Ny vetenskap

Keshe_INT_kl

Vår perception och vetenskapen av idag har sina begränsningar. Men finns det något som verkar oändligt stort så måste det också finnas något som är oändligt litet.
Universum är uppbyggt av frekvenser. Vi har också ett högfrekvent subatomärt skikt. Detta skikt som alltså kan passera obemärkt utanför vår perception av materia kallas för svart materia av dagens kvantfysiker.
Mehran T. Keshe håller med sin Magrav-teknik på att köra över den etablerade forskningen. (magrav=magnetic gravitation). Helt utan statliga medel men med gedigen support från tusentals följare vänder han upp och ner på det mesta i plasmaforskning och rymdteknik. De etablerade institutionerna bara titta på och fortsätta att fnysa i sin frustration och sin tystnad. Keshe har helt enkelt hoppat över de missvisande delarna av vetenskaplig desinformation som tutats i oss sedan tidigt 1900-tal.Space_applications4

Det som han visar upp bekräftas av Miles Williams Mathis som tagit den lite längre vägen genom att i grunden börjat rätta till fel som staplats på hög sedan Isaac Newton. Plasma har många egenskaper som liknar det subatomära skiktet, det som Miles Mathis kallar laddningsfält och som han visar är uppbyggt av spinn. Det är laddningsfältet som är den gemensamma nämnaren mellan rymdtekniken och mikrokosmos, i hans uträkningar finns den kausalitet som saknas i den officiella vetenskapen. Även om Keshe och Mathis använder delvis olika förklaringsmodeller i sina presentationer så är principen densamma. De drar på var sitt håll ner byxorna på mainstream-vetenskap som mest sysslar med applikationer styrda av industrin och därmed banknäringen. Keshe har flera ansökningar om patent ute men kan av förståeliga skäl inte lämna ut de exakta kalkylerna i patenten. Han får därför stå ut med en hel del belackare tills uppfinningarna finns till allmänt beskådande. Miles Mathis mötte massor av kritik för ett decennium sedan men dessa har undan för undan tystnat eftersom han på sin välorganiserade hemsida och i sina böcker är utrustad med både livrem och hängslen när han hänger ut dogmerna och felen i akademisk grundforskning. Mycket av den akademiska utbildningen består idag av inpräntande av tankemönster inne i lådan och för dem som orkar ta sej ur den akademiska hjärntvätten är hans hemsida en guldgruva.
Visionären Mehran T. Keshe bjöd ut sin teknik med dubbla magnetfält för flera år sedan till alla världens länder och politiker för att de skulle kunna delta. Få accepterade men de kan nog sitta där med sina akademiskt skolade rådgivare och titta på när den ena tekniken efter den andra börjar övertrumfas av en förhållandevis liten rörelse med nygammal teknik. Metoden som sådan har ju faktiskt funnits sedan 1970-talet i bland annat Japan i form av Maglev-tåget. (maglev=magnetic levitation). Världen är ju inte perfekt och i högskolemiljö och forskningsvärlden håller man tydligen tyst om man vill överleva idag.
Eller är det kanske ett totalitärt ekonomiskt system styrt av kriminella banker som satt munkavle på regeringar och utbildningssystem? Som använder sej av en penningmarknad uppbyggd på bedrägeri för att styra folk över hela världen? Detta för att kunna krama ut de sista slantarna ur en värld där ett fåtal hjärndöda krigshetsare och folkmördare rullat hatt på bekostnad av ett samhälle baserat på slaveri? Ska man nu reducera jordens befolkning för att få någon sorts balans med naturen så ska det ske på lite längre sikt genom naturlig avgång och inte genom att förfölja, förgifta och ha ihjäl folk på slagfält i krigsspel som det egna systemet skapar.

Mehran T. Keshe finns på http://www.keshefoundation.org
Miles Williams Mathis http://www.milesmathis.com – Charge field