Vatten som en förklaringsmodell

H2O-2

Den senaste tidens avslöjanden om maktmissbruk och kontrolltekniker visar på att det gamla systemet håller på att rasa samman. Med en stor dos fräckhet har ett antal individer under mera än 100 år tyckt att de ska ha förtur till alla tekniska landvinningar utan att dela med sej. De har samtidigt maximerat sina vinster på bekostnad av alla andra genom att skapa en ekonomi som går ut på exkludering med hjälp av krig, vapen och skrämseltaktik. Vetenskapliga fritänkare börjar samtidigt alltmera att hitta en riktig, holistisk och filosofisk sida inom olika tekniker. Det kanske enklaste sättet att förstå dessa nya sammanhang är att vända på begreppen rum, tid och energi. Vi skapar ingen energi med alla våra apparater som snurrar, pumpar eller på annat sätt lyser upp vår tillvaro. Energin har alltid funnits där och kommer alltid att vara där. Vi extraherar den och har enbart hittat på lite varierande sätt att plocka ut russinen ur kakan. Rummet och rumtiden finns i ett energifält, inte tvärtom som vetenskapen låtit påskina det senaste århundradet. Ken L. Wheeler har gett ut en bok där han beskriver hur fältet fungerar, hans slutsatser grundar sej till stor del på Walter Russells forskning från 1920-talet. Walter Russell var upptäckaren av tungt vatten, som idag ligger som grund i de flesta konstruktioner som rör nukleär energi i kärnkraftverk.

Allt i universum hänger samman i energifält. Det finns ingen separation. Det som vi uppfattar som verklighet är en rumtid som materialiseras i detta fält som vi också är en del av. Fältet i sin tur är elektriskt till sin natur och byggs upp av spinnande, motroterande magnetfält. Spinnen kallas för vortex för att de är spiralformade. Spinnen är antingen centrifugala eller centripetala och är simultana inom samma densitetsområde med en dielektrisk komponent vinkelrät mot dem. Dielektriciteten i sin tur är en koppling till ett underliggande energi- och medvetandeskikt utanför vår fysiska perception. Det dielektriska planet styr kommunikationen till energiskiktet och hela processen sker under en konstant pulserande rörelse.

Kommunikation till och från rumtiden till det underliggande medvetandeskiktet sker till största delen via vatten. Rent vatten är också planetens viktigaste tillgång.

Hemligheten som ligger i vattnets egenskaper finns i dess dielektriska konstant. Vatten har ett mycket högt värde vad det gäller dielektricitet, den fungerar utmärkt som kondensator med hög kapacitans och alltså även som kommunikationsmedel. Vattnets minne finns i denna kapacitans. Vatten är också det bästa lösningsmedlet på planeten och fungerar därför som minnesbank när man tillverkar homeopatiska läkemedel. Sådana ska ju heller utsättas för påverkan av magnetfält. Vattnets genomträngande egenskaper kan bekräftas av alla som håller på med till exempel fuktvandring och skador i konstruktioner och byggnader.

Denna dielektriska vibrerande mekanism är samtidigt grunden till gravitation, ju tätare puls och därmed högre frekvens desto tyngre upplever vi ämnet ifråga. Inget står alltså stilla utan materia som vi tror är solid vibrerar med en frekvens utanför vår perception, häri finns också det matematiska sambandet mellan massa och energi i formeln E=m x c². Det som vi benämner c ljushastighet är en materiakonstant. Många talar idag om en frekvenshöjning av medvetandet efter 2012 vilket är nog så riktigt. En del upplever det hela skrämmande, därför är detta också en konflikternas tid. Samtidigt kommer sakta förståelsen om hur det hela fungerar, även på det mentala planet. Vi har ett gemensamt medvetande i en kosmisk själ. När man skadar någon annan skadar man samtidigt sej själv. För att kunna älska måste man därför kunna tycka om sej själv.

 

Age of Speedtime

Dielectricity-KenWheeler3

As Miles Mathis has stated ”…gravitational field is proportional to radius only.” Another independent researcher, Ken L. Wheeler has done his part which he describes a revival of rational physics and understanding is returning after after a century of ”deep thinking insanity.” His theory of the connection from dielectricity to counterspace is almost directly applicable to the charge field of Mathis. They both explain the spacetime as something that exists in a field, contrary to the mainstream science investigating fields in Einstein spacetime. Thus we have two fields, the base and our perception and the latter is just a result of the basic one.

A lot of Ken L. Wheeler’s work is based on the science of late Walter Russell and his figurative explications of the field that creates our reality. Walter Russell named spins of particles of a basic field almost 100 years ago. Miles Mathis has in his papers shown a way to mathematically calculate these energies. The mathisfield is actually quite simple and does not need more than high school math.

The Wheeler approach is a fine tuning of the mathisfield where these two fields, and as named in his work, space and counterspace meet. The counterspace is significant to the mathisfield and the universe is an eletrical universe. Ken L. Wheeler’s mathematical solution is a spacetime, spatially additive and counterspatially multiplicative. The mathematical form of this can also be found all over nature and the pyramids of Giza. These numbers will lead to the Golden mean and phi+phi+1=phi³. So this is not new knowledge, it had just to be reinvented.

All space is pulsating in the manner Walter Russell showed in his paper on the Genero-radiative effect. Light as we experience it is the base of all matter and matter is thus light in different pressure zones with one radiative and one generative component working simoultaneously. There is no separation in this field, all is connected.

There are no straight lines in the universe, straight lines are only a product of our perception. The new scientists must be aware of this, our reality is an experience of a spherical kinematic breathing process. This process exists in everything, from the smallest bacteria to our own breathing and heartbeats and to the expansion-compression of the earth or the universe.

Our reality is a hologram so everything repeats itself in the different pulsating densities and dimensions. Perhaps it is time to change the pattern from spacetime to speedtime in this spherical experience of acceleration/retardation.

Ken L. Wheeler

Ken L. Wheeler Magnetism

Check also his great youtube presentations.

Miles Mathis

Unified Field

Walter Russell

Genero-radiative Concept

 

 

 

 

Dekabalisering – Showtime

trump-2016-presidential-announcement-ft

Kabalen och det krigsindustriella komplexet försöker in i det sista att fullfölja sin nuvarande plan på införande av den enväldiga korporativa kommunismen i väst. Monsanto och ett samgående med tyska Bayer skulle göra antitrustlagar verkningslösa och befokningsreduktionen genom GMO var beräknad att accelerera.  Kimatbedrägeriet där väst beskattas till döds fanns i Agenda 21 och i den framflyttade dito Agenda 30. En galopperande dollarproduktion har använts till att roffa åt sej marker och egendom på alla kontinenter. Man har därmed bäddat för en hyperinflation i den fd världsvalutan. George Soros organisation”Open Society” är avsedd att via tvångsförflyttningar genom krigen destabilisera nationalstaterna i Europa . Moskva kastade ut dem och Budapest följer samma tanketråd. Syrienkriget och de andra lokala ”färgrevolutionerna” i mellanöstern skulle befästa bildandet av Rotschilds Storisrael som en storspelare.  . Den planen stoppades effektivt genom att Vladimir Putins ryska styrkor tog itu med CIA-kloner som daesh med andra terroristgrupper. Flera hundra militärbaser har satts upp av US Army på olika kontinenter det senaste decenniet för att försvara en ny världsordning. Illusioner tävlar med varandra i den västvärld där ett ”flatscreen coma” bestämmer hur mycket folk får veta och förstå. Men mycket har spruckit. De överstatliga hemligtjänsterna försöker också på alla sätt att räta upp den uppkomna obalansen mot höger innan Trump får tillgång till fredsverktygen som finns i presidentportföljen. Ett fullskaligt krig skulle välta USA och världen i ett oöverskådligt politiskt kaos. Ett steg var att störa ordningen vid tillsättningen genom att sparka chefen för nationalgardet i Washington DC, fast det hamnade raskt i segmentet ”fake news”. Allt har ju pågått sedan länge, från de dagar Sions vises protokoll och Coudenhof-Kalergiplanen såg dagens ljus. Men det verkar som att det bara blir en tummetott……oavsett om Trump drar ut proppen för hökarna eller inte så är det Showtime.

Monsanto&Bayer

Cultural warfare

Greater Israel

Youtube

Bankirplaner

Bankirsystemet utser sina målvakter långt i förväg. Därför uteblir ofta eventuella argument mot en destruktiv utveckling och all meningsfull opposition i de egna leden. Kontrollen över Mikhail Khodorkovskys företag Yukos Oil gick över till Rotschilds redan 2003 inför den nya världsregeringens införande 2006. Nu sprack ju detta men George Soros spökar även här med sitt ”opensociety” koncept ett decennium senare. Den västliga affärsmodellen med en korporativ världsdiktatur har effektivt bekämpats av Vladimir Putin. En korporativ toppstyrd kommunism är nog den rätta benämningen på kabalprojektet, allt skapat efter en beprövad sovjetisk modell. Idag verkar modellen fått genomslag enbart i Washington DC och City of London. Inte ens det gamla fd kommunistkina vill se åt detta dödfödda projekt längre.

Överfört

Mikhail Khodorkovsky

Rebloggat från 2010 – Politruker

rebloggat2010-12142016-110120-pm

Politruker
Personer utan EU pass har inte på många år kunnat fritt rörs sej inom unionen och måste alltid bära med sej dokument om uppehållstillstånd, arbetstillstånd med mera. Annars riskerar de att bli gripna, förda til en arrest och utsatta för förhör. Allt detta på grund av att de inte har samma hudfärg, etnicitet eller på annat sätt skiljer sej från det som enskilda poliser betraktar som accepterat.
Idag råkar alla medborgare ut för samma sak, oavsett färg, klädsel eller uppförande. Har folk verkligen dresserats till den milda grad i ett fårskallebeteende att de accepterar detta?
Man kopplar upp kameror på allmänna platser och mikrofoner är aktiva hemma hos privatpersoner utan att någon reagerar. Med tanke på att en högtalare som är kopplad till en digital apparat också fungerar som en mikrofon är en sådan procedur lätt att genomföra i de flesta hem med fjärrstyrning från en operatör.
Vad all denna kontroll ska vara för är inte lätt att säga, det kanske är meningen att det bara ska väcka respekt för överheten och statens makt. Det är ju ingen som kan lyssna på allt infantilt pladder som sker hela tiden även om det är digitalt sorterat. Själva den digitala sorteringen kan innebära en uppsjö av feltolkningar eftersom en dator knappast kan värdera vad som ligger bakom ett uttryck som uttalas till exempel över en telefonlinje.
Detta fick en barnfamilj i Göteborg erfara för ett tag sedan när beväpnade poliser ur insatsstyrkan stormade in hos dem och transporterade dem till stationen för förhör, även de mindreåriga barnen. Mannen i familjen hade i telefonen till en släkting sagt att han hade sprängande huvudvärk vilket av maskinen tolkades som ett förestående bombattentat.
För en tid sedan fick jag uppgifter om hur en bekant blivit uppkallad till polisen för att förhöras, som det heter ”upplysningsvis” i samband med ett grövre brott. Polisen ifråga visste mycket väl att han inte var inblandad överhuvudtaget, något som deras spårning av hans mobiltelefon tydligt visade. De ville bara berätta för honom att de visste var han bodde samtidigt som den äldre polismannen beskäftigt påpekade att de hade full kontroll över vad han sysslade med. De ville att han skulle lämna ett DNA prov vilket han efter stor tvekan gjorde. Varför vill en polisman ta ett prov på en person som inte är misstänkt för något? Jag påpekade för min bekant att ett sådant prov enbart får företas mot hans vilja efter ett beslut av åklagare. Samlar man på bevis som lämpligt kan planteras på en brottsplats när ingen gärningsman finns tillgänglig? Till saken kan tilläggas att han som familjeförsörjare med eget företag inte sysslar med något som helst brottsligt.
Det största problemet att under tiden som kontrollen utökas kan denna förment starka stat inte längre skydda sina medborgare på individnivå. Skattemyndigheten som idag är sammanslagen med kronofogden och försäkringskassan har ett datasystem som läcker som ett såll. Deras respektive system är inte kompatibla, de är skapade under olika tidsperioder och av skilda leverantörer. Man kan som privatperson bosatt i Sverige inte skydda sej mot till exempel stölder av personuppgifter som sedan kan användas i kriminell verksamhet. Problemet kommer inte bara utifrån, även inne i systemet finns skurkar som skor sej och handlar med uppgifter om företag och personer som borde vara privata och skyddas.
Det verkar som om de halvsovande statstjänstemännen enbart finns till som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att försörja sej själva och en allt fetare politisk självutnämnd parasiterande politruköverklass. Personnummerregister samkörs nu med utländska organisationers system i ”jakten på terrorister”. Risken är att det svenska öppna systemet hamnar som ett ruttet äpple i korgen eftersom säkerheten är i stort sett obefintlig. Var finns det skydd som skattebetalare kan fordra för sina skattepengar? Det är dags att leverera.

Life Among the Lowly

slave-auction-virginia-p

Målet för banksters i IMF och BIS är ett världskrig, i alla fall ett virtuellt sådant. Deras agenda är från början grundad på den politiska holokaustismen där man genom systematisk terror och propaganda fick fascisterna att betala enorma skadestånd som sedan kanaliserades till bankirerna. Fascisterna föll alltså på den tiden på eget grepp och lär återupprepa samma misstag. Banksystemet är en växande parasit på samhällskroppen, idag kanaliseras 40% av globalt BNP till bankirerna i toppen, samtidigt stannade realinkomstökningen för vanliga medborgare av redan i början av 1970-talet. 2000-talets strategi går ut på att förflytta folk med hjälp av ett krigsmaskineri, false flag-attentat och politiska utspel av marionettpolitiker. Krig skapas just nu i mellanösterns Syrien och oroligheter underbyggs kontinuerligt i Afrika, Syd- och Centralamerika och Asien på olika håll. Vid flykten&förflyttningen från krig blir individer och grupper lätta offer för den pågående slavhandeln. Men det är bara början. De täcker med sina asylansökningar, uppehållstillstånd och senare medborgarskap upp delar av den finansiella derivatmarknaden då antalet invånare i respektive land kan användas som kollateral säkerhet vid belåning. Personernas ID-nummer belånas många gånger om, samma gäller också alla ursprungsinvånare i länder där statsapparaten bolagiserats. De nyanlända är en potentiell tillgång och kommer ju också senare att använda sej av det fraktala systemets krediter som därmed ökar omsättningen av kapital tiofalt. Man belånar alltså inte bara fast egendom eller andra tillgångar, de är redan överbelånade flera gånger om. I Sverige har detta skett genom att bolaget SWEDEN, KINGDOM OF belånades på NYSE (New York Stock Exchange) 1994. Inkomstklyftor har ökat exponentiellt över hela världen just på grund av detta finansiella och mänskliga bedrägeri. Världens 49 största företag producerar ingenting utan skapar sina vinster från ekonomiska transaktioner. Företag nummer 50 heter Microsoft och producerar i alla fall virtuella produkter. Allt detta finns på ett internationellt plan och fungerar per automatik i det nuvarande ekonomiska bedrägerisystemet där egentliga pengar inte finns utan tillgångar baseras på skuld. När ett lands lokalbefolkning själva bestämmer sej för att stoppa utifrån styrd invandring kan detta bara göras med diktatoriska åtgärder och/eller ett inbördeskrig. Agendan kommer att följa exemplet USA, med bildandet av ett fängelseindustriellt komplex av privata företag och med godtyckliga domar och gummilagar, där kan man också använda panten som billig arbetskraft. Den svenska modellen går ut på import av mängder av människor som är varken läs- eller skrivkunniga och samtidigt tysta all medveten opposition. Det har nu kunnat bildas en ny expansiv ekonomi med hjälp av flyktingboenden som då försörjer en hoper asylbaroner, byråkrater och politiker. Med en brist på akutboenden har enorma belopp kunnat plockas ur skattemedel. De nytillkomna har alltså ingen aning om vad de lockas in i med hjälp av propaganda från politiker och personer som George Soros. Inte heller asylbaroner kommer att undgå bilan, det är entreprenörer som ofta satsat allt i den fasta övertygelsen att de med vinst sköter ett asylboende bättre än byråkraternas papperskvarnar. Förvisso sant och asylbaronerna kommer därmed att bli stämplade som profitörer och utmärkta historiska syndabockar om systemet vinner. Den fortsatta agendan i EU lär gå ut på att implementera den amerikanska fängelsemodellen i ett senare läge då bidragsbasen tryter och folk dras in i kriminalitet för att överleva.
Just systemet med hur länders finanssystem belånas med befolkningen som pant ingår i ett kvalificerat juridiskt och ekonomiskt dubbelspel som grundar sej på slaveri. Nu när vi har facit i hand är det väl dags att fordra att bolagsstater i form av slavägare även står för befolkningars bostäder och uppehälle. Och lite fickpengar i form av en basinkomst för alla. Det är nog det minsta man kan begära.

Hologrammet

This shot from the NASA/ESA Hubble Space Telescope shows a maelstrom of glowing gas and dark dust within one of the Milky Way’s satellite galaxies, the Large Magellanic Cloud (LMC). This stormy scene shows a stellar nursery known as N159, an HII region over 150 light-years across. N159 contains many hot young stars. These stars are emitting intense ultraviolet light, which causes nearby hydrogen gas to glow, and torrential stellar winds, which are carving out ridges, arcs, and filaments from the surrounding material. At the heart of this cosmic cloud lies the Papillon Nebula, a butterfly-shaped region of nebulosity. This small, dense object is classified as a High-Excitation Blob, and is thought to be tightly linked to the early stages of massive star formation. N159 is located over 160 000 light-years away. It resides just south of the Tarantula Nebula (heic1402), another massive star-forming complex within the LMC. It was previously imaged by Hubble’s Wide Field Planetary Camera 2, which also resolved the Papillon Nebula for the first time.

This shot from the NASA/ESA Hubble Space Telescope shows a maelstrom of glowing gas and dark dust within one of the Milky Way’s satellite galaxies, the Large Magellanic Cloud (LMC). This stormy scene shows a stellar nursery known as N159, an HII region over 150 light-years across. N159 contains many hot young stars. These stars are emitting intense ultraviolet light, which causes nearby hydrogen gas to glow, and torrential stellar winds, which are carving out ridges, arcs, and filaments from the surrounding material. At the heart of this cosmic cloud lies the Papillon Nebula, a butterfly-shaped region of nebulosity. This small, dense object is classified as a High-Excitation Blob, and is thought to be tightly linked to the early stages of massive star formation. N159 is located over 160 000 light-years away. It resides just south of the Tarantula Nebula (heic1402), another massive star-forming complex within the LMC. It was previously imaged by Hubble’s Wide Field Planetary Camera 2, which also resolved the Papillon Nebula for the first time.

Separationen mellan vetenskap och människor via akademia har pågått under flera hundra år. Redan på 1500-talet påbjöd kyrkan att solen rörde sej kring jorden. Samma gällde alla platt-jordteorier några hundra år senare. Samtidigt har tusenåriga kunskaper om världen utanför förvrängts. Detta för att kunna behålla makten. Potentaterna högst upp i hierarkin har emellertid hela tiden vetat att det ovanstående inte är riktigt. Faktum är att det som vi kallar astrologi troligtvis är den viktigaste grenen för att vi ska få kunskap om vilka vi är och vart vi är på väg. Materians form av ett hologram är knappast omtvistat. Detta hologram finns från det minsta lilla vi kan se och ta på till den stora rymden därute bortanför andra galaxer. Planeter och stjärnbilder koordinerar hologrammet som sedan fortplantas ner till molekylnivå på kvantstadiet. Planeterna och himlakroppar gör alltså också ett avtryck till vårt DNA. Människan har också under drygt ett sekel kalkylerat med en hastighet på ljus. Det finns överallt men har varken startpunkt eller acceleration. Ergo: det måste vara ett stillastående skikt som Vi rör oss emot. Allt är rörligt ovanför det stillastående ljuset. Ljuset färdas alltså ingenstans utan fotoner roterar i sitt eget medium i gyroskopiska spinn som är ren energi under vår perceptionsnivå. Rotationshastigheten minskar med ökande radie och blir synligt för vår perception vid c=0,05. Det innebär alltså de 5% som vi kan uppfatta av universum med våra sinnen. c är en materiakonstant som ur formeln E=m x c² ger oss kvoten mellan energi och den materia vi kan varsebli. Kvantfysiken har samtidigt av scientismen under snart 100 år gjorts helt ogenomtränglig med virtuella partiklar och annat lull. Vi består helt enkelt av olika frekvenser av sammantryckt ljus som manifesterar materia. Grindvakterna i vetenskapsförbryllningen lär få kalla fötter, men själva detta påstående lär inte förändra så mycket i praktiken eftersom man bara behöver använda ett inverterat värde i förhållande till den av vetenskapen allmänt utnyttjade våglängden när man talar om materia. Inga större bokbål lär alltså behövas och de flesta går ur krisen med all heder i behåll.
Veckotidningshoroskop är en trivialisering och en stor orsak till oförståelse om hologrammet. Våra stjärntecken har under århundraden använts som ett substitut och missriktning. Födelseplatsen och tiden för en individs tillblivelse i hologrammet är den viktigaste detaljen. Det som betyder allt i ens horoskop är ascendenten, descendenten och utsträckningen via den vertikala noderna. Stjärnorna och planeterna rör sej roterande i spiraler på olika avstånd, denna information är dynamisk och inte direkt bunden till något personligt stjärntecken. Med personlig kunskap om ens förutsättningar i hologrammet kan vi alltså direkt börja optimera de nya framsteg som människan gör, detta ska ju heller inte vara förbehållet de grupper som styrt världen hittills. Stjärnornas positioner i födelseögonblicket visar vilka vi är men inte vad vi kan bli. Den biten har naturen överlåtit till den fria viljan.

David Icke

http://siderisk.blogspot.comSiwert Aldenryd har bra koll och lägger exv politiska händelser i hotoskop.