Törnrosa

sleeping_man

Eftersom kabalen har byggt upp sin värld helt efter ekonomiska principer och centralstyrning kommer den också att gå under när dess styrmedel fragmentiseras. Man kan se jorden som ett äpple som ruttnar, själva processen är likadan men sker olika fort i olika delar av äpplet. Därför kan man göra prognoser genom att se på en del och applicera orsak-verkan på en annan del. Själv håller jag ett getöga på Mexico sedan många år där man ser många paralleller till skandinavien. Bägge dessa områden är en nära granne till en stormakt och den lokala politiken blir därefter. I Mexico sker mycket ett par år innan saker och ting utvecklas likadant i här i norr.
Nu har ju huvuddelen av skandinavien varit ansluten till Nato-sfären under många decennier som fått dem att propagera för kalla kriget ur den syn som funnits i väst. Alla idag vet att hela upplägget är och var en konstruktion av banksters för att sälja på regeringar vapen för att ”försvara” sej mot yttre fiender.
Fienden kommer nu inte utifrån och hotar nationer utan finns hela tiden på insidan och heter girighet. Ibland tar den omvägen utåt för att få legitimitet och förökar sej då via propaganda. Hela det politiska etablerade etablissemanget, det militärindustriella komplexet och de växande parasiterande administrationerna är verkan av girighet. Vart detta troligtvis kommer att leda till finns på http://www.deagel.com/country/Sweden_c0192.aspx som är en hemsida med statistik grundad på olika parametrar som visar hur världen kommer att utvecklas fram till 2025. Detta med hänsyn till befolkningsökningar och minskningar, vapenhandel och politik. Vad det kommer att leda till kan var och en se, till exempel att den skandinaviska befolkningen kommer att halveras och inkomstnivåer sänks med 50%. Än så länge är detta bara statistik grundad på uppgifter som finns just nu. Vad som inte finns med är den dynamik som faktiskt existerar i folks medvetanden om att vi har alla möjlighet att påverka vår framtid. Men då måste folk vakna upp ur den törnrosasömn som varat i mera än 40 år.

Geoengineering

reptilöga97

Albert Einstein hade en teori om gravitation med två motstående komponenter redan på 1920-talet som han aldrig fick offentliggöra. Miles Williams Mathis har genomfört det projektet 80 år senare på http://milesmathis.com/ med en uträkning om hur det subatomära siktet kan bevisas mekaniskt med spinn inbyggda i spinn. Detta fält är en del i det sammansatta kraftfält som redan fanns inbyggt i Isaac Newtons teori om gravitation för tre hundra år sedan.

Dewey B. Larson delar upp ett rörligt universum i en 3D rymd och en 3D tid som fungerar simultant i RS2 http://rs2theory.org/ liksom Walter Russell med sina böcker och figurer om materia som kontinuerligt utsätts för en process med expansion-kompression. http://www.feandft.com/

Alla dessa teorier kompletterar varandra men visar också på hur tre personer på skilda håll kommit fram till ungefär samma slutsatser.

Vårt närområde i universum ligger inte alls så långt från jorden som astronomer påstår. Alla avstånd är fel eftersom vi ser ut i rymden som genom en bakvänd kikare. Det är som skillnaden i brytningsvinkel mellan vatten och luft när man dyker ner i vattnet och tittar upp. Missen i avstånd beror på att gravitation bildar ett tätare skikt runt planeter som en lins och denna gravitationslins når en bra bit ut i rymden. Gravitation är alltså inte en attraherande kraft mellan himlakroppar utan en elektromagnetiskt baserad repellerande kraft som uppkommer på protonnivån. Lite förenklat: planeter cirkulerar runt solar eftersom universum hela tiden söker balans och allt hänger samman i en väv av frekvenser. Den närmaste stjärnan till vårt solsystem ligger därmed på några ljusmånaders avstånd.

Solars utveckling är också tvärtom mot vad som MSM framför, jämför metaller som hettas upp – först blir det rött- sedan gult för att till slut lysa vitt innan det till slut sker en förgasning/explosion i form av en supernova.

Vår sol är idag ljust gul på väg att bli vit, och denna utveckling har hitills skett stegvis och med kataklysmer som översvämningar och stora kontinentalförflyttningar som följd men vid det senaste steget i utveckling som skulle ske 2012 enligt beräkningar sedan tusentals år hände inget. Se Neal Adams film om jordens expansion https://www.youtube.com/watch?v=7kL7qDeI05U , denna process sker också i solen som alltså expanderar för att till slut förintas i en supernova om ett antal miljoner år. Hela det officiella tidsspannet är också fel eftersom vetenskapen bara räknat åt ena hållet i en tids- och utvecklingsaxel som både DB Larson och Walter Russell visar på är dubbelriktad. All utveckling sker enligt RS2 med principen ett steg framåt i rummet och ett steg tillbaka i tiden med ett inverterat värde. Russells oktavbaserade universum genomgår en kontinuerlig simultanprocess av kompression-expansion på alla plan som ger samma resultat. Vetenskapen på universitet av idag kan inte se några samband mellan mikro och makronivå eftersom de på grundnivå i teoretisk fysik håller på med virtuella partiklar och tillkrånglad teoretiserad matematik som tar det mesta av all tid. Forskare i allmänhet ägnar sej istället mera åt tillämpad applikationsforskning och affärsmässig verksamhet styrda och finansierade av multinationella företag.

Civilisationer som Maya och Tiwanaku http://www.jqjacobs.net/andes/tiwanaku.html hade enligt sina skrifter ett 260-dagars år för 18000 år sedan, nu har vi 365 dagar i det år som successivt kommer att förlängas. När solen ökar sin emission och styrkan flyttas nämligen planetsystemet längre ut i sitt vortex som det rörliga systemet roterar runt i. Kvantifierad tillväxt av solen som vid de förra katastroferna verkar nu ske mer eller mindre steglöst, då ingen förväntad stötvåg uppkom 2012.

Projektet chemtrails http://chemtrailsplanet.net/ som skapades på 1950-talet med det fysiska 3D som bas för att skydda jorden vid temperaturhöjning har många brister. Den förväntade höjningen uteblev också men man använder nu systemet till att styra världsekonomin till några besuttna oligarkers fördel.

Kabalen har kapat det system som efter 2012 skulle förminska värmeeffekten på jorden har också skapat det stora koldioxidbedrägeriet. Den ökade CO-halten är inte orsak till uppvärmning, det är ett symtom på den. Samma liga http://gulagbound.com/ ligger bakom det militärindustriella komplexet och försöker sej nu på en decimering av befolkningar med allehanda metoder förutom att släppa ut gifter från flygplan http://www.geoengineeringwatch.org/ . De förorenar vatten genom att pumpa upp i stort sett värdelös gas genom metoder som fracking. Metoden är enbart en rundgång för att kunna öka omsättning på värdelösa fiatvalutor. Gruppvaccinationer, elektromagnetisk strålning, gifter i vatten och föda skulle påtvingas folk i en ny världsordning styrd av ett fåtal. Militärdiktatur över hela västvärlden via NATO skulle spridas till övriga världsdelar. Dessa grupper hade skapat massiva skyddsutrymmen för upp till 80.000 personer under jord i väntan på en katastrof som aldrig kom och blev nu tvungna att skapa en katastrof själva. Det är en hoper hjärntvättade stackare som för sin egen skull borde upplysas om att det inte blir någon annan katastrof än den de själva skapar och hamnar i. För min del får den självutnänmda eliten gärna åka ner i sina grottor där de de kan ägna sej åt grottmålningar till fromma för framtida arkeologer. De kan ju ta med sej böcker ner. Vad som påpekas i RS2 är hur man måste förstå 3D-tid för att kunna förstå hur materia egentligen fungerar i ett rörligt universum. Mehran T Keshe http://keshefoundation.org/ har kommit långt med sin forskning om hur man styr upp föremål i hastigheter som tangerar ljushastighet i ett E/M-fält. Har man också bakgrund i Walter Russells expansion-kompression som underliggande kraft till gravitation och förstår hur Miles Mathis räknar ut partikelenergier i det subatomära fältet har man kommit en bit på vägen.

Några av Walter Russells böcker finns för nedladdning på http://www.pearltrees.com/esamawuta

Make my day

th_Merkaba

Vi uppfattar bara korta partiella sekvenser av vår verklighet som byggs upp av roterande dubbeltorus. I och med att dubbeltorusen vibrerar längs med sin centrala axel ser och upplever vi ett rörligt hologram. Det som kallas för det undermedvetna är egentligen register- och minnesenheten i hjärnan kopplad till den kosmiska processorn, ett kollektivt medvetande. Den parallella inputen till denna kroppsdel är skalär och överstiger med god marginal kapaciteten hos vilket bredband som helst. Den kan också uppfatta mycket större spektra av frekvenser än till exempel ögat registrerar eller vad synintryck direkt kan memorera. Samma minnesegenskaper gäller hörseln, känseln och luktsinnet.

All propaganda går ut på att få sinnet att uppmärksamma de delar som budskapet i propagandan vill ha fram, vi har ju registrerat det någonstans och det plockas fram med den impuls som reklamen ger.

Walter Russell var samtida med Wilhelm Reich, Nikola Tesla och Albert Einstein. Man kan se på deras historia hur smidiga de var att antingen följa mainstream eller gå sin egen väg och stenhårt hävda spåren i sin respektive forskning. Alla var ju av den skola av fritänkare där man byggde forskning på en intuitiv bas som inte alltid följde i gamla spår, de hade samtidigt kontakt med varandra. Det som de hade emot sej i den framväxande fascismen var att sanningen skulle tryckas ned och man kan placera forskarna i den rangordning som ”olycka” drabbade dem: Nikola Tesla-Wilhelm Reich-Walter Russell. Tesla- mördad av nazisterna 1943, Reich, fängslad-troligtvis mördad 1957. Russell, ansedd som lite egen, svårförstådd teoretiker-tystad och censurerad sedan 1930-talet. Bara Einstein kunde fortsätta men med en reviderad agenda.

Sigmund Freud hade fått lägga grunden till sin systerson Edward Bernays arbete i globalisternas propagandamaskin, Wilhelm Reich som var generationen efter i den psykoanalytiska skolan och motståndare till fascism tystades. Albert Einstein var tvungen att humma med när den bakvända modellen på atomen presenterades för en begeistrad allmänhet förförd av en strid ström av Nobelpris. Allt var ju också officiellt för det allmännas bästa den tiden det begav sej.

I dagens mainstream kör man med köpta forskare som får komma fram i massmedia men tack vare internet så får alla som vill tillgång till också den fria forskningen i Det Korporativa Paradiset. Det är i den fria forskningen som framtiden finns, det börjar även de etablerade universiteten att börja förstå. Fram tills nu har alla riktiga uppfinningar gällande energi tagits om hand av det militärindustriella komplexet som hemlighållit framsteg under mera än 100 år. Forskare utanför det systemet har fått hålla på med skulorna och politiker måste tydligen med alla medel backa klockan till 1914. Fan tro’t att de lyckas.

http://www.be-do.com

https://hopegirl2012.wordpress.com/