Matrismodellen

3usd_hillary

Ekonomier finns globalt på minst tre olika nivåer parallellt, de roterar också i varandra på lokala plan. Om man lägger upp världen i nord-syd istället för höger-vänster så kan man hitta en del av problemet. På den understa nivån, mest i syd finns en ständig kamp om att få ett mål mat om dagen. Dessa miljarder människor ser i tv-reklam den mellannivå som är nords överflöds- och konsumtionssamhälle. Mellannivån har under de senaste decennierna börjat sprida sej allt längre söderut men lämnar fortfarande miljarder människor utanför. Det som händer idag i vår globaliserade verklighet är att den understa nivån också gör sej påmind rent fysiskt i norr. Detta i form av en påtvingad flyktingström regisserad av ett kriminellt toppskikt i bankirsegmentet. Denna flyktingström skapar också nya rikedomar i form av till exempel asylbaroner som märkt att ett hopplöst överbyråkratiserat system inte fungerar.
De på mellannivån jobbar för att samla prylar som tecken på status och bevis på att de är en smartare del av världsbefolkningen. Dessvärre blir ett liv med pryljakt bara ett substitut och en robotiseringsprocess där folk oftast inte har tid att njuta av det har tillgång till. De hinner ju inte eftersom de redan befinner sej i jakten på nästa pryl. Konsumismen lever i sin tur på en helt och hållet fiktiv finansiell sektor i en illusionekonomi. Vi bor på en planet där priser styrs med hjälp av spekulation, lobbyister och bristpolitik trots att allt finns i överflöd.
Illusionekonomins fiatvalutor skapar också förutsättningarna för finansbubblorna som i sin tur försörjer den banksektor som med jämna mellanrum löper amok i sin egen räntekarusell.
Den översta nivån är det militärindustriella komplexet MIK som olika sätt styr ”finansvinsterna” och är verktyget för manipulation av de övriga. Vapen används för att förtrycka och erövra nya marknader för att de ska utsättas för den demokratiseringsprocess som också innebär påtvingad konsumism av erövrarnas produkter.
Instrumentet för acceptans är å ena sidan våldspotentialen och å andra sidan det faktum att MIK skapar hundratusentals välbetalda jobb i nord. Det pågår också en mutbaserad global handel där vapenproducenter skapar affärer i byteshandel på nationell nivå. Denna handel kan som motvikt ha både pengar, makt och varor. I varuutbytet finns allt, oavsett lagliga incitament. Det kan således vara allt från olja och naturtillgångar till narkotika. På statsnivå har till exempel Sverige i försvarsaffärer i handelsutbyte på politikernivå bytt till sej allt från tomater på burk till kontrakt i bryggeriprodukter. Själva penningillusionen här är de stora fiktiva beloppen i kontrakt som är i omlopp, de riktiga pengarna i överföringarna består dock mest av mutor och smörjmedel till mellanhänder. Miljardbeloppen i affärerna är grundade på högtidligt undertecknade dokument som mest existerar som köttbitar till hungriga väljare.
Systemet är alltså en självsmörjande rundgång där propaganda läggs ut globalt i massmedia och pressens fiktiva eller verkliga krig används som en grå smörja över det hela för att skymma mekanismen bakom. Allt givetvis styrt av samma kriminella aktörer på bankirnivå som livnär sej på den rädsla som propagandan skapar. Det enda som kan stoppa detta är att flera människor börjar förstå den manipulativa strukturen bakom det som sker. Förståelse och kunskap är det effektivaste vapnet idag, inte kulor, bomber eller drönare.

Lars Bern har också i sin artikelserie Matrix 1 2 3 detaljrikt beskrivit hur det hela fungerar. Ovanstående förenkling kanske kan leda flera in på rätt spår.

Lars Bern i Newsvoice

Matrix 1

Matrix 2

Matrix 3

Platos grotta

plato

Religion skapade på sin tid illusionsjuridiken och dess hybrider. De första juristerna för tusentals år sedan var präster och de har aldrig lämnat den rollen. Samtidigt har många kyrkor alltid skott sej ekonomiskt och med dessa framgångar har man spridit tekniken till nya områden som finns överallt runt oss i flera lager. Vi har en illusionsekonomi i form av derivat utan realvärde och en skuldbaserad bas för kapitalbildning. Ju mera man är skyldig banken desto rikare är man… Flyktingar betraktas som en tillgång i nationalekonomiska termer eftersom de innebär en belåningsbar kostnad. Man har samtidigt skapat en illusion av säkerhet med hjälp av polisstaten över hela världen som förföljer dem som inte anammar den utan fortsätter att se verkligheten som den är. I den illusionen ingår krig med illustra skapelser i grupper som Alqaida&ISIS och gatuteater i form av falseflags för att hålla kvar folk i denna illusion med hjälp av skrämseltaktik. Allt detta hålls intakt med hjälp av massiv propaganda, övervakning och politik med ett inbyggt grupptryck med konstruerade motsättningar. Vi har en illusionsteknik i den konstgjorda teknikens smartphone som istället isolerar folk och den mänskligt viktiga personliga kontakten upphör. Vi har en politisk illusionsdebatt om klimatförändringar som muterat in i ekonomi i form av utsläppsrätter. Utsläppen och mättekniken från fossila bränslen kan i sin tur manipuleras med illusionskemi via ökad luftmängd med hjälp av tillsatser.
Människan har alltid skapat genom att utveckla befintlig teknik. När skapandeförmågan ersätts av regelverk som alla slaviskt lyder går en civilisation under.
En bonde som ser ett flygande tefat passera över potatisåkern tänker genast att det är utomjordingar. Han har inte en tanke på att startmotorn i hans traktor kanske jobbar med samma teknik som i ett flygande tefat med vimanatekniken. Den tekniken är en förbikoppling av den reaktiva induktansen och att man sedan kör magnetfältet via ett dubbelt vortex för att exponentiellt öka styrkan. Då kan den avgivna effekten överkomma gravitationen. Han spekulerar också istället om det han sett är en illusion. Flygande tefat i verkligheten ingår ju inte den fragmenterade menu som han fått ta del av genom massmedia eller utbildning. Den delen är heller inte lätt att ta sej förbi eftersom den officiellt vetenskapliga förklaringen av gravitationen är en annan illusion. Detta har inget konspiratoriskt i bakgrunden utan allt bygger på en överdriven tilltro till en ekonomisk överhet och ett tillrättalagt kunskapsarv. Många har också illusionen om att om man stör världsordningen så rasar allt. Denna illusion är kanske den lättaste att komma över. Världen går inte att styra. Jorden snurrar runt solen oavsett vad som står i kvällstidningen. Att exempelvis tro att en börsförändring i längden kan inverka på något reellt överhuvudtaget tyder på upprepning av en förpubertal hybris då veckopengen bestämde över tillvaron. Ekonomin styrs nämligen av samma rigida teknokrater som kontrollerar utbildning.
Många väntar med spänning på teknokratkraschen i vår styrda robotiserade tillvaro för att åter fritt kunna utveckla och utvecklas. Andra märker ingenting av detta i sin skuggvärld som fortfarande trots allt känns tryggare. Samtidigt kan det för den upplyste vara frustrerande att inse hur infantilt hela systemet egentligen är och att allt bygger på så kallad empirisk bevisföring där allt hela tiden jämförs med tidigare bevis. Det vill säga bevis godkända av imperiet – det är ett grundläggande systemfel när kausalitet bara nämns som en bisats. Ingenting kommer att utvecklas i en statiskt kontrollerad värld där det enda som är bevisligen är kontinuerligt är förändringen.

Mera om illusionen och hur den kan brytas

Lege

Ola Alexander Frisk