Fatal nykolonisering

Overgrown section of the Great Wall - China

Det som pågår just nu över världen i flyktinströmmar är ett uttryck för Natural Law där humankapitalet förflyttas till de områden som roffat åt sej tillgångar utan att dela med sej under de senaste 500 åren. Kolonisering skapade med tiden en otrolig misär genom sitt översitteri, med riken bildade genom pennstreck, skapade mutkulturer genom penningsystem och sedan genom att man delade upp alla tillgångar mellan sej som slavkolonier. Detta är resultatet av den imperialistiska romerska ”kyrkan” och dess erövringspolitik. Sedan nu påveämbetet visade sej passa satanister som handen i handsken och när allt upprätthålls av jesuiter, frimurare och kryptozionister så kommer eländet att accelerera. Man ska ju införa en sekulär socialdemokratisk världsregering som likt hydran kommer att äta upp sej själv inifrån med korruption och nepotism. Den nuvarande folkvandringen från mellanöstern till det europeiska välståndet är bara en föraning om vad som komma ska. Väst lever idag på förmögenheter skapade av en självutnämnd inavlad elit, vapenhandel och bankirskojare och dessa har åter börjar en koloniseringsprocess i de nu befriade länderna. Men det är nya tider. Nästa steg i folkvandringar, om den globala balkaniseringen fortsätter, blir turkiska länder i centralasien, för att följas av kineser, pakistaner och indier. Så länge den uppbyggda egoismen råder under en stillatigande majoritet i väst kommer detta att fortsätta och förvärras. Den kan enbart stoppa med ett systembyte där man kastar ut det nuvarande banksystemet i form av kasinoekonomi i soporna och börjar fördela tillgångar utan krav. Det finns inga alternativ, det lär den tysta majoriteten snart inse.