Vatten som en förklaringsmodell

H2O-2

Den senaste tidens avslöjanden om maktmissbruk och kontrolltekniker visar på att det gamla systemet håller på att rasa samman. Med en stor dos fräckhet har ett antal individer under mera än 100 år tyckt att de ska ha förtur till alla tekniska landvinningar utan att dela med sej. De har samtidigt maximerat sina vinster på bekostnad av alla andra genom att skapa en ekonomi som går ut på exkludering med hjälp av krig, vapen och skrämseltaktik. Vetenskapliga fritänkare börjar samtidigt alltmera att hitta en riktig, holistisk och filosofisk sida inom olika tekniker. Det kanske enklaste sättet att förstå dessa nya sammanhang är att vända på begreppen rum, tid och energi. Vi skapar ingen energi med alla våra apparater som snurrar, pumpar eller på annat sätt lyser upp vår tillvaro. Energin har alltid funnits där och kommer alltid att vara där. Vi extraherar den och har enbart hittat på lite varierande sätt att plocka ut russinen ur kakan. Rummet och rumtiden finns i ett energifält, inte tvärtom som vetenskapen låtit påskina det senaste århundradet. Ken L. Wheeler har gett ut en bok där han beskriver hur fältet fungerar, hans slutsatser grundar sej till stor del på Walter Russells forskning från 1920-talet. Walter Russell var upptäckaren av tungt vatten, som idag ligger som grund i de flesta konstruktioner som rör nukleär energi i kärnkraftverk.

Allt i universum hänger samman i energifält. Det finns ingen separation. Det som vi uppfattar som verklighet är en rumtid som materialiseras i detta fält som vi också är en del av. Fältet i sin tur är elektriskt till sin natur och byggs upp av spinnande, motroterande magnetfält. Spinnen kallas för vortex för att de är spiralformade. Spinnen är antingen centrifugala eller centripetala och är simultana inom samma densitetsområde med en dielektrisk komponent vinkelrät mot dem. Dielektriciteten i sin tur är en koppling till ett underliggande energi- och medvetandeskikt utanför vår fysiska perception. Det dielektriska planet styr kommunikationen till energiskiktet och hela processen sker under en konstant pulserande rörelse.

Kommunikation till och från rumtiden till det underliggande medvetandeskiktet sker till största delen via vatten. Rent vatten är också planetens viktigaste tillgång.

Hemligheten som ligger i vattnets egenskaper finns i dess dielektriska konstant. Vatten har ett mycket högt värde vad det gäller dielektricitet, den fungerar utmärkt som kondensator med hög kapacitans och alltså även som kommunikationsmedel. Vattnets minne finns i denna kapacitans. Vatten är också det bästa lösningsmedlet på planeten och fungerar därför som minnesbank när man tillverkar homeopatiska läkemedel. Sådana ska ju heller utsättas för påverkan av magnetfält. Vattnets genomträngande egenskaper kan bekräftas av alla som håller på med till exempel fuktvandring och skador i konstruktioner och byggnader.

Denna dielektriska vibrerande mekanism är samtidigt grunden till gravitation, ju tätare puls och därmed högre frekvens desto tyngre upplever vi ämnet ifråga. Inget står alltså stilla utan materia som vi tror är solid vibrerar med en frekvens utanför vår perception, häri finns också det matematiska sambandet mellan massa och energi i formeln E=m x c². Det som vi benämner c ljushastighet är en materiakonstant. Många talar idag om en frekvenshöjning av medvetandet efter 2012 vilket är nog så riktigt. En del upplever det hela skrämmande, därför är detta också en konflikternas tid. Samtidigt kommer sakta förståelsen om hur det hela fungerar, även på det mentala planet. Vi har ett gemensamt medvetande i en kosmisk själ. När man skadar någon annan skadar man samtidigt sej själv. För att kunna älska måste man därför kunna tycka om sej själv.

 

Age of Speedtime

Dielectricity-KenWheeler3

As Miles Mathis has stated ”…gravitational field is proportional to radius only.” Another independent researcher, Ken L. Wheeler has done his part which he describes a revival of rational physics and understanding is returning after after a century of ”deep thinking insanity.” His theory of the connection from dielectricity to counterspace is almost directly applicable to the charge field of Mathis. They both explain the spacetime as something that exists in a field, contrary to the mainstream science investigating fields in Einstein spacetime. Thus we have two fields, the base and our perception and the latter is just a result of the basic one.

A lot of Ken L. Wheeler’s work is based on the science of late Walter Russell and his figurative explications of the field that creates our reality. Walter Russell named spins of particles of a basic field almost 100 years ago. Miles Mathis has in his papers shown a way to mathematically calculate these energies. The mathisfield is actually quite simple and does not need more than high school math.

The Wheeler approach is a fine tuning of the mathisfield where these two fields, and as named in his work, space and counterspace meet. The counterspace is significant to the mathisfield and the universe is an eletrical universe. Ken L. Wheeler’s mathematical solution is a spacetime, spatially additive and counterspatially multiplicative. The mathematical form of this can also be found all over nature and the pyramids of Giza. These numbers will lead to the Golden mean and phi+phi+1=phi³. So this is not new knowledge, it had just to be reinvented.

All space is pulsating in the manner Walter Russell showed in his paper on the Genero-radiative effect. Light as we experience it is the base of all matter and matter is thus light in different pressure zones with one radiative and one generative component working simoultaneously. There is no separation in this field, all is connected.

There are no straight lines in the universe, straight lines are only a product of our perception. The new scientists must be aware of this, our reality is an experience of a spherical kinematic breathing process. This process exists in everything, from the smallest bacteria to our own breathing and heartbeats and to the expansion-compression of the earth or the universe.

Our reality is a hologram so everything repeats itself in the different pulsating densities and dimensions. Perhaps it is time to change the pattern from spacetime to speedtime in this spherical experience of acceleration/retardation.

Ken L. Wheeler

Ken L. Wheeler Magnetism

Check also his great youtube presentations.

Miles Mathis

Unified Field

Walter Russell

Genero-radiative Concept