SWEDEN, KINGDOM OF

Shitty Notes

Det svenska grexit skedde redan i mitten av 1990-talet då bolaget SWEDEN, KINGDOM OF började sin belåningskarusell på NYSE, New York Stock Exchange. Det skedde i all tysthet, utan större åthävor, bara med några pennstreck. Myndigheter, organisationer och statliga bolag har belånats och ägarskapet hamnar hos dem som kan ställa upp med kapital för tillfället. Enheter till huvudbolaget Sverige har alla ett organisationsnummer som belåningssubjekt. Ägandet innebär också makt över respektive enhet med den blandekonomi som betecknat landet under många decennier. De har sedan ofta sålts ut för en spottstyver där de förutvarande kontoristerna plötsligt begåvats med fallskärmar och tjänstebil. En härskarklass har bildats av byråkrater som saknar etik, intelligens och framförhållning och som tar order från nya herrar. Infrastruktur som arbetats ihop av folk under generationer såldes ut för att drivas kommersiellt i vinstsyfte. Bakom dessa demokratiska potemkinkulisser sker fortfarande officiellt en pseudohandel och röstningsprocesser där folk inbillas att de med demokratiska allmänna val kan påverka hur politiken sköts. Politiker och myndigheter bildar ett slags informationsfilter där de tar emot folkviljan och bordlägger frågan eller frågar ägaren om lov att genomföra projekt. Ägarna av huvudbolaget Sverige liksom i andra västländer är en kombination av det som kallas MIK, militärindustriella komplexet, internationella knarkhandlare, multinationella bolag i alla former och mediabolag. Ägarna är alltså sådana som mest profiterat på det nuvarande globala politiska banksystemet. Man driver också en fiktiv börshandel i form av derivat vars kasinospel kraschar med täta mellanrum men i och med att man bara genom en knapptryckning kan höja och ändra belopp är detta betydelselöst. Samtidigt kanaliseras alla förmögenheter uppåt i den pyramidform där botten av pyramiden blir allt fattigare. Detta sker via automathandel med datorer och genom att de som befinner sej längst ner betalar mest ränta i all denna fiktiva ekonomi. Vad som också händer nu är att summan av detta räntebelopp då och då i datorerna överstiger omsättningen av kapital eftersom världens totala BNP omsätts i detta globala kasino var tredje vecka. Då måste räntan i toppskiktet sänkas för att uppnå balans, ibland till negativ ränta. Många, om inte de flesta innovativa gör idag ingenting när de väl förstår att systemet kommer att lägga beslag på allt med tiden så det mesta stagnerar. Företag flyttar till länder där inte slaveriet ännu är så markerat i ekonomin. Eftersom slavsystemet även styr juridiken har enskilda ägare av tillgångar i landet i princip ingen rätt till sin egendom utan allt kan när som helst beslagtas, försäljas eller på annat sätt realiseras av de makthavande kapitalägarna. Folk i allmänhet är så totalt hjärntvättade att de anser att systemet är den enda lösningen för dem, de har ju heller aldrig känt till några alternativ i sin mentala fälla. Med den nuvarande demografin i Sverige har ägarna också bestämt att befolkningspyramiden i landet måste vändas genom tvångsförflyttning av folk från Afrika och Asien. Det är vad som pågår just nu, grundade på beslut i ECB, IMF och BIS och verkställande organ som jobbar med vinstgivande incitament oavsett vad folk eventuellt har för åsikter. Den enda chans att bryta detta är att skrota det internationella kriminella riksbanksystemet. Skriv av alla skojerilån som inget har att göra med det verkliga värdet. Där kan de svenska finansinstituten börja genom att sluta skicka ut +30 år gamla räkningar och räntefakturor till folk. Detta görs ju enbart för att upprätthälla fiktiva värden som tydligen belånats, internationellt räknas de här fakturorna som falska och borde rendera åtal för försök till bedrägeri. Några få som berikar sej leder i längden till ett världskrig där alla förlorar. Alla, utom den absoluta toppen.