Space Telescope shows a maelstrom of glowing gas and dark dust within one of the Milky Way’s satellite galaxies, the Large Magellanic Cloud (LMC). This stormy scene shows a stellar nursery known as N159, an HII region over 150 light-years across. N159 contains many hot young stars. These stars are emitting intense ultraviolet light, which causes nearby hydrogen gas to glow, and torrential stellar winds, which are carving out ridges, arcs, and filaments from the surrounding material. At the heart of this cosmic cloud lies the Papillon Nebula, a butterfly-shaped region of nebulosity. This small, dense object is classified as a High-Excitation Blob, and is thought to be tightly linked to the early stages of massive star formation. N159 is located over 160 000 light-years away. It resides just south of the Tarantula Nebula (heic1402), another massive star-forming complex within the LMC. It was previously imaged by Hubble’s Wide Field Planetary Camera 2, which also resolved the Papillon Nebula for the first time.

Separationen mellan vetenskap och människor via akademia har pågått under flera hundra år. Redan på 1500-talet påbjöd kyrkan att solen rörde sej kring jorden. Samma gällde alla platt-jordteorier några hundra år senare. Samtidigt har tusenåriga kunskaper om världen utanför förvrängts. Detta för att kunna behålla makten. Potentaterna högst upp i hierarkin har emellertid hela tiden vetat att det ovanstående inte är riktigt. Faktum är att det som vi kallar astrologi troligtvis är den viktigaste grenen för att vi ska få kunskap om vilka vi är och vart vi är på väg. Materians form av ett hologram är knappast omtvistat. Detta hologram finns från det minsta lilla vi kan se och ta på till den stora rymden därute bortanför andra galaxer. Planeter och stjärnbilder koordinerar hologrammet som sedan fortplantas ner till molekylnivå på kvantstadiet. Planeterna och himlakroppar gör alltså också ett avtryck till vårt DNA. Människan har också under drygt ett sekel kalkylerat med en hastighet på ljus. Det finns överallt men har varken startpunkt eller acceleration. Ergo: det måste vara ett stillastående skikt som Vi rör oss emot. Allt är rörligt ovanför det stillastående ljuset. Ljuset färdas alltså ingenstans utan fotoner roterar i sitt eget medium i gyroskopiska spinn som är ren energi under vår perceptionsnivå. Rotationshastigheten minskar med ökande radie och blir synligt för vår perception vid c=0,05. Det innebär alltså de 5% som vi kan uppfatta av universum med våra sinnen. c är en materiakonstant som ur formeln E=m x c² ger oss kvoten mellan energi och den materia vi kan varsebli. Kvantfysiken har samtidigt av scientismen under snart 100 år gjorts helt ogenomtränglig med virtuella partiklar och annat lull. Vi består helt enkelt av olika frekvenser av sammantryckt ljus som manifesterar materia. Grindvakterna i vetenskapsförbryllningen lär få kalla fötter, men själva detta påstående lär inte förändra så mycket i praktiken eftersom man bara behöver använda ett inverterat värde i förhållande till den av vetenskapen allmänt utnyttjade våglängden när man talar om materia. Inga större bokbål lär alltså behövas och de flesta går ur krisen med all heder i behåll.
Veckotidningshoroskop är en trivialisering och en stor orsak till oförståelse om hologrammet. Våra stjärntecken har under århundraden använts som ett substitut och missriktning. Födelseplatsen och tiden för en individs tillblivelse i hologrammet är den viktigaste detaljen. Det som betyder allt i ens horoskop är ascendenten, descendenten och utsträckningen via den vertikala noderna. Stjärnorna och planeterna rör sej roterande i spiraler på olika avstånd, denna information är dynamisk och inte direkt bunden till något personligt stjärntecken. Med personlig kunskap om ens förutsättningar i hologrammet kan vi alltså direkt börja optimera de nya framsteg som människan gör, detta ska ju heller inte vara förbehållet de grupper som styrt världen hittills. Stjärnornas positioner i födelseögonblicket visar vilka vi är men inte vad vi kan bli. Den biten har naturen överlåtit till den fria viljan.

David Icke

http://siderisk.blogspot.comSiwert Aldenryd har bra koll och lägger exv politiska händelser i hotoskop.

Apornas planet

hindu-temple

Arkeologi är ett empiriskt reduktionistiskt påfund som under många sekler begränsat kunskapen om vår verkliga historia. Man tillåts bara att undersöka de delar av utgrävningar som stämmer överens med kyrkans tillrättalagda bild av den nuvarande civilisationen. Genom att istället jämföra stjärnors positioner och pyramidkonstruktioners läge efter jordaxelns lutning under olika epoker kan man tränga långt bak i tiden, genom astrohistoria och astroteologi. Exempelvis visar lämningar och tolkningar av Tiwuanaku-kulturen i Bolivia att jordaxeln under en period varit i exakt linje med solens nord-sydpol. Solens ålder har heller ännu inte nått sin höjdpunkt då den är svagt äggformad i dess nord-sydriktning, jordens ålder har passerat sin höjdpunkt eftersom den börjar bli tillplattad vid polerna. Planeter har en gång slungats ut från solen för att sedan hamna i dess ekavatorialplan, och de avlägsnar sej sakta från den under den korkskruvsliknande rörelsen som systemet finns i på sin färd i galaxen. När vinkeln mellan planeters och solars axel till slut ökat till 90 grader har planeten omvandlats till en platt formation. Så flat-earthteorier har belägg fast de är några miljarder år före sin tid. Utplattning redan börjat ske med de yttre planeterna: på Saturnus med sina ringar och på några av gasplaneten Jupiters månar. Vändkretsars varierande lägen på jorden och solens sinuskurva under vandringen på ekvatorn är en faktor som visar hur civilisationer försvunnit under epokerna. Magnetfältet som jordens rotation skapar flyttar på sej efter ett mönster som kallas för currylinjer. Detta kan ses från lämningar i Bosnien, Krim, Central&Sydamerika, Ryssland, Kina och massor av andra länder.curry3

Kanske även här i norden då ett humuslager byggs upp på ett par generationer som då täcker över allt. Vad händer inte på fem eller tio tusen år, eller 200000 år?

Vedisk kultur härstammande från mera än 11000 är sedan hade ryskt ursprung med rötter också i den hyperboriska kulturen i norden. Språket sanskrit från vedisk litteratur har stora likheter med dagens ryska.

Nutida religionsutövning bygger på total diminutisering av människans riktiga historia. Kyrkan har maskerat in den riktiga historian om vårt ursprung i en illusorisk berättelse om en man och tolv lärjungar, författad av munkar i kyrkans tjänst. Kyrkor har uppförts på heliga platser runt om i alla länder där vatikanen verkar eller har gjort det. Fynd i Ukraina visar också på mänsklig aktivitet redan för 300 miljoner år sedan. Det galaktiska eller platonska långa året på cirka 26000 år som solen gör i galaxen runt dess gravitativa centralpunkt bör alltså ha upprepats minst 1100 gånger med allt vad det innebär.

Att beskriva historia med nuvarande teknik är som att berätta om Himalayamassivet med hjälp av en sten man hittat där.

Vatikanen och det som idag kallas den romersk-katolska kyrkan kapade kristendomen år 325 i Nicea. Den romerske kejsaren Konstantin samlade romarrikets religioner under samma paraply och kallade denna kristendom. Påvens titel på latin Pontifex Maximus motsvarar också fortfarande kejsartiteln från romarriket och man integrerade dåvarande gnosticism med romarnas egna system av gudar. Israel spelade här en framträdande roll. Ett hemlighållet kastsystem offentliggjordes också 1830 där hebreer stod högst, sedan kom judar/israeliter-och sist kristna soldater som idag styrs från Rom och dess behov av skatter och makt. Vatikanens polisstyrka består av jesuiterna och deras kohorter som med terror styr i västvärlden med dagens militärindustriella komplex. Jesuiter låg bakom olika inkvisitioner under århundraden och styr idag i kulisserna med politiska mord förföljelse av fritänkare och censur. Den finansiella delen av vatikanen styrs av khazarfamiljer som Rotschild och Rockefeller som har bakgund i en blandning av mellanösterns egyptiska ockultism, frimureri och satanism. Det finns också andra samband till vatikanens makt och hur de från början kunde forma om den riktiga historiebeskrivningen. Hunner och khazarer kapade judendomen på 700-talet och islam verkar vara ett resultat efter det förtryck som folk utsattes för under samma tidsperiod. Detta är ett koncept som sträcker sej i tid till babylon och abrahamiter. Namnet Abraham kan härledas till det vediska Brahma som är grunden i själva skapelseprocessen. Imhotep som konstruerade pyramiderna i Giza gjorde detta med den vediska vetenskapens landvinningar. Dessa pyramider är de senaste i den långa raden av källor med resonant energiutvinning som pågått under många civilisationer. De var också ett kommunikationsmedel med stjärnbilden Orion eller andra punkter på stjärnhimlen eftersom pyramidernas positionering och vinklar är matematiska under och direkta bevis av den underliggande moderna kunskapen om Fibonacci och Lucastal. Kommunikation skedde på ett högfrekvent medvetandeplan som kyrkan gjort allt för att förhindra en kunskap om och en utveckling av. Vi har således ännu inte kommit speciellt långt med våra explosionsmotorer eller mobiltelefoner. Advaita Vedanta hade ju också ett nordeuropeiskt ursprung med blåögda faraoner som härskarklass i Egypten som betraktades som gudar av folk de styrde över. Den senaste stölden av vedisk vetenskap skedde år 1791 då Rotschilds genom förräderi plundrade templet Sringeri Mutt i Kerala , Indien på allt guld och vetenskapliga dokument

.sringeri-mutt-vidyasankari

Den nuvarande Översteprästen eller påven, som av astroteologen Santos Bonacci kallas för The Poop tog också titeln ”guds ställföreträdare” på jorden år 1984. Påvens inofficiella stöd till och avtal med 1900-talsdiktaturer som Mussolini, Franco och Hitler är heller inte okända i den allomfattande affärsverksamheten och fejkade fredsagenda.

Katolska kyrkan skapade också med reformationen protestantismen 1517 som rätteligen borde kallas en false-flag operation i bedrägeribranschen när kostnaden och inkomster från avlatsbrev istället spreds ut över flera församlingsmedlemmar genom kollekt.

Verklig historia står alltså inte att finna i böcker författade av prästerskap i mörka kloster eller vetenskapsmän på styrda universitet utan ute i naturen där bevisen hopar sej och det viktigaste i framtiden blir att kunna tolka allt rätt. Mörkläggning för ekonomisk vinning har varit agendan under de senaste 1000 åren. Vi har nu chans att vända på detta genom att gräva fram den riktiga historian.

Den nuvarande terroristagendan och krigföringen med IS, al Nusra, al Qaida är ett propagandaspektakel som drivs av girighet i ett sönderfallande system med en kriminell illusionsjuridik. Därför är man också ute efter att förstöra viktiga artefakter i mellanöstern eftersom dessa är bevis för en riktig historiebeskrivning. Toppen verkar ha kastat in handduken och nu är det bara de sista hjärntvättade och moralbefriade slavarna i detta system som slåss för sina liv.

Vatikanen blir i en avlägsen framtid som en fiktion beskriven i filmer om apornas planet med kriget som motor i motsats mot växande medvetande och kommer att bli en historisk parentes i glömskans ocean.


Santos Bonacci
Walter Russell