Gemenskapen

Frimurare
Uttrycket ”Politiskt uppvaknande ” -då syftas det på segern 1945 eller på studentupproren 1968 hos den äldre generationen. Idag med facit i hand måste man också se de angrepp på demokratin i den rekrytering av massorna som ledde till alla de olika stegen av frimureriet där man ska sitta ner och hålla käften om man vet vad som är hälsosamt för karriären, bankkontot och sinnesfriden.
Vad är det då som är bra för ordensbrodern idag? Ökad övervakning, enorma ekonomiska bedrägerier, skamlösa lögner, falsk terrorism som bestjäl alla på sina grundläggande rättigheter, polisarbete som går ut på att förvilla men inte att skydda. En uppblåst bostadsmarknad, organiserad brottslighet, en press som enbart sprider propaganda, en fiktiv arbetsmarknad med slavlöner i form av Fas3, konstruerade krig, inlärd hjälplöshet med missnöjda väljare i ett samhälle som drivs av cyniker. Allt sammanhållet av olika cirklar av duperade individer som alla hålls samman av en patetisk dödsed.
Man måste inse att när dödseden har gjort det den skulle, det vill säga tystat alla tillräckligt länge kommer ett hårt och effektivt säkerhetssystem att bli cementerat. Det värdelösa medlemskapet i respektive orden kommer då att återkallas och bröderna kommer att befinna dej under ett system som aldrig någonsin kommer att lyssna på en enskild röst.
Så fortsätt att sluka den billiga maten och att åka på de välplanerade semestrarna. Våra politiker hjälper till i detta system som officiella megafoner med att lova runt och hålla tunt och att dela ut allmosor. Allt i en värld av överflöd där man skapar ”marknadsmässiga” priser. Den kontrollerade oppositionen blandat med ”konspirationsteoretiker” och truthers fortsätter att se till att bröderna framstår som kämpar mot orättvisor under tiden som de låser in sina barn och barnbarn. Till ett liv liknande sitt eget. De gör det utan att ens reflektera över det.