Det elektroniska bokbålet

bokbål
Författaren, journalisten och världsmedborgaren Gustaf Hellström kunde som ögonvittne skildra nazisternas bokbål på 1930-talet. Han var en av de första som förstod vart denna framväxande självcensur skulle leda. Mycket riktigt följde också ett storkrig inom 10 år som drabbade miljontals människor. Allt i brist på en politiskt inaktiv opposition. Det är alltså inte aktiva handlingar i sej som leder till krig utan det är den inaktiva passiva majoriteten som bara låter det hända. Denna majoritet öppnar alltså själva porten till slakten och låter det ske.
På bokmässan i Göteborg har många aktiva, tänkande människor mötts de senaste dagarna. Intressanta diskussioner har förekommit och böcker har bytt ägare.
Många dialoger verkar försiggå parallellt där man bara håller låda för likasinnade. På internationella scenen höll en av ”Ship to Gaza”-rörelsens eldsjälar ett föredrag om de senaste aktiviteterna. En halvtrappa upp, 50 meter bort satt samtidigt medlemmar ur den svenska kyrkan och höll en intervju om hur den kristna församlingen kunde stödja den judiska kampen för demokrati. Två rörelser som har samma mål som jobbar parallellt men styrs av organ högre upp i samhällets politiskt hierarkiska system. De kunde till exempel bara ha länkat till varandras skärmar. De som sitter högre upp har som agenda att två sådana här organisationer inte kommunicerar utan kämpar på var sitt håll.
gaza1
kyrkan

Dialektik i sin mest avancerade form istället för riktig kommunikation.

Det är samma system som idag har organiserat det elektroniska bokbålet. Detta i form av att man via internet styr vilken information som medborgare ska nås av. Microsoft gick ju redan för mera än tio år sedan in för att registrera alla dokument som skrevs med deras ordbehandlare Word. Nu finns det program som med hjälp av copyrightlagar förhindrar att foton i dokument kan vidarekopieras när man kopierar själva dokumentet, om nu dokumentet alls kan kopieras. Detta gäller böcker, artiklar- överhuvudtaget allt som kommer ut i massmedia.
Vi tror att informationssamhället kommer att rädda undan världen från ett storkrig. Fan trot. Det är bara människor som kan göra det.

Energiproblem

abomb
En av de svenska bloggarna hade nyligen en kort artikel där man beskrev den istid som förhållandevis fort dök upp på norra halvklotet för 12900 år sedan. Man antar i artikeln att orsaken var ett meteornedfall trots att det finns ett skyddande skikt i form av atmosfär runt klotet där meteorer förintas i kontakt med syre. Tolvtusen år är ingenting ur geologisk synvinkel.
På senare år har man hittat allt fler bevis på att flera avancerade civilisationer har funnits på jorden, och att dessa samhällen försvann ungefär vid samma tidsperiod som det förmodade meteornedfallet. Man har hittat städer på havsbotten utanför Kuba och Japan, pyramider i Bosnien och Kina. Allt detta finns som direkt bevis på att högtstående civilisationer fanns med möjligheter att bearbeta ytor med precision som vi ännu inte klarar av och med tekniker att flytta objekt som vi inte kan med vår teknik. Mycket pekar på att pyramider är konstruktioner för energiutvinning av skalär energi med hjälp av jordens rotation. Man kan med rätt material utvinna ett submagnetiskt energifält ur alla rörliga system i universum. Folk behärskade alltså denna metod att utvinna energi, i motsats till vår teknik som går ut på att på kvantnivå utvinna energi ur den axiella kraften av protonen, speciellt när man talar om förbränningsteknik. Dagens sätt att utvinna energi är lite bakvänt eftersom man idag förbrukar mera fossila bränslen än vad som hinner bildas. Vi har heller inte avancerat nämnvärt från denna nivå, undantaget är kanske de magnetmotorer som kommit fram de senaste decennierna. Då kan man ta ut energi radiellt. Det mesta beror kanske på att huvuddelen av de över 3000 patent som tagits på nya energiutvinningsmetoder sedan åttio år på något sätt aldrig kommit ut på öppna marknaden. Experiment med skalär energi befinner sej fortfarande till stor del på laboratorienivå.
Nikola Tesla var entusiastisk över nya metoder att utvinna och distribuera skalär energi ur och i jorden. Troligtvis testade han detta i verklig miljö 1908 med en demonstration som fick oanade efterverkningar. http://www.teslasociety.com/tunguska.htm
I februari 2013 verkar någon ha gjort om försöket nu i lite mindre skala. http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/26feb_russianmeteor/
Energi och dess distribution är en orsak för att utöva kontroll och till och med en orsak till att starta krig som vi sett i till exempel Irak och Libyen. Frågan är om inte samma förhållande rådde för 12900 år sedan som idag, ett krigstillstånd över resurser och därmed makt. Efter ett kärnvapenkrig räcker det inte med att dra på sej vantar och mössa eller gräva ner sej i grottor trots att någon verkar inbilla sej det i sin optimism. Eftersom vi ännu inte ens börjat utvinna den skalära energin så är resurserna med dagens mått mätt outtömliga. Energiutvinning kan förändras och skilja från olika tidsperioder. Vad som inte har förändrats under dessa tusentals år är människans natur.

Dubbla roller

DjungleFrågan är hur den officiella hjälpen till andra länder passar in i den agenda som europeiska regeringars representanter påstår att de driver. Personal i organisationer jobbar som regeringars inofficiella värvare av arbetskraft. Samtidigt som ockupationsmakter handlar vapensystem från EU leverantörer. Det är många länder som deltar i dessa projekt. Vad de länder dit hjälpen riktas behöver är en chans att göra affärer på lika villkor. Inte bidrag eller utrustning som försvinner i korruption.