Et tu, Brute?

shcack
Det var inte Christer Pettersson som sköt Olof Palme 1986. Gärningen var ett välplanerat politiskt mord. Varken det ena eller det andra motivet var avgörande för skotten på Sveavägen. Det var en samfälld överenskommelse mellan de krafter i världen som Olof Palme hade utmanat under många år. Ekonomiska, militära eller politiska, han visste själv vilka han hade mot sej. I slutet var det så gott som alla. Därav kom någon i hans närhet senare att uttala sej om att han själv valde platsen för sin egen död, han visste om att det ögonblicket skulle komma. Han hade också räknat ut att mordet skulle bli ett mycket större argument för en förändring än vad något tal han skulle hinna hålla. Som veteran i underrättelsetjänsten visste han hur världen fungerar. Detta med tanke på vad som hänt med hänsyn till politiska mord i världen sedan 1945. De flesta har försvunnit i historieböckernas innehållsförteckningar och till exempel Kennedymordet 1963 anses fortfarande officiellt ouppklarat. Trots att många deltagare erkänt sin medverkan och planen är helt blottställd. Det är en reningsprocess. Palme visste att samma reaktion skulle komma att ske även inom den svenska socialdemokratin och byråkratin även om det skulle komma att ta tid. Att det också skulle kunna komma att kosta Anna Lind livet kunde han inte veta. Olof Palme var en modig man i alla kategorier.

Kommunism


Därför leder kommunism alltid till diktatur

Den kommunistiska statens skyhöga skatter gör att en majoritet av landets resurser samlas in till staten. Detta leder naturligtvis till att statens makt ökar. Kommunism är således en politik endast för de som verkligen gillar att politiker bestämmer istället för man själv.

Det stora problemet är att makt korrumperar. Kommunismens extrema skattetryck, minimala respekt för privat ägande och ofta också planekonomi leder till att staten får en oerhört stor del av tillgängliga resurser. Makten blir därmed väldigt stor, precis som korruptionen.

Ingen makthavare på landsnivå har någonsin kunnat stå emot den negativa påverkan som den kommunistiska koncentrationen av makt medför. Det är anledningen till att kommunism alltid leder till diktatur.

Att makt korrumperar är en vedertagen sanning. Så även om kommunister har goda – om än naiva – avsikter från början och saknar planer på att inför diktatur, så har det ändå alltid blivit så till sist. Detta oavsett var och när i världen kommunister tagit makten.