Köpenhamn 1927

Image

Fick en liten tanke när Martinus plötsligt dök upp i QEG-sammanhang. Det ska man nog undvika då QEG http://be-do.com/index.php/en/ bygger på verkliga resonansförhållanden och frekvenser och Martinus är en filosoferande livsåskådning och samtidigt en djup källa för inspiration för många trasiga psyken idag. Martinus http://www.martinus.dk/ var ju samtida med Walter Russell, Albert Einstein och Nikola Tesla och står idag mera för den filosofiska delen av synen på vetenskap. Nu verkar det som om delar av Martinus tredje testamente kommer att bli en del av debatten om det subatomära, den del som helt bortser från kausalitet. Även om Walter Russell också sågs som en filosof så var han mera av en strikt vetenskapsman, det visar de tabeller och den nomenklatura han skapat om det subatomära skiktet. Även alla hans skisser om hur magnetfält och elektricitet samverkar visar på en ytterst ingående kunskap om hur naturen fungerar och att det finns helt påvisbara samband överallt.

Ser man rent historiskt på hur makten alltid skapat olika kombinationer av kontrollsystem för att styra befolkningar kan man börja med Nicea år 325 när romarna officiellt övergick till den av Rom då godkända kristendomen. Kontrollsystemen skapas via de olika riktningar som till exempel religioner i opposition till befintlig makt tar, jämför hur islam kom till drygt 300 år senare. Hur khazarerna http://www.lostisrael.com/khazars.htm kom in i detta system ungefär samtidigt var kanske i rollen som de riktiga grindvakterna. Med facit i hand så inträffade korstågen efter ytterligare 300 år, denna gång för att behålla kyrkans maktpositioner i norr. Idag skapas sådana system per automatik när kunskapen hos befolkningar når en viss nivå. Martinus är samtida med skapandet av Köpenhamnsmodellen från 1927 när man beslutade sej för att begrava kvantfysiken i virtuella partiklar och massor av ogenomtränglig matematik http://www.bjornjonsson.se/pdf/fybkvantalekt04.pdf. Allt detta skedde i samarbete med banksystemet som annars hade gått miste om de enorma samlingar av kapital som de nuvarande energisystemen och krigsmaskineriet har skapat hos några få. Niels Bohrs atommodell spikades upp som teser på en kyrkport och har inte fått kritiseras sedan dess. Inte ens Bohr själv var säker sin egen modell, den gällde ju bara en (1) väteatom där elektronen kretsade runt protonen likt en planet runt en sol. Att man sedan byggde ut detta till att gälla även större atomer kunde han inte göra mycket åt, men detta är ett av de största hålen i den nuvarande atomteorin. Man kan alltså kasta in hatten där, med fjädrar på. Senare har man ju försökt bättra på med strängteori och annat med föga verkliga kausala slutsatser men med tusentals sidor av matematiska uträkningar skapade på högskoleinstitutioner. Idag skjuter Miles Mathis http://milesmathis.com/ från höften med sin teori om laddningsfältet och atomdiagrammen, där har varken Martinus eller några andra av de filosoferande riktningarna någon chans.