I väntan på 5G

5G-2

I Kalifornien håller man på med förberedelse till 5G genom att sätta upp DAS (Distributed Antenna System). Inga tester har överhuvudtaget gjorts över denna senaste teknik som ska uppgradera 4G till frekvenser över 20 Ghz, i USA upp till 100 Ghz. Kommunaltjänstemän skriver på kontrakt som tydligen inte går att ändra på senare utan saftiga skadestånd, och sådana kontorister har ju aldrig varit några intellektuella giganter i händerna på köpta jurister. De har gått på myten om ett ännu snabbare internet och hur allt kan vara sammankopplat i något ännu smartare än förut. Vi hamnar nu på millimetervågen som direkt påverkar kroppen via dess största organ huden. Vad som kommer att hända är också ett medvetandeproblem, vi har små antenner över hela kroppen som förmedlar känsel via sk mikrotubuler där fuktigheten i luften och i huden samverkar. Barn med sin högre fukthalt drabbas först.

Allt sammantaget pekar på något helt annat förutom ett snabbare och smartare nät. Vi har under decennier blivit utsatta för besprutning med chemtrails från flyget, blandat i flygbränsle, från extratankar eller från militära plan. Några av komponenterna i utsläppen har varit barium och strontium. Speciellt barium är intressant, i nanostorlek passerar det blod-hjärnbarriären, den kan också uppta många olika kristallina former och uppträda som en piezoelektrisk mottagare och sändare. Vilket den också redan gör hos många människor som andats in dessa element under många år. Alla bariums salter är giftiga förutom bariumsulfat men inget kommer att ske direkt. Däremot kan reaktioner komma till stånd via kontinuerlig mikrovågspåverkan i 5G. Där blir symptom som kramper och diarré vanliga och får folk att uppsöka läkare för medicinering. Bigpharmaaktieägare kommer att göra lysande affärer.

Vetenskapens försvar är idag att de inte kan mäta några termala förändringar på människor vid mikrovågstrålning, men den strålning som emitteras har mycket lite med temperatur att göra, den är inte joniserande. När nu 5G står för dörren så kommer människor framför allt i tätorter aldrig under dygnets 24 timmar att kunna komma ifrån strålningen.

När mikrotubuler påverkas dygnet runt kommer sömnstörningar att framträda, och melatoninproduktionen påverkas. Efter en tid kommer också huden att börja torka ut, inifrån vilket kommer att medföra olustkänslor, försämrad koncentration, depressioner mm. Detta blir nästa stöt i programmet som alltså går ut på frivillig depopulation, droganvändning stimuleras givetvis av Bigpharma som åter ser nya försäljningsframgångar. I USA har det redan börjat i form av en opiatmissbrukarepidemi. Heroin finns undanlagt i jättelika mängder lite varstans i miltära Nato-lager jorden runt för detta globala 5G-event.

På bifogade film ser jag kablage för starkström som går till 5G stolparna. Intressant om kablarna bara ska försörja 5G antenner. De ska ju spara in ström och energi just för att antennerna sitter så tätt så då ska det väl inte behövas kablar av den dimensionen. Den diametern brukar säkras som industriström eller strax under, runt 30-60 ampere. Med den kräm i kablarna som syns på bilderna kan man säkert skicka iväg tillräckligt för att tända grillen. Boxarna som sitter där kan ju inte alla innehålla elektronik eller reservbatterier utan är troligtvis kondensatorer som laddas upp innan man höftar iväg önskad signal.

Just den vetenskapliga bluffen bakom mikrovågsstrålning är lika djävulsk som väl uträknad. Genom att under många decennier fått forskare att koncentrera sej på uträkningar i statisk miljö förleds vi att tro att allt direkt kan härledas via forskarens formler som denne presenterar. Man har delvis kopplat bort dynamiken och bortser helt från den geometriska form som både en elektrisk signal och kristallen mottagare/sändare har. De signaler som sänds mot oss söker efter en resonans i sin geometriska form som inte nödvändigtvis behöver vara i samma storleksklass. Vi är alltså som sittande höns på en pinne när anpassade signaler når vårt blodomlopp som är fullmatad med bariumkristaller.

Så det blir inte så mycket att undra över när självmordsstatistiken börjar accelerera.

I Sverige är regering och riksdag formellt avsatta via en verifierad och av vederbörande regeringsmedlemmar icke bestridd deklaration. Tjänstemannaansvaret har samtidigt utökats till personligt ansvar för de tjänstemän som under yrkesutövande begår brott. Förhoppningsvis kan vi undvika de fel som begåtts i till exempel den Kaliforniska administrationen.

5G Small Cell towers

US Opioid Crisis

Direktiv av Monarkin Staten Sverige