Ny kunskap

Khazaria

Världen har sett avancerade, gamla civilisationer födas och dö långt före den bibliska tiden. Ibland har man kunnat gömma undan vetenskapliga landvinningar till nytta för senare användning. Betraktar man kvantfysiken idag så är den västerländska så kallade empiriska upplagan en monumental föreställning i fantasifulla teorier då kausalitet saknas nästan oavsett vilket ämne man än undersöker. Verkligheten på den nivån är som ett religiöst tabu eftersom om sanningen kom fram skulle hela det nuvarande spektaklet synas i dess egen bedrövliga sagovärld. Man grundar nämligen alla teorier på att vi enbart kan veta det som vi ser i de 5% som består av den fysiska världen. Den riktiga förlagan i form av vedisk kunskap och teknik stals av bankiren och opiumhandlaren Rotschild vid en kupp mot Sri Mutt i Kerala, Indien år 1799 tillsammans med en jättelik guldskatt som grundade familjens globala förmögenhet. Tiden sedan dess har av samma rövarfamilj använts till att översätta och tillämpa den stulna tekniken till vapen för att förslava övrig mänsklighet. Samtidigt har man med sina pengar inrättat ett akademiskt system som företrädesvis sprider desinformation som frikostigt belönas i en inre krets av socialt sammankopplade vetenskapsmän. En riktig ryggdunkarförening med globala förgreningar som i sin tur kan styra hur till exempel miljöpolitik förs. Detta skojeri genomförs sedan med hjälp av köpt press och illusionsjuridik som går ut på förslavning av populationer. I stort sett alla Ivy-legueuniversitet i USA har bildats via donationer som genererades från opiumkrigen mot Kina på 1800-talet, också detta under kontroll av samma familjer som alltid levt på diktatoriska kontrollmetoder. På den tiden styrde man med våld och droger, idag styr man med elektronik med video, ljud och droger. Utvecklingen har således gått framåt även där. Historiskt sett har det judiska folket gång på gång använts som ett slagträ av denna självutnämnda elit av khazarer som beblandade sej med dem för många hundra år sedan. Khazarerna var samma krigarfolk som också kallades hunner med härstamning från de mongoliska slätterna. De jagades iväg därifrån av kineserna som byggde en mur för att hålla dem från sitt land eftersom de ville hålla folket från dessa perversa ockultister. Senare jagades khazarerna vidare av dem som nu befolkar det nuvarande ryssland. De hade då bildat Khazaria i kaukasien i området mellan Kaspiska havet och Svarta havet.

Deras elit slog sej efter flykten ner i östra Europa, kallas idag också för ashkenazi och är en samling genetiskt degraderade familjer som ägnar sej åt incest, blodsoffer och annat vidrigt i sitt utövande av makt. De har under hundratals år sett till att gifta in sej i kungliga släkter i Europa via sina ekonomiska hållhakar och genom krig som de skapat med sitt stulna kapital. Bearbetandet och desinformationsprocesser har pågått förr och pågår i nutid. Frimurare i västerländska sammanslutningar har fåtts att samarbeta mot sin egen demokratiska samhällsstruktur och sina egna ordensregler och löften. Katolska kyrkan infiltrerades av bankirer från den nordamerikanska maffian på 1970-talet och styr idag Vatikanens kassa. I stort sett hela finansvärlden sker aktiviteter mot ett mönster som kommer att centralisera all verksamhet i en marxistisk världsregering som går bankirernas ärenden. Man kan via sina fiatvalutor som är utan realvärde köpa upp hela nationer. De länder som inte låter sej köpas bombas sönder och samman av khazarernas krigsmaskin NATO.

Vad som ligger denna sjuka process i fatet är den nuvarande utvecklingen av ett anarkistiskt internet. Anarki betyder inte att det blir en katastrofal oordning utan att systemet inte låter sej toppstyras. Vi får en multipolär värld som balanseras i sej själv i ett mera rättvist system. Elitisterna slåss nu mot matematik, en kamp de inte kan vinna. 99% av politikerna springer ärenden åt bankirerna eftersom de alla blivit tillsatta via NATOs och vapenindustrins företrädare i Bilderberggruppen. Demokratiska val är bara en chimär och en illusion för att lura massorna.

Men det gäller också för den enskilde att utbilda sej. Det vetenskapliga originalet till vedisk kunskap i en västerländsk upplaga finns sedan 1920-talet nedtecknat av Walter Bowman Russell som också via sin litteratur beskriver hur till exempel materia skapas i ett evigt system som hela tiden återanvänds i form av ljus. Den som tränger igenom hans semantiska system av rytmen i språket kommer att hitta kausaliteten i naturens helhet, och detta kommer att bli basen i en helt ny inriktning på vetenskap. Många matematiska felaktigheter inom mainstreamvetenskap som genomlevt århundraden har rättats till och kompletterats under de senaste decennierna av Miles Williams Mathis i hans gedigna arbete som finns på www.milesmathis.com.

Enda sättet att neutralisera den globala finansiella parasiten i form av ett falskt bankirsystem som nu regerar är att hoppa av från deras babyloniska skuldbaserade råttbo. Blockchainteknik och en av dess resultat bitcoin kommer att vara lösningen https://bitnation.co/ Kunskap är makt och den enda chansen att påverka sin egen situation är att återskapa den riktiga kunskapen och inte den falsifierade toppstyrda kopian som levereras över disk via banken.