Kvantklyftan

wisdom

Ken L Wheelers teori om fältet visar inta bara fältets funktion och hur en magnet fungerar. När man förstår hur fältet rör sej i förhållande till allting annat så förstår man också hur tiden existerar i förhållande till rummet och materia. Teorin bygger på +100-åriga väl underbyggda teorier nedtecknade av Maxwell och Steinmetz med flera samt litteratur av Walter Russell om magnetiska tryckzoner. Det som vår perception uppfattar grundar sej på en underliggande fältrörelse. Detta underliggande högfrekventa fält är också ett tidlöst informationsskikt av energi, denna källa kan aldrig manipuleras. Däremot kan kontakten med källan störas via teknik, vilket också sker idag med elektronik, kemisk påverkan via föda, chemtrails och vacciner samt medvetandeförvrängning via propaganda. Ju högre frekvenser vi uppfattar desto större blir sedan omfånget i det hologram som vi tolkar som vår verklighet. Allt som vi upplever är då i grunden en personlig upplevelse, unik för var och en. När man sedan sammanför de olika mänskliga perceptionsmönstren så får vi den värld som vi betraktar som en verklighet på ett gemensamt plan. Samtidigt bäddar just nu stora differenser i upplevelsemönster för konflikter människor emellan, en maktfullkomlig självutnämnd elit gör också sina försök med att fragmentera denna helhet.

Eckhardt_Tolle

Allt som vi upplever är en andrahandstolkning, och de teorier som vissa upplever som konspirationer finns oftast som en solklar verklighet hos andra, då på ett högre, tätare plan som en expanderad förståelse. Det ökade frekvensomfånget kan ibland bli en riktigt jobbig och smärtsam upplevelse om man vid vissa tidpunkter inte kan relatera till en förut upplevd verklighet. Å andra sidan kan man med medvetenhet om den höjda frekvensen och nya insikter skapa en helt ny verklighet från sitt eget medvetandeplan. Detta är innovationernas tidevarv.

Wheeler-The secret of nature

Följande intervju ger en fingervisning om att det inte är meningen att det ska vara lätt. Fri energi finns i obegränsade mängder men människor på jorden måste vara färdiga att ta emot den. Helt själva, annars kör det omgivande universum över oss. En gång till.

Marshall Vian Summers – Kerry Cassidy

Allies of Humanity

Project Camelot