Ett familjeföretag

1. head-cloud

Den nya världsordningen är ett familjeföretag och en sannskyldig bedrift i att tänka stort. Under mera än tvåhundra år har bankirfamiljen Rotschild med pock och hot bildat ett jordiskt ekonomiskt imperium. Det började med slaget vid Waterloo där man kunde skuldsätta det brittiska kungahuset. Det fortsatte med omskrivning av konstitutionen i USA 1861 som då började sin bana som ett bolag, fortfarande under överhöghet från City of London, ett privat område tillhörande Rotschildimperiet i London. Det amerikanska bolaget har sedan dess bytt namn flera gånger och har idag sitt säte i Washington DC. USA och dess befolkning har också sedan dess varit livegna i det växande familjeimperiet och fört dess mera än 200 erövringskrig under den tiden. Ett annat mål i familjen uppnåddes 1948 när man bildade den egna staten Israel där man lyckats samla sina mer eller mindre ovilliga stamfränder på land stulet av den nuvarande lokalbefolkningen. Man grundade också på 1950-talet en helt egen religion kallad holokaustism som propaganda och som ett rädslobaserat övertalningsprogram. Detta skedde via familjeorganisationens egna tidningar och via uppköpt massmedia spridda över jorden. Eftersom man också kontrollerar film och underhållningsindustri idag kan man nu psykologiskt prima stora befolkningsgrupper för krig, dessa har ingen aning om vad som pågår utan betalar för underhållning. Denna propaganda kombineras med massiva försök till att sänka intelligensnivån hos befolkningar. Global avlyssning kanaliseras via Tel Aviv och i förlängningen innebär allt detta att Rotschild&Co:s största inkomstkälla och påverkansmedel är protektoratet Israel som står som en stabil garant för vapen och krig. I statsbildningen Israel kan alla kriminella medarbetare över hela världen få en skyddsidentitet och medborgarskap genom att antingen utföra politiska uppdrag i familjens tjänst eller genom att lägga upp motsvarande 1 miljon Euro idag.

Man har under årens lopp använt sej av köpta vetenskapsmän, missledda intellektuella och opportunistiska politiker. Sovjetunionen och den så kallade ryska revolutionen 1917 skapades via frimurare i Paris, en grupp i nära anslutning till familjen. Nazismen och dess moderna efterföljare i dagens miljöpolitik skulle vara en enande politik för att Europa skulle bli homogent och därmed lättstyrt. Adolf Hitler jobbade i bankirernas tjänst som därmed kunde skapa ett traumatiskt tyskt skuldsaldo som kunde användas som krigspant, denna skuld har också till stor del byggt upp staten Israel. Europas övertagande har ännu inte lyckats och man har då kört fram nästa kort i form av ett EU som med euron som ekonomiskt instrument kommer att destabilisera området. Inget av de kulturella områdena i Europa som är anslutna till unionen idag kan balansera sin ekonomi mot omvärlden utan är tvungna att lyda order från familjens köpta politruker i Bryssel. Man kan således införa ett nytt skräckvälde av sovjetisk typ i Europa. EU är nu en affärsdrivande verksamhet och många av dess medlemmar är också noterade som företag på börsen NYSE i New York. Detta gäller också många andra länder i världen som fås att skuldsätta sej i fiatvalutor i olika kombinationer. Villkoret har då varit att de har varit tvungna att bolagisera statliga verksamheter som är uppbyggda av skattebetalare. Andra metoder har varit att låta lokala folkvalda enheter som kommuner och stadsbildningar att ta räntelån som med tiden ökar exponentiellt. Alla sådana lån räknas naturligtvis som missbruk av urkund oavsett om politiker ansett sej haft rätt att göra så med hjälp av sina egna jurister. Faktum är att dessa politiker därmed har förslavat sina egna väljare då de räknas som de betalningsskyldiga om betalning uteblir. Bankernas fiatvalutor och spekulation i derivat kan nämligen med bankers nuvarande agenda köras i samma kassa och ruinerar därför fort ett lands realekonomi. Allt är uppbyggt som ett gigantiskt pyramidspel. Kriminella jurister har hjälpt politruker att skapa lagar som gör bankernas agerande lagligt så länder anslutna till valutasystemet IMF blir per automatik förslavade när ekonomisk uppgång uteblir. Med en företagsbaserad öppen bokföringsmetod måste det hela tiden ske en expansion, något som en sluten statsbaserad bokföring inte behöver. En stat kan ju inte bara expandera utan kommer att börja exploatera sina grannars ekonomi istället.

Vid införandet av holokaustismen började också en massiv religiös erövringskampanj. Katolska kyrkan infiltrerades av kriminella element via maffian i USA och man införde en egen kommersiell bank i Vatikanen http://www.deepblacklies.co.uk/operation_gladio.htm Vatikanen är centrum för det gamla romarrikets imperium som kapade kristendomen för 1700 år sedan. De flesta religioner har idag en krämarstatus som åstadkommits med samma bankers aktiva affärsverksamhet. Katolska kyrkans jesuiter står som övervakare för att allt går enligt den uppgjorda planen för en sekulärt styrd judeo-kristen världsreligion. Men att dra en parallell från bankirbaserad penningdyrkan i Israel till judendomens människorättsliga grunder är lika absurt som att sätta Ku Klux Klan som de kristnas företrädare eller Isis/Daesh och Alqaida som representanter för islam. Dessa organisationer är alla maktens instrument för att söndra och härska och penningdyrkan ligger i trakterna av satanism. Mossad verkar som en styrande enhet över de andra säkerhetstjänsterna i världen som alla i verkligheten är i bankirernas tjänst, de betalas av nationers skattebetalare enbart för att upprätthålla en politisk legitimitet.

En annan metod att skapa och upprätthålla nya maktstrukturer är de flyktingströmmar och etnisk rensning som skett över hela världen. Det hela underhålls givetvis av Rotschildkabalens olika enheter världen runt under försöken att införa en världsdiktatur.

Affärerna och metoden att bedriva världen som ett företag kommer givetvis att medföra att expansionen uteblir där atmosfären tar slut. Det enda man kan göra idag är att skicka upp inspelningsutrustning till andra planeter för att skicka bilder och storvulna planer om expansion ut i rymden. Vi har ett fysiskt hinder i form av strålning från van Allenbältet strax utanför området där atmosfären slutar, där slutar också expansionen idag.

Så länge människan är bunden till illusionen om pengars inneboende värde och fagra ord från orerande politiker så kommer människor att fortsätta att slåss mot sej själva vilket det nuvarande ekonomiska systemet givetvis utnyttjar. 99,9% av folk i utvecklade länder har sina pengar i bank och politiker har för länge sedan målat in sej i sina respektive hörn.

Om den totalitära världsordningen införs kommer man givetvis att med egna kärnvapen att bomba Israel till grus för att dölja organisationen och alla där som sitter inne med bevis. Målvakter i form av uppretade grannländer finns det gått om och sista idioten är inte född ännu. Vad som sedan kan utvecklas är en ett totalt krig över hela planeten. Själv har de styrande finansfamiljerna och deras medarbetare gjort försök att komma undan en kommande självförvållad apokalyps genom att gräva ner sej i underjordiska komplex http://nstarzone.com/CODERED.html eller som i Schweitz http://www.bakom-kulisserna.biz/news/cern-identitierat-som-cias-underjordiska-hogkvarter/ Denna charad kan fortsätta så länge människans inneboende överlevnadsförmåga inte gör sej av med denna fiktiva parasiterande ekonomi. Ekonomi i sin nuvarande form borde sedan länge ha varit i graven djupt nedgrävd i sin fiktiva och falska värdegrund.

2012 Jewish At Iraqs Destruction

https://www.rothschild.com/

Defenestrering

windows_xp_and_7_broken_screen_by_cjsoosexy-d419bt6

Alan Watts har en hel del goda podcast från 2006 och framåt, bifogar ett par från 2010. Har nu åter begåvats med en PK-slinga på mitt nätverk så internet inte är vad det borde vara. Kanske var det straffet för att kalla högre bankbyråkrater och andra bedragare för psykopater och syfilitiska elitister. Då får man istället tid att kolla in sådant material som är sparat men som jag aldrig fått tid till att riktigt gå igenom. Begreppet gaslighting är väl intränat hos en del i det korrupta systemet och det går ju ut på att störa ut eller få start på hegelianska processer och trångsynthet hos fredliga och framförallt tänkande individer.

Zionisterna har infört detta på nationell nivå i mellanöstern, de har väl bråttom nu då en av de gamla Rockefellers redan för ett par decennier sedan klargjorde att för en ny världsordnings införande finns det bara ett kortare tidsfönster som fungerar. Denna gaslighting är uppbyggd på olika fronter och går till så att man infiltrerat både judeokristna och muslimska grupper som bearbetas inifrån. Det saudiska kungahuset liksom Kemal Atatürks turkiska uppror hade judisk bakgrund. Samtidigt som man använder aktiva flyktinströmmar som vapen för destabilisering av EU så inbillas folk i mellanöstern och Afrika att norra europa är ett paradis där alla får bostad och pengar så fort de visar sej vid gränsen. Som bäddat för en parallell konflikt på flera kontinenter.

Att nu i skuggorna styra Isis skulle inte möta några större hinder i skapandet av kärnvapenhotet Stor-israel som ska sträcka sej bortanför Eufrat och Tigris. Skulle Syrien falla så kommer alltså nästa steg; Iran. Sedan skulle erövrandet av de turkiska områdena i centralasien följa. Med USA och Nato som verktyg trodde man sej få till allt detta under Netanyahus regering. Därför var inte ett internationellt handelsavtal med Iran någon välkommen present för Israel. Med Putins ryska trupper i Syrien minskar också planerna för expansionen betänkligt, och nu har allt fått en rejäl slagsida.

Detta är inte judarnas egen plan, de är lika mycket offer för elitistpolitik som någon annan. Vad de haft att göra med är en anpassning till brittisk överhöghet som började redan för 200 år sedan. Vanligt folk får åter sota för sådant som de överhuvudtaget inte vill ha med att göra, det judiska folket används som en murbräcka åt brittisk nykolonialism och en kamp om ett fiktiv utopisk världsordning. Vad vi har att göra med är styrandes elitistiskt polariserade syn på mänskligheten, lika sjuk som dess skapare som också ligger bakom begreppet Darwinism och ett påstått genetiskt arv grundad på hudfärg. Hudfärg är en kemisk reaktion i huden för att skydda den vid olika grader av UV-strålning. Att tro att färgen beror på ett socialt arv är som att tro på jultomten. Det är ett geografiskt betingat arv.

DNA är inget annat än en registerenhet, likt den mänskliga hjärnan. Dessa enheter behöver något som programmerar och en mjukvara som styr dem och den mjukvaran finns i det mänskliga och kosmiska medvetandet.

Social darwinism handlar alltså inte om utveckling utan om kontroll genom att införa en agenda av konkurrens med allt och alla. Men allt i naturen samarbetar med någonting annat i en kretsgång och inte som naturen beskrivs i darwinism, med religiöst styrda dogmer och könskamp. Det religiösa har kommit i samband med eugenik där en självvald överhet ska styra, inte via naturlig utveckling mellan och inom arter utan genom eliminering. Man vill via den sociala darwinismen införa en totalitär vetenskaplig och byråkratisk diktatur som med tiden kommer att förgöra även eliten för att sedan kvävas av sina egna spyor. Det enda de psykopatiska elitisterna använder korrekt enligt Darwin är nog den ekonomiska parasitismen och det verkar som om de alltid misstolkar sina historiska annaler och sitt eget eländiga frånfälle. Det är då en himla tur att Rockefellers tidsfönster är så gott som stängt. Inte ens ett nukleärt vapen lär få upp det längre.

Alan Watts finns på http://cuttingthroughthematrix.com/


Balkanisering – ett land är inget företag

50€

Natoländerna och framförallt EU kommer att strypa sin egen kommunikation med ett helt egenproducerat internt kallt krig genom att man åter sätter upp nationsgränser. Bra för den organiserade ekonomiska brottsligheten som mer eller mindre styr militär och regeringar, men dåligt för folket. Om en sovande befolkning tror att den pågående balkaniseringen i Europa stannar av om man matar flyktingar vid gränsen så tror de fel. Det kommer att sprida sej norrut fortare än någon anar. De så kallade demokratierna i Europa har nu fått de system som majoriteten tydligen accepterar där stater styrs som företag. Ett praktexempel är SWEDEN, KINGDOM OF noterat på NYSE, New York Stock Exchange. Över detta styrs man av ECB via ett centralt ej folkvalt politrukstyre i Bryssel. Men EU har ju konstruerats på detta sätt just för att Europa ska brytas sönder, något som bara lyckades till hälften 1945 när bankirer plockade ut sina vinster från det kriget.

Problemet med ovanstående kommersiella scenarion är att de måste implementeras diktatoriskt med vapenmakt. Statsekonomier är slutna ekonomiska system, företag är öppna sådana. Att bedriva statssystem som företag innebär förr eller senare att gränserna måste utvidgas i jakt på expansion. Uteblir expansionen kanaliseras allt kapital uppåt i en avsmalnande pyramidform, samtidigt som samhället utarmas nerifrån och folk hamnar i slaveri. En världsregering styrd som ett företag måste alltså börja expandera ut i rymden för att överleva.

För ett enat EU i modern tid hade det räckt med handelslättnader och man hade då kommit runt bedrägeriet vid Lissabonfördraget 2009. Washington försöker nu också att via TTIP bilda en totalitär marknadsstyrd ekonomi på global basis, något som kommer att resultera i toppstyrd korporativ världskommunism. Vi har att göra med politiskt styrande som tar order från en självvald ekonomisk elit av socialt inavlade syfilitiska miljardärer som finansierat den militära makten genom att trycka upp fiatvalutor i mängder. De tror fortfarande på att de kan komma undan i den allmänna kalabaliken. Vad dom inte tänkte på är att det finns militärer som inte är köpta som sina kolleger i legosoldatssegmentet, samt en och annan politiker med stake. En annan joker i leken kan bli att folk vaknar upp ur sin törnrosasömn och börjar tänka själva, annars kan folkströmmarna från mellanöstern mot norr snart bli verklighet i norden också. Frågan då blir nog åt vilket håll man skulle bege sej.

Den enda räddningen för Europa kommer att bli en indelning till autonoma regioner om 4-6 länder med liknande ekonomisk och kulturell bas som solidariskt kan arbeta internationellt parallellt med en inre dynamisk marknad. En fungerande dynamisk världshandel skapas inte i politikers dokumentation av sina egna bedrifter och konfererande på otaliga möten utan av entreprenörer. Politiker är utbytbara och ska hålla sej till statsfinanserna samt stå på egna ben som folkets represenanter.

1996 Paul Krugman A Country Is Not a Company

Galaxens kraft

0105-4x5color.ai

En ny världshistoria utvecklas hela tiden ur oberoende och subjektiva källor, och det är perceptionen som skapar den. Pusselbitarna blir hela tiden fler och det gäller att få dem att passa ihop kronologiskt efter en tidsuppfattning som de flesta förstår. Många har saknat den berättade historian under ett antal tusen år ända sedan sumerer började föra anteckningar under nuvarande period. Man har successivt glömt bort den muntliga traditionen som idag betraktas som mytologi men egentligen har en bakgrund i just perception under olika tidsepoker. Alla myter har en centralperson för att man ska få en konkret bild under berättandet. Denna är oftast en kombination av olika personer som deltagit i myten, men myter bildas i verkligheten av den gemensamma intuitionen och instinkten för överlevnad som människan bär med sej.
Bocksagan http://www.torshammer.eu går tillbaka 50 miljoner år, och den passar ihop med utvecklingen av livet om man sätter in hur vatten och haven bildades för ca 80 miljoner år sedan. Där visar Neil Adams teori om det expanderande klotet hur detta gick till. https://www.youtube.com/watch?v=3HDb9Ijynfo Vatten bildas först som ånga, och vid vätskefasen bildas den flytande kristall som trycker isär kontinenterna. Då uppstod också det biologiska liv vi har idag eftersom vatten är basen för allt som vi betraktar som liv.
Universums och vår galax Vintergatans andning är nästa steg i pusslet, Santos Bonacci https://www.youtube.com/watch?v=8H2ZhvgNSEI beskriver en teori som beskriver hur Solen och Sirius är tvillingsolar som ligger i fas med varandra https://www.youtube.com/watch?v=L5i2-P6g9zs i denna andningsprocedur på 25900 år. Det sker en inandning och en utandning under denna period. När solarna roterar med varandra får vi en effekt till, en gravitationsaxel som passerar ekvatoriellt genom de två solarna som gör att fältets styrka då får fyra faser, 2 från galaxens andning och 2 från den interna rörelsen mellan solarnas bana som växelverkar. Denna dubbelsol roterar i ett spiralformat vortex som också rör på sej relativt galaxens centrum. Det finns alltså ett dubbelhelix som grund för allt som sker på jorden redan på denna galaktiska nivå. Denna dubbelhelix är också grunden för formen på vårt DNA. Liv liknande det som finns på jorden finns alltså bara i ett system med en dubbelsol.
Walter Bowman Russell kommer samtidigt in här med sin teori om hur planeter hela tiden håller sin position från solen just för att de har en volym och temperatur som ligger i balans med solens emitterade fält. Temperatur är lika med elektrisk potential som också bestämmer gravitation. Vi har två universella effekter som påverkar allt, en radiativ i utandningen och en gravitativ i inandningen. http://www.pearltrees.com/esamawuta/item141573430 År 2012 var den radiativa andningens yttersta läge och vi har nu gått in i den gravitativa inåtgående andningen som varar i nästan 13000 år. Under denna tid finns också en växelverkan med Sirius i urskiljbara perioder om ca 2000 år. Detta dubbelsystem befinner sej nu i samma läge som det galaktiska och har en total cykel på 24000 år. Teoretiskt sätt innebär ett ytterläge som det pågående en påbörjan på en uppgradering av intryck och ett starkare fält inifrån som nu håller på att inordnas i det mänskliga genomet via RNA-funktionen. https://en.wikipedia.org/wiki/RNA Det totala nya inflödet håller just nu på att börja manifesteras av den inåtgående gravitativa inandningsfasen.
Alla perioder av mänsklig verksamhet styrs av ett subatomärt laddningsfält (Miles Williams Mathis, Charge Field http://milesmathis.com/ ) som ligger till grund för verklighetsuppfattning och perceptionen. Det vi tolkar som verklighet manifesteras som densamma, och när laddningsfältet förändras som nu sker en uppgradering av medvetandefältet. Vad som hänt i västvärlden är att gifter, bekvämlighet och elektroniska uppfinningar gör att människan nästan förlorat sin förmåga till kontakt med laddningsfältets livgivande egenskaper. Wilhelm Reich http://www.orgonelab.org/wrhistory.htm forskade om detta och kom också han deduktivt fram till att det fanns ett subatomärt fält som påverkade allt som sker. Hos människan sker denna kontakt intensivast under orgasmen vilken gjort oss till dem vi är, planetens fält omsätts däremot kontinuerligt och kan intensifieras och fokuseras med olika kombinationer av material vilket Wilhelm Reich kom på och kunde styra genom sin skapelse orgonit.http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/775-orgonit-recept-efter-en-av-vaerldens-baesta-laekare-wilhelm-reich.html Drar man detta till sin spets så skapas flyktingströmmar just nu av att planetens mentala nivå i västvärlden befinner sej under den nivå där kommunikation kan förekomma och den gemensamma mentala kognitiva basen ger signaler om att balansen måste återupprättas. Den radiativa andningens ytterläge skapar en obalans i alla system på planeten, biologiska, mentala och även rent fysiska.
Folkvandringar, mer eller mindre omärkliga över många generationer har alltid skett i ett syfte att balansera den aktuella mentala bilden med mångsidig mänsklig kommunikation. Det är först när det kommer utökade tekniska inhumana kontrollsystem som idag som problemet blir akut. Allt styrs idag av den apokalyptiska skapelsen pengar, den var orsaken till att Babylon föll samman och kommer också till att bli orsaken till att västvärlden fragmentiseras som operativt system. Moderna samhällen som isolerar sej idag dör ut inom ett par generationer på grund av brist på impulser utifrån. Naturfolk överlever däremot isolerade under tusentals år just för att de fungerar i harmoni med naturen. Isolationspolitik är ingen långsiktig lösning och mänskligheten har alltid repat sej, varje gång med nya erfarenheter.