Hologrammet

This shot from the NASA/ESA Hubble Space Telescope shows a maelstrom of glowing gas and dark dust within one of the Milky Way’s satellite galaxies, the Large Magellanic Cloud (LMC). This stormy scene shows a stellar nursery known as N159, an HII region over 150 light-years across. N159 contains many hot young stars. These stars are emitting intense ultraviolet light, which causes nearby hydrogen gas to glow, and torrential stellar winds, which are carving out ridges, arcs, and filaments from the surrounding material. At the heart of this cosmic cloud lies the Papillon Nebula, a butterfly-shaped region of nebulosity. This small, dense object is classified as a High-Excitation Blob, and is thought to be tightly linked to the early stages of massive star formation. N159 is located over 160 000 light-years away. It resides just south of the Tarantula Nebula (heic1402), another massive star-forming complex within the LMC. It was previously imaged by Hubble’s Wide Field Planetary Camera 2, which also resolved the Papillon Nebula for the first time.

This shot from the NASA/ESA Hubble Space Telescope shows a maelstrom of glowing gas and dark dust within one of the Milky Way’s satellite galaxies, the Large Magellanic Cloud (LMC). This stormy scene shows a stellar nursery known as N159, an HII region over 150 light-years across. N159 contains many hot young stars. These stars are emitting intense ultraviolet light, which causes nearby hydrogen gas to glow, and torrential stellar winds, which are carving out ridges, arcs, and filaments from the surrounding material. At the heart of this cosmic cloud lies the Papillon Nebula, a butterfly-shaped region of nebulosity. This small, dense object is classified as a High-Excitation Blob, and is thought to be tightly linked to the early stages of massive star formation. N159 is located over 160 000 light-years away. It resides just south of the Tarantula Nebula (heic1402), another massive star-forming complex within the LMC. It was previously imaged by Hubble’s Wide Field Planetary Camera 2, which also resolved the Papillon Nebula for the first time.

Separationen mellan vetenskap och människor via akademia har pågått under flera hundra år. Redan på 1500-talet påbjöd kyrkan att solen rörde sej kring jorden. Samma gällde alla platt-jordteorier några hundra år senare. Samtidigt har tusenåriga kunskaper om världen utanför förvrängts. Detta för att kunna behålla makten. Potentaterna högst upp i hierarkin har emellertid hela tiden vetat att det ovanstående inte är riktigt. Faktum är att det som vi kallar astrologi troligtvis är den viktigaste grenen för att vi ska få kunskap om vilka vi är och vart vi är på väg. Materians form av ett hologram är knappast omtvistat. Detta hologram finns från det minsta lilla vi kan se och ta på till den stora rymden därute bortanför andra galaxer. Planeter och stjärnbilder koordinerar hologrammet som sedan fortplantas ner till molekylnivå på kvantstadiet. Planeterna och himlakroppar gör alltså också ett avtryck till vårt DNA. Människan har också under drygt ett sekel kalkylerat med en hastighet på ljus. Det finns överallt men har varken startpunkt eller acceleration. Ergo: det måste vara ett stillastående skikt som Vi rör oss emot. Allt är rörligt ovanför det stillastående ljuset. Ljuset färdas alltså ingenstans utan fotoner roterar i sitt eget medium i gyroskopiska spinn som är ren energi under vår perceptionsnivå. Rotationshastigheten minskar med ökande radie och blir synligt för vår perception vid c=0,05. Det innebär alltså de 5% som vi kan uppfatta av universum med våra sinnen. c är en materiakonstant som ur formeln E=m x c² ger oss kvoten mellan energi och den materia vi kan varsebli. Kvantfysiken har samtidigt av scientismen under snart 100 år gjorts helt ogenomtränglig med virtuella partiklar och annat lull. Vi består helt enkelt av olika frekvenser av sammantryckt ljus som manifesterar materia. Grindvakterna i vetenskapsförbryllningen lär få kalla fötter, men själva detta påstående lär inte förändra så mycket i praktiken eftersom man bara behöver använda ett inverterat värde i förhållande till den av vetenskapen allmänt utnyttjade våglängden när man talar om materia. Inga större bokbål lär alltså behövas och de flesta går ur krisen med all heder i behåll.
Veckotidningshoroskop är en trivialisering och en stor orsak till oförståelse om hologrammet. Våra stjärntecken har under århundraden använts som ett substitut och missriktning. Födelseplatsen och tiden för en individs tillblivelse i hologrammet är den viktigaste detaljen. Det som betyder allt i ens horoskop är ascendenten, descendenten och utsträckningen via den vertikala noderna. Stjärnorna och planeterna rör sej roterande i spiraler på olika avstånd, denna information är dynamisk och inte direkt bunden till något personligt stjärntecken. Med personlig kunskap om ens förutsättningar i hologrammet kan vi alltså direkt börja optimera de nya framsteg som människan gör, detta ska ju heller inte vara förbehållet de grupper som styrt världen hittills. Stjärnornas positioner i födelseögonblicket visar vilka vi är men inte vad vi kan bli. Den biten har naturen överlåtit till den fria viljan.

David Icke

http://siderisk.blogspot.comSiwert Aldenryd har bra koll och lägger exv politiska händelser i hotoskop.

Apornas planet

hindu-temple

Arkeologi är ett empiriskt reduktionistiskt påfund som under många sekler begränsat kunskapen om vår verkliga historia. Man tillåts bara att undersöka de delar av utgrävningar som stämmer överens med kyrkans tillrättalagda bild av den nuvarande civilisationen. Genom att istället jämföra stjärnors positioner och pyramidkonstruktioners läge efter jordaxelns lutning under olika epoker kan man tränga långt bak i tiden, genom astrohistoria och astroteologi. Exempelvis visar lämningar och tolkningar av Tiwuanaku-kulturen i Bolivia att jordaxeln under en period varit i exakt linje med solens nord-sydpol. Solens ålder har heller ännu inte nått sin höjdpunkt då den är svagt äggformad i dess nord-sydriktning, jordens ålder har passerat sin höjdpunkt eftersom den börjar bli tillplattad vid polerna. Planeter har en gång slungats ut från solen för att sedan hamna i dess ekavatorialplan, och de avlägsnar sej sakta från den under den korkskruvsliknande rörelsen som systemet finns i på sin färd i galaxen. När vinkeln mellan planeters och solars axel till slut ökat till 90 grader har planeten omvandlats till en platt formation. Så flat-earthteorier har belägg fast de är några miljarder år före sin tid. Utplattning redan börjat ske med de yttre planeterna: på Saturnus med sina ringar och på några av gasplaneten Jupiters månar. Vändkretsars varierande lägen på jorden och solens sinuskurva under vandringen på ekvatorn är en faktor som visar hur civilisationer försvunnit under epokerna. Magnetfältet som jordens rotation skapar flyttar på sej efter ett mönster som kallas för currylinjer. Detta kan ses från lämningar i Bosnien, Krim, Central&Sydamerika, Ryssland, Kina och massor av andra länder.curry3

Kanske även här i norden då ett humuslager byggs upp på ett par generationer som då täcker över allt. Vad händer inte på fem eller tio tusen år, eller 200000 år?

Vedisk kultur härstammande från mera än 11000 är sedan hade ryskt ursprung med rötter också i den hyperboriska kulturen i norden. Språket sanskrit från vedisk litteratur har stora likheter med dagens ryska.

Nutida religionsutövning bygger på total diminutisering av människans riktiga historia. Kyrkan har maskerat in den riktiga historian om vårt ursprung i en illusorisk berättelse om en man och tolv lärjungar, författad av munkar i kyrkans tjänst. Kyrkor har uppförts på heliga platser runt om i alla länder där vatikanen verkar eller har gjort det. Fynd i Ukraina visar också på mänsklig aktivitet redan för 300 miljoner år sedan. Det galaktiska eller platonska långa året på cirka 26000 år som solen gör i galaxen runt dess gravitativa centralpunkt bör alltså ha upprepats minst 1100 gånger med allt vad det innebär.

Att beskriva historia med nuvarande teknik är som att berätta om Himalayamassivet med hjälp av en sten man hittat där.

Vatikanen och det som idag kallas den romersk-katolska kyrkan kapade kristendomen år 325 i Nicea. Den romerske kejsaren Konstantin samlade romarrikets religioner under samma paraply och kallade denna kristendom. Påvens titel på latin Pontifex Maximus motsvarar också fortfarande kejsartiteln från romarriket och man integrerade dåvarande gnosticism med romarnas egna system av gudar. Israel spelade här en framträdande roll. Ett hemlighållet kastsystem offentliggjordes också 1830 där hebreer stod högst, sedan kom judar/israeliter-och sist kristna soldater som idag styrs från Rom och dess behov av skatter och makt. Vatikanens polisstyrka består av jesuiterna och deras kohorter som med terror styr i västvärlden med dagens militärindustriella komplex. Jesuiter låg bakom olika inkvisitioner under århundraden och styr idag i kulisserna med politiska mord förföljelse av fritänkare och censur. Den finansiella delen av vatikanen styrs av khazarfamiljer som Rotschild och Rockefeller som har bakgund i en blandning av mellanösterns egyptiska ockultism, frimureri och satanism. Det finns också andra samband till vatikanens makt och hur de från början kunde forma om den riktiga historiebeskrivningen. Hunner och khazarer kapade judendomen på 700-talet och islam verkar vara ett resultat efter det förtryck som folk utsattes för under samma tidsperiod. Detta är ett koncept som sträcker sej i tid till babylon och abrahamiter. Namnet Abraham kan härledas till det vediska Brahma som är grunden i själva skapelseprocessen. Imhotep som konstruerade pyramiderna i Giza gjorde detta med den vediska vetenskapens landvinningar. Dessa pyramider är de senaste i den långa raden av källor med resonant energiutvinning som pågått under många civilisationer. De var också ett kommunikationsmedel med stjärnbilden Orion eller andra punkter på stjärnhimlen eftersom pyramidernas positionering och vinklar är matematiska under och direkta bevis av den underliggande moderna kunskapen om Fibonacci och Lucastal. Kommunikation skedde på ett högfrekvent medvetandeplan som kyrkan gjort allt för att förhindra en kunskap om och en utveckling av. Vi har således ännu inte kommit speciellt långt med våra explosionsmotorer eller mobiltelefoner. Advaita Vedanta hade ju också ett nordeuropeiskt ursprung med blåögda faraoner som härskarklass i Egypten som betraktades som gudar av folk de styrde över. Den senaste stölden av vedisk vetenskap skedde år 1791 då Rotschilds genom förräderi plundrade templet Sringeri Mutt i Kerala , Indien på allt guld och vetenskapliga dokument

.sringeri-mutt-vidyasankari

Den nuvarande Översteprästen eller påven, som av astroteologen Santos Bonacci kallas för The Poop tog också titeln ”guds ställföreträdare” på jorden år 1984. Påvens inofficiella stöd till och avtal med 1900-talsdiktaturer som Mussolini, Franco och Hitler är heller inte okända i den allomfattande affärsverksamheten och fejkade fredsagenda.

Katolska kyrkan skapade också med reformationen protestantismen 1517 som rätteligen borde kallas en false-flag operation i bedrägeribranschen när kostnaden och inkomster från avlatsbrev istället spreds ut över flera församlingsmedlemmar genom kollekt.

Verklig historia står alltså inte att finna i böcker författade av prästerskap i mörka kloster eller vetenskapsmän på styrda universitet utan ute i naturen där bevisen hopar sej och det viktigaste i framtiden blir att kunna tolka allt rätt. Mörkläggning för ekonomisk vinning har varit agendan under de senaste 1000 åren. Vi har nu chans att vända på detta genom att gräva fram den riktiga historian.

Den nuvarande terroristagendan och krigföringen med IS, al Nusra, al Qaida är ett propagandaspektakel som drivs av girighet i ett sönderfallande system med en kriminell illusionsjuridik. Därför är man också ute efter att förstöra viktiga artefakter i mellanöstern eftersom dessa är bevis för en riktig historiebeskrivning. Toppen verkar ha kastat in handduken och nu är det bara de sista hjärntvättade och moralbefriade slavarna i detta system som slåss för sina liv.

Vatikanen blir i en avlägsen framtid som en fiktion beskriven i filmer om apornas planet med kriget som motor i motsats mot växande medvetande och kommer att bli en historisk parentes i glömskans ocean.


Santos Bonacci
Walter Russell

 

Levande vatten laddas med ljus

water

Planetens viktigaste molekyl är den som bygger upp vatten. Vattnet ger liv åt allting som vi ser i form av levande växter och djur, också människokroppen består av mellan 55-70% av vatten.  Den nuvarande civilisationen gör sitt bästa för att hålla det någorlunda rent, med varierande resultat. Man har från början använt mekanisk rening, numera sker en hel del med biologiska komponenter. Det senaste effektiva reningsmetoden är när nanoprodukter med stor reaktionsyta fås att binda upp skadliga kolföreningar i den laminära vätskan vatten.

Det vi kallar vatten kan ses som en flytande kristall då vatten för det mesta finns i sin kristallina form i universum. Denna flytande kristall kan fås att imitera i stort sett vilken kemisk komposition som helst eftersom den till sin konstruktion är obegränsat flexibel. Detta sker också i alla lösningar som kan spädas ut med vatten, vatten kallas ju inte för inte det universella lösningsmedlet. Vatten har förutom sina olika aggregationsformer och andra variabler också en plasmaform som redovisas i forskning utförd av Gerald H. Pollock. Han har kommit fram till en teori om hur till exempel molnens form bildas i avgränsningsområden som han kallar ”exclusion zones”, EZ. Dessa zoner är också de områden där energi kan transformeras eller vatten kan separeras och renas. Mycket av den grundläggande forskningen om vatten försvinner tyvärr i informationsflödet då ekonomer får bestämma.

Läkarvetenskapen förstår då heller inte hur homeopati verkar eftersom mycket av det vetenskapliga materiekonceptet är en akademisk konstruktion för att behålla makten över folk i allmänhet och då över ekonomi i synnerhet. Det är således heller inte lätt att bryta denna agenda även om en del lyckats.

Forskaren Masaru Emoto är en internationellt erkänd japansk forskare som väckt uppmärksamhet världen över med sin forskning över vatten. Han har också gjort en bildserie över hur vatten reagerar på omställningar i vårt medvetande. Viktor Schauberger var en av 1900-talets största namn när det gäller hur vatten fungerar och påverkar oss samt kan renas men blev ofta nedtystad och motarbetad. En svensk som gjort en stor insats är Bertil Pettersson i Skåne som med sin vattenvirvlare på ett makroplan via vortex uppnår liknande resultat gällande vattenrening.

Jag har i sommar på uppdrag av en uppfinnare i norra Sverige varit med och testat en metod för optisk rening av vatten. Några behandlade vattendrag i Norrland visade på synnerligen intressanta resultat både för fisk och fågelliv. Jag testar just nu ett par vattendrag i Småland som inom ett par dygn fick en hel koloni med ankor att leva upp. När jag kom för att kolla in var jag skulle ha mitt testområde möttes jag av en helt tyst koloni av några hundra ankor som satt på en gräsmatta. Det intilliggande vattendraget var helt tomt. Nästa dag hade bilden förändrats. Vattnet var belamrat med kommunicerande fåglar och ljud från alla håll. Resultaten och tidigare forskning visar att det på en grundläggande nivå finns otroligt starka kommunikationsmetoder som vi ännu inte kan mäta med våra instrument. Inte minst Gerald Pollock verkar vara den som kommit längst med sin forskning om EZ, och framtiden kommer antagligen att  visa samma accelererande utveckling under kommande år som datorer eller nanoteknik gjort de senaste decennierna.

Dagens etablerade vetenskap kanske uppfattar optisk rening och aktivering liksom homeopati som ren magi, även om metoden med UV-ljus redan använts i många år. Ankor förstår ju det. Vad kan detta då inte göra med en döende landsbygd där det som behövs är en gnutta mer framtidstro och positivt tänkande av de människor som befolkar den?  Det är ju på vår medvetandenivå som vår verklighet skapas. Kommunikationsmedlet mellan medvetandet och verkligheten är vatten. Rent vatten.

G.Pollock TED-talk

Masaru Emoto

Virvlat vatten

Viktor Schauberger

 

Domstolskorruption i Sverige och CIA – Cocaine Import Agency som gör skäl för namnet.

3usd_hillary

Underrättelsetjänster är inte längre nationsbundna utom till namnet och har kanske aldrig varit det. De jobbar i första hand för att underhålla bankirernas illusionsekonomi där de under flera år hållit en allt ihåligare USA-dollar under armarna med den verksamhet som är en av bankernas största kassakor, illegal narkotikahandel.

Denna globalt utbredda säkerhets- och underrättelsetjänst som förser bland annat NATO med information har många olika verksamheter. Där ingår infiltration där man via narkotikahandeln har kontrollen över hur terrorismen finansieras i operationer som Gladio i Europa. Givetvis finns det också inom organisationen opportunister som sett möjligheter att bli rika. De så kallade false flags i olika länder är troligtvis till 100% finansierade med narkotikapengar. En av grundarna till CIA var den förre presidenten i USA George HW Bush som sedan länge i inoficiella kretsar betraktats som världens största narkotikahandlare, alla kategorier. När man opererade i sydamerika under 1980- och 1990-talen som bekämpare av narkotikahandel, senare tillsammans med DEA (Drug Enforcement Agency) så lade man samtidigt under sej de flesta leverantörer av kokapasta, råvaran till kokain. Ett av de största kapen var Colombianen Pablo Escobars organisation då man mördade honom 1993. En stor del av kokain som då importerades till USA kom via Miami och influget via Mena, Arkansas där det förra presidentparet Clintons var inblandat. Bill Clinton var då guvernör i Arkansas men händelsevis försvann väsentliga delar av den utredningen vid bomben i Oklahoma City 1995. Efter millennieskiftet har man finslipat den sydamerikanska operationen i Mexico genom att länder idag lämnar ut sina narkotikahandlare till USA där de hamnar på DEAs specialhäkte i Chicago för att inlemmas i organisationen. Där får de känna på Escobars övertalningsmetod som gick ut på ”argenta o plomo” dvs silver eller bly som belöning. Silver om man samarbetade eller en blykula i skallen om man vägrade.

Själva handeln är internationell och kokainet har under åren hittat nya vägar till konsumenter, idag pågår också en betydande affärsrörelse i Västafrika där man via politiskt svaga regimer kan operera rätt så riskfritt. Från dessa länder sprids idag även asiatiskt heroin till väst. Det finns många system för leveranserna. I medelhavet har man sedan länge en taktik att vid större leveranser skicka ut några stora laster med flyktingar som håller tull och andra myndigheter sysselsatta. Inte heller Sverige har under årens lopp varit förskonat från CIA-operationer, år 2006 försökte man via Göteborg att föra in 4600 kg kokain via Skandiahamnen. Partiet hamnade efter en enskild insats på avvägar och till sist i Polen där det beslagtogs. En signatur för dessa ”kontrollerade” partier är att de är på över 1000 kg. I alla dessa leveranser som ingår i systemet har nyckelpersoner hos berörda myndigheter blivit neutraliserade med pengar eller andra metoder för att partiet ska passera utan problem. Dessa jättepartier används politiskt i destabiliserande syfte för att skapa lågnivåkrig bland kriminella gäng, i ovanstående fall var målet västsverige och i ett senare skede de baltiska länderna. Slutmålet var givetvis ryskt. Som i så många andra länder är narkotikarotlar relativt fristående i Sverige och är nära knutna till infiltratörsverksamhet utanför övrig polisiär verksamhet. Där frodas också opportunisterna som gärna stoppar ett par extra tusenlappar i fickan. Vid införsel av de stora parterna uppstår ett annat problem och det är hur man ska kunna förklara den rikliga förekomsten av knark förutom med den polisiära inkompetensen. Här är man tvungen att via pressens löpsedlar skapa ett begrepp som knarkkungar. Ett av de mera kända moderna fallen är Jonas Falk som från 2011 satt i svenskt häkte under fyra år för att därefter frikännas. Målet kunde öppnas i svensk domstol först efter plantering av bevis i en segelbåt i Göteborg. Komplikationerna i målet berodde inte så mycket på att det totalt saknades bevis för hans medverkan i knarkhandel utan på det faktum att svensk polis och dess narkotikarotlar är korrupta enheter som jobbar under order från till exempel CIA sedan många år. Detta gäller också den åklagare, Karin Bergstrand som drev målet. När ska svenska domstolar åter börja svensk lag och sluta följa order från olagliga underrättelseenheter? Svenska politiker och myndigheter är redan avslöjade som femtekolonnare i internationell press, ska landet också börja beskrivas som polisstat och tjänstemannadiktatur officiellt innan folk vaknar upp? Vad som behövs är en sanningskommission som kan begränsa problemet med korruption och maktmissbruk.


http://www.crimeandinvestigation.co.uk/crime-files/pablo-escobar
http://www.whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/MENA/crimes_of_mena.html
http://www.serendipity.li/more/okb1.html
http://narcosphere.narconews.com/notebook/bill-conroy/2011/04/mexican-narco-trafficker-s-revelation-exposes-drug-war-s-duplicity
http://www.prisonplanet.com/articles/december2007/131207_b_cocaine.htm
http://www.spiegel.de/international/world/violence-plagues-african-hub-of-cocaine-trafficking-a-887306.html
http://www.nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/2013%20OP-SP.pdf
https://www.magasinetparagraf.se/tag/kokainmalet/

Periodisk utveckling

Russell period

Walter Bowman Russells periodiska system från 1926 beskriver inte bara grundämnens plats i förhållande till varandra utan den dynamiska rörelse som bildar materia ur energi. Materiebildning är en sfärisk skalär expansion som samtidigt rör sej linjärt i en magnetisk repellerande expansion och en elektriskt styrd kompression. Den elektriska kompressionen kallas också för gravitation. Med en tidsfaktor sker alltså detta i fem dimensioner. Mainstreamvetenskapen sitter fast i ett statiskt tänkande som gör att man omöjligtvis kan komma vidare i en verklighet som hela tiden är föränderlig. Man är alltså hänvisad till applikationsforskning och grundforskningen avstannar till stora delar. Det visar sej också i språket där en relativt ny formulering som ordet ”tänk” från ett imperativ på några få år förvandlats till ett substantiv. Trots att en tanke per definition aldrig kan låsas fast i någon form. Då är det ju ingen tanke mera. Det kan bli så galet när jurister, ekonomer och byråkrater anser att deras samhällsapparat är höjden av all utveckling. De bildar ju faktiskt sin bild av livet på det förgångna och på begränsande siffror i statistik i en dynamisk värld. Det är också därför det ser ut som det gör i västvärlden där förskräckta bromsklossar står som spön i backen. Trots att politiker och andra beslutsfattare avlossar salva efter salva i sina egna fötter verkar de inte förstå vad som gäller. Man gör sej påmind om den vetenskapsman som i slutet av 1800-talet käckt påstod att allt redan var uppfunnet. Eller den svenska politiker som på 1990-talet slängde ur sej att internet var en övergående modefluga. Så man ska nog akta sej för att göra några bestående begränsande prognoser om framtiden. Möjligheterna till en gränslös utveckling finns alltid i en dimension som inte kan begränsas av så kallat sunt förnuft. Snusförnuft har heller aldrig hamnat i historieböcker annat än som kuriosa och stollerier. Vad som återfinns där är allt det som senare blev banbrytande.

Matrismodellen

3usd_hillary

Ekonomier finns globalt på minst tre olika nivåer parallellt, de roterar också i varandra på lokala plan. Om man lägger upp världen i nord-syd istället för höger-vänster så kan man hitta en del av problemet. På den understa nivån, mest i syd finns en ständig kamp om att få ett mål mat om dagen. Dessa miljarder människor ser i tv-reklam den mellannivå som är nords överflöds- och konsumtionssamhälle. Mellannivån har under de senaste decennierna börjat sprida sej allt längre söderut men lämnar fortfarande miljarder människor utanför. Det som händer idag i vår globaliserade verklighet är att den understa nivån också gör sej påmind rent fysiskt i norr. Detta i form av en påtvingad flyktingström regisserad av ett kriminellt toppskikt i bankirsegmentet. Denna flyktingström skapar också nya rikedomar i form av till exempel asylbaroner som märkt att ett hopplöst överbyråkratiserat system inte fungerar.
De på mellannivån jobbar för att samla prylar som tecken på status och bevis på att de är en smartare del av världsbefolkningen. Dessvärre blir ett liv med pryljakt bara ett substitut och en robotiseringsprocess där folk oftast inte har tid att njuta av det har tillgång till. De hinner ju inte eftersom de redan befinner sej i jakten på nästa pryl. Konsumismen lever i sin tur på en helt och hållet fiktiv finansiell sektor i en illusionekonomi. Vi bor på en planet där priser styrs med hjälp av spekulation, lobbyister och bristpolitik trots att allt finns i överflöd.
Illusionekonomins fiatvalutor skapar också förutsättningarna för finansbubblorna som i sin tur försörjer den banksektor som med jämna mellanrum löper amok i sin egen räntekarusell.
Den översta nivån är det militärindustriella komplexet MIK som olika sätt styr ”finansvinsterna” och är verktyget för manipulation av de övriga. Vapen används för att förtrycka och erövra nya marknader för att de ska utsättas för den demokratiseringsprocess som också innebär påtvingad konsumism av erövrarnas produkter.
Instrumentet för acceptans är å ena sidan våldspotentialen och å andra sidan det faktum att MIK skapar hundratusentals välbetalda jobb i nord. Det pågår också en mutbaserad global handel där vapenproducenter skapar affärer i byteshandel på nationell nivå. Denna handel kan som motvikt ha både pengar, makt och varor. I varuutbytet finns allt, oavsett lagliga incitament. Det kan således vara allt från olja och naturtillgångar till narkotika. På statsnivå har till exempel Sverige i försvarsaffärer i handelsutbyte på politikernivå bytt till sej allt från tomater på burk till kontrakt i bryggeriprodukter. Själva penningillusionen här är de stora fiktiva beloppen i kontrakt som är i omlopp, de riktiga pengarna i överföringarna består dock mest av mutor och smörjmedel till mellanhänder. Miljardbeloppen i affärerna är grundade på högtidligt undertecknade dokument som mest existerar som köttbitar till hungriga väljare.
Systemet är alltså en självsmörjande rundgång där propaganda läggs ut globalt i massmedia och pressens fiktiva eller verkliga krig används som en grå smörja över det hela för att skymma mekanismen bakom. Allt givetvis styrt av samma kriminella aktörer på bankirnivå som livnär sej på den rädsla som propagandan skapar. Det enda som kan stoppa detta är att flera människor börjar förstå den manipulativa strukturen bakom det som sker. Förståelse och kunskap är det effektivaste vapnet idag, inte kulor, bomber eller drönare.

Lars Bern har också i sin artikelserie Matrix 1 2 3 detaljrikt beskrivit hur det hela fungerar. Ovanstående förenkling kanske kan leda flera in på rätt spår.

Lars Bern i Newsvoice

Matrix 1

Matrix 2

Matrix 3

Platos grotta

plato

Religion skapade på sin tid illusionsjuridiken och dess hybrider. De första juristerna för tusentals år sedan var präster och de har aldrig lämnat den rollen. Samtidigt har många kyrkor alltid skott sej ekonomiskt och med dessa framgångar har man spridit tekniken till nya områden som finns överallt runt oss i flera lager. Vi har en illusionsekonomi i form av derivat utan realvärde och en skuldbaserad bas för kapitalbildning. Ju mera man är skyldig banken desto rikare är man… Flyktingar betraktas som en tillgång i nationalekonomiska termer eftersom de innebär en belåningsbar kostnad. Man har samtidigt skapat en illusion av säkerhet med hjälp av polisstaten över hela världen som förföljer dem som inte anammar den utan fortsätter att se verkligheten som den är. I den illusionen ingår krig med illustra skapelser i grupper som Alqaida&ISIS och gatuteater i form av falseflags för att hålla kvar folk i denna illusion med hjälp av skrämseltaktik. Allt detta hålls intakt med hjälp av massiv propaganda, övervakning och politik med ett inbyggt grupptryck med konstruerade motsättningar. Vi har en illusionsteknik i den konstgjorda teknikens smartphone som istället isolerar folk och den mänskligt viktiga personliga kontakten upphör. Vi har en politisk illusionsdebatt om klimatförändringar som muterat in i ekonomi i form av utsläppsrätter. Utsläppen och mättekniken från fossila bränslen kan i sin tur manipuleras med illusionskemi via ökad luftmängd med hjälp av tillsatser.
Människan har alltid skapat genom att utveckla befintlig teknik. När skapandeförmågan ersätts av regelverk som alla slaviskt lyder går en civilisation under.
En bonde som ser ett flygande tefat passera över potatisåkern tänker genast att det är utomjordingar. Han har inte en tanke på att startmotorn i hans traktor kanske jobbar med samma teknik som i ett flygande tefat med vimanatekniken. Den tekniken är en förbikoppling av den reaktiva induktansen och att man sedan kör magnetfältet via ett dubbelt vortex för att exponentiellt öka styrkan. Då kan den avgivna effekten överkomma gravitationen. Han spekulerar också istället om det han sett är en illusion. Flygande tefat i verkligheten ingår ju inte den fragmenterade menu som han fått ta del av genom massmedia eller utbildning. Den delen är heller inte lätt att ta sej förbi eftersom den officiellt vetenskapliga förklaringen av gravitationen är en annan illusion. Detta har inget konspiratoriskt i bakgrunden utan allt bygger på en överdriven tilltro till en ekonomisk överhet och ett tillrättalagt kunskapsarv. Många har också illusionen om att om man stör världsordningen så rasar allt. Denna illusion är kanske den lättaste att komma över. Världen går inte att styra. Jorden snurrar runt solen oavsett vad som står i kvällstidningen. Att exempelvis tro att en börsförändring i längden kan inverka på något reellt överhuvudtaget tyder på upprepning av en förpubertal hybris då veckopengen bestämde över tillvaron. Ekonomin styrs nämligen av samma rigida teknokrater som kontrollerar utbildning.
Många väntar med spänning på teknokratkraschen i vår styrda robotiserade tillvaro för att åter fritt kunna utveckla och utvecklas. Andra märker ingenting av detta i sin skuggvärld som fortfarande trots allt känns tryggare. Samtidigt kan det för den upplyste vara frustrerande att inse hur infantilt hela systemet egentligen är och att allt bygger på så kallad empirisk bevisföring där allt hela tiden jämförs med tidigare bevis. Det vill säga bevis godkända av imperiet – det är ett grundläggande systemfel när kausalitet bara nämns som en bisats. Ingenting kommer att utvecklas i en statiskt kontrollerad värld där det enda som är bevisligen är kontinuerligt är förändringen.

Mera om illusionen och hur den kan brytas

Lege

Ola Alexander Frisk