Juridisk maffia

greenspan
Maffiaoperationer på hög nivå sker på ett sätt som gör att vanliga myndigheter ofta kan användas som verktyg. Den världsomspännande kokainhandeln i denna hierarki styrs av underrättelsetjänster och deras medarbetare i den kriminella sektorn. Man får via sublima metoder legala myndigheter att fatta beslut som går i de kriminella organisationernas favör. Exempel på en sådan påverkan var till exempel anmälan om att mellan tre och sex ton kokain skulle ha funnits ombord på fartyget Stina i oktober 2013.
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/le-stina-repart-sans-banane-et-sans-cocaine-224117.php
Beslaget som inte ledde till något medförde att bananlasten på 4000 ton bananer förstördes. Stina som har svensk ägare bordades av myndigheter på Martinique och lasten fick destrueras.
En sådan manöver leder tankarna till det stora kokainmålet som idag står parkerat i Svea Hovrätt. De misstänkta har snart varit häktade utan laga dom i tre år på svenskt häkte. Detta borde hamna på rekordplatser i internationella föreningar med rättspatos i agendan eller med katthöga bokstäver i press som månar om mänskliga rättigheter. Man nu sker ju detta i domstol i Stockholm som självsvådligt utsett sej till världens centrum för demokratisk rättvisa. Allt detta under tiden som en åklagare driver och ännu inte har avslutat förundersökningen. Att orubblighetsprincipen står över allt annat har ju HD medlemmen Lambertz tydligt förklarat i svensk tv i målet om Sture Bergvall. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17923681.ab
Vad vi här har att göra med är att de förment lagliga organisationerna som leder knarktrafiken behöver målvakter för att få iland de stora partier, oftast över 1000 kg, som det är frågan om. Nu hade svensk polis, tydligen ovetande om denna internationella agenda, hamnat i en sådan soppa med den allomfattande svenska pinnjakten som ska bevisa deras idoga och outtröttliga kamp mot organiserad brottslighet. Man ville servera en affärsman, Jonas Falk, som brottsling och narkotikakung till både sina utländska och svenska kolleger. Som lockbete användes en västsvensk seglare i vars båt man lämpade 1,4 ton kokain. Vilka Rubriker, vilken Story, vilket Lysande Spaningsarbete, vilken Ära! Nu var ju allt en bluff med ihopklippta samtal och sms mellan ovetande aktörer och som grund för åtalet låg ett misslyckat smugglingsförsök år 2009. Detta försök var dock helt ovidkommande och taget ur luften som mycket annat. Gärningsmännen för detta har erkänt och sitter nu i fängelse i USA. Det fanns inget samband till det svenska målet vilket åklagarna (fem till antalet, sjunger de i kör tro?) försökte mörka så länge som möjligt. http://www.magasinetparagraf.se/rattssakerhet/kokainmalet-avbrutet-och_-uppskjutet-igen
Nu är ju inte Sverige utanför de internationella knarkkartellerna. Att man har påbörjat en operation där man stämplar någon som ”knarkkung” får tydligen inte avbrytas. Detta skulle uppfattas som en skymf och skulle drabba svensk internationell handel hårt. Det är det som det falska tipset om Stina går ut på och är vad svensk export har att vänta om domen inte faller rätt. Lambertz vet om att detta system även styr hans tjänsteutövande. Han vill ut innan han får ordern i HD att inte medge prövningstillstånd när en fällande dom på fabricerade bevis kommer från Svea Hovrätt. Det är han som är målvakten som ska figurera i historieböckerna. Återväxten av systemluder är dessvärre outtömlig så vad hjälper det? http://www.dagensjuridik.se/2013/11/kokainmalet-aklagaren-vagrar-lata-advokaterna

Inofficiell tjänstesektor

Frimurare
Domstolar befolkas tyvärr av ryggradslösa kontorister och backas heller inte upp av polis och andra myndigheter eftersom mycket styrs av svartmurare i höga positioner som infiltrerat hela frimurarsystemet. Så länge frimurarna inte börjar städa i sina egna led kommer alla dessa i framtiden att betraktas som skyldiga till det som händer nu.
Stora partier med knark är organiserade via kriminell verksamhet med frimurare inom polis, tull och domstolssystem världen över. Inget land är skonat från detta gissel idag.
Tusenkiloslaster och större med kokain och heroin som mycket sällan tas i beslag har ett geopolitiskt syfte. Man skapar lågnivåkrig med hjälp av lokala medarbetare. Den som som tror på att orsaken till att myndigheter bara tar 10% av all knark som passerar gränser bara för att samma myndigheter inte kan bevaka trafiken förs bakom ljuset av propaganda i pressen. Enheter inom CIA, MI6, FSB, Mossad med flera har åtskilliga tusen ton av både heroin och kokain på sitt samvete. Därför har det aldrig hänt att dessa stora partier utreds, eventuellt följer man betalningsströmmar och bötfäller banken. Lagförda köpare och säljare existerar inte.
Knarket används som betalning till kriminella grupper för samarbete. Ett samarbete som man aldrig kan hoppa av från eftersom alla ”betalningar” noggrant bokförs och registreras. Detta av betrodda knarkspanare eller tullkriminal i respektive land som tipsas om överlämnanden med infiltratörer och sedan använder affären i utpressningssyfte. Med hjälp av ett fåtal medarbetare får man då kontroll över buset och kan styra den efter sina syften. Väl så om syftet är för samhällets bästa. Men om man vill styra politiken i landet är det bara att vänta tills kroken börjar mogna, en wannabegangster med 1 kilo på redovisning blir fort kung i kvarteret. Efter det kör det igång per automatik eftersom man delat ut till 10 stycken till. Koncepetet är att man sedan i den köpta pressen efter ett antal år och fängelseturer kan profilera dessa företrädesvis utlandsfödda langare som terrorister. Med resultatet att man kan trappa upp bevakningen ute på gatorna till militär nivå.
Dessa stora partier går som ”bevakade transporter” och passerar därmed gränser av spaningstekniska skäl. En sådan bevakad transport är då 10 gånger större än vad som uppges. Eventuellt överlåter man 5-10% av ett parti till beslag av lokala spangrupper så de kan ståta med detta i kvällspress med någon lokal kriminell som målvakt. Ansvariga i respektive land kan bara sucka och hålla masken och gödsla på med mera elektronisk bevakning och flera poliser i varje kvarter. Ibland är även politiker inblandade i trafiken, tvingade eller i vinningssyfte. När man ser uttrycket ”bevakning” i ett officiellt papper finns det fog att misstänka yttre inblandning, ofta på en lapp eller skrivet med blyerts för att kunna suddas ut när uppdraget är klart.
Så fort man börjar fokusera på ett område och levererar dit stora partier knark som redan är preparerat med vapen och samarbetsfolk är det bara en tidsfråga tills det smäller om inget görs. Mycket av detta är styrt av personer på högsta nivå samtidigt som de på lägre nivåer inte har möjlighet att påverka skeendet även om de så önskade.
Roberto Savianos bok beskriver en del av detta komplexa elände http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/roberto-saviano-synar-den-varldsomspannande-knarkhandeln/
Författare som Saviano blir i längden lite populistiska genom att bara beskriva själva kriminaliteten utan att gå in på de bakomliggande orsakerna som möjliggör hanteringen. Fast då hade hans bok aldrig blivit tryckt. Miljardförmögenheter bland kända politiker har genom årens lopp sedan 1800-talet skapats i narkotikabranschen just med hjälp av organisationer som har samband med diverse ordenssällskap.