Fredsprojekt

lie fingers
Snart kommer det att bli omöjligt för oss att ha koll på svängar i de olika kontrollerade oppositionerna skapade runt och i till exempel CFR (Council of Foreign Relations). Är det inte det som förebådar ett sammanbrott när de inte själva kan hålla reda på vem som står bakom vad? Egentligen började den riktiga utförsbacken redan på balkan på 1990-talet. Efter 11 september 2001 överlät FN, CFRs skapelse, sitt fredsmandat till våldsmonopolet NATO som anföll Irak och Afghanistan i jakten på Osama bin Laden och obefintliga massförstörelsevapen med hjälp av en lika obefintlig ”koalition” som i verkligheten var en pressanka av stater och politiker som lät det ske. Vägen dit hade officiellt fördömts av Kofi Annan, deltagare i Bilderberggruppen och ingift i Wallenbergsfären. Hans son Kojo Annan hade haft ett finger med i spelet om Iraks ”olja till mat” -program på 1990-talet som blev ett katastrofalt misslyckande i form av utbredd korruption. Sonen hade hand om inspektionerna via det schweiziska inspektionsföretaget Cotecna han jobbade för. Den slappa kontrollen blev senare utredd och företag som Volvos entrepenadmaskinföretag Volvo Equipment Service och Scania lastvagnar åkte på rejäla skadestånd för korruption. De var väl bland de som hade bokfört mutorna som extraordinära utgifter och man hittade givetvis en annan målvakt för affären. Länken till listan på mutföretagen är numera borta från nätet. Hur väl förebredd och med blanka vapen Kofi Annan än slogs med så är det tusenfaldiga byråkratväldet i FN vinnaren i detta globala taskspeleri. Detta är väl känt hos aktörerna. Iraks ockupation gick ut på en demokratiseringsprocess genom att bomba landet till en grushög, etnisk rensning och upprättandet av den gröna zonen, ett jättelikt ambassadområde mitt i Bagdad. Grushögen byggdes sedan upp med hjälp av företag med understöd av ockupanternas legotrupper. Ockupationsmakten verkar nu hålla sej inom grönområdet troligtvis rökande sina egna produkter eftersom ISIS fritt härjar i norr. Alternativet är att ISIS organiseras från den gröna zonen och allt ingår i det stora affärsprojektet NWO. Att FN idag har samma folkräddarstatus som Barack Obama visas av att organisationen fick Nobels fredspris 2001. Samma norrmän som delar ut det priset har nöjet att applådera Jens Stoltenberg för styret över NATO som åter på känt manér bombar fram fred. Väldigt verkningsfullt.
Syriens situation http://www.thenorthstar.info/?p=10229 kan också implementeras på Ukraina. Om inte bankirstyren i form av oligarker kan hålla landet samman så kan man på längre sikt sätta in operationer från samma oligarker i IMF/BIS i FNs namn. Resultatet blir samma förtryck som kunde utövas av vilken gestapoklon som helst.
Daniel Estulins film om Bilderberggruppen visar hur den bakomliggande strukturen skapas bakom lyckta dörrar.

IMF Interantional Monetary Fund
BIS Bank of International Settlements

Bankirdilemma

bald_tyra_banks

De två första moderna demokratierna Storbritannien och Nederländerna grundade sina system på lån och med en stark militär för att skapa och bevara systemet. Tidigare, före 1700, hade lån givits till kungahus och motsvarande som ofta avskrevs när kungafamiljer och makten skiftade. Nu fick finansiärer bra låntagare i statsbildningar som kunde ge en säkerhet grundad på politiska beslut och med befolkningens godkännande. Bankirfamiljen Rotschild blev givetvis en förespråkare för demokratier och stabilitet är lika med ett starkt försvar. Idag med en i grunden fredlig jord ser man sej nödd att istället skapa krig för att bibehålla detta ekonomiska system. Så nu inträffar att ju mer despotiskt ett land blir desto svårare är det att få lån på en internationell marknad. Demokratier har blivit en förutsättning för krig och samtidigt blir diktaturer fredsbevarande enheter i paradigmskiftets spår. Frågan nu i alla konspirationsscenarion är hur IMF, BIS och andra globala ekonomiska styrmedel ska kunna återupprätta sina legitimiteter med den sörja av derivathandel, fiatvalutor och dåliga säkerheter som de själva har godkänt. Man kan ju heller inte lugga en flintskallig.

http://www.counterpunch.org/2011/12/02/debt-slavery-%E2%80%93-why-it-destroyed-rome-why-it-will-destroy-us-unless-it%E2%80%99s-stopped/

Miljösvin

chimera-hybrid-1

Man har under 20 år undrat varifrån materialet till chemtrails kommer ifrån. Skeptiker till fenomenet chemtrails har mycket riktigt påstått att en så stor verksamhet inte kan ske i hemlighet. Men allt sker faktiskt helt öppet, militära anläggningar tar emot flygaska och processar den till en vätska med partiklar i dispersion för att kunna sprida den i nano- och mikrostorlek. Flygaska från speciellt kolkraftverk innehåller höga halter av gifter och har alltid varit ett miljöproblem. Nu har finansfolket och militären hittat varandra och styr alltså upp desinformationen över en påhittad uppvärmning av atmosfären så att man med myndigheters och en köpt vetenskapslobby kan sprida gifter från flygplan. Väderkontrollsystemen som används i det geopolitiska spelet fungerar med hjälp av metallerna i avfallet. Annars används flygaska också vid betongtillverkning som en betongförstärkande tillsats till cement, i Sverige är den högsta inblandningsprocenten 15% i betong. Har man högre halter i till exempel golv så kan parkett missfärgas. I övriga byggnadskonstruktioner världen runt kommer flygaska till nytta just genom att den innehåller komponenter som förbättrar betongens egenskaper.

https://www.youtube.com/watch?v=F6r0GqbH9Os&feature=youtu.be