Illuminerad final

Nöjesfält

Vi har en befolkningsandel i världen som på grund av ekonomiska intressen och familjeband deltar i korrupt och kriminell verksamhet. Detta sker på den högsta beslutande nivån och hela systemet arbetar som en skuggregering som styr utanför de demokratiska institutioner som syns i massmedia. Sambandet har blivit tydligare sedan internet gjorde sitt intåg. Man kan inte längre dölja hur hela systemet egentligen fungerar, det är i princip ett gigantiskt gangstersyndikat grundat på knark och vapenhandel, slaveri och krig. Detta hålls under armarna av ett laglöst samfund av jurister som i sitt släptåg har ett allt större antal opportunistiska politiker som arbetar som filter och tar mutor i form av bonuslöner, pensioner och andra förmåner. Många av dessa anser sej stå över lagen och springer gärna i kyrkor och andra pseudoreligiösa etablissemang för att få legitimitet hos sina anhängare. En stor del av deltagarna har antagligen redan förstått vad som händer men har ingen chans att hoppa av för att man av tradition bundit upp sej i systemet. Man har under många år försök att bilda någon slags världsregering via massmedialt förtryck och censur, något som aldrig fungerar i längden. De kan aldrig komma förbi det som kallas för Natural Law och deras enda fungerande vapen idag är illusionen om demokrati. Siffrorna som redovisas på http://www.deagel.com/country/Sweden_c0192.aspx om en 52% befolkningsreduktion i Sverige och liknande siffror i andra delar av världen fram till 2025 är sannolikt realistiska om inte illusionen bryts. Reduktionen är andelen av dem som idag är latent omedvetna, en kroniskt hjärntvättad del av befolkningen som aldrig kommer att kunna ta till sej hur samhället egentligen fungerar. De som går under är sådana som inte har möjlighet eller kunskap att finslipa sin individuella förmågor till överlevnad utan förlitar sej på order ovanifrån som går ut på att med våld decimera befolkningsmängden. Strukturen i det systemet är självdestruktion som kommer att realiseras genom inbördes konkurrens. I försöken att fortsätta spelet gör man geostrategiska folkförflyttningar via illusoriska krig för att genom detta skapa nya underklasser. Allt sker via finansiella institutioner i toppen som IMF och BIS och nu med den nya lösningen BRICS som alla fram tills nu styrt den nuvarande motorn i världshandeln, vapen. De som klarar sej är de som börjar tänka själva utanför systemstrukturen, de finner givetvis nya vägar till ett fredligt samhälle. I fred o frihet.

Christian Mafia

Imploderande vetenskap

fibonacci

Nedan en intervju där elektroingenjören Dan Winter kopplar samman Keshefysiken, det subatomära plasmaskiktet, gravitation och kundalini. Dan Winter har en bakgrund i NASA och det hemliga projektet Montauk. Intervjun sändes på Revolution radio, Veteranstoday.com den 26.5 2015.

Implosionen, en centripetal (inåtvänd) kraft är den del i naturen som hemlighålls av den västerländska ”moderna” vetenskapen. Det är därför vi fortfarande använder explosionsmotorer som förbrukar bränsle, trots att energi finns i naturen i obegränsade mängder. Den nuvarande vetenskapen använder alltså bara halva spektrat i form av centrifugal (utåtvänd) rörelse i naturen när man utvinner energi. (39 min)
Mike Harris och Dan Winter diskuterar bland annat hur allt detta kommer att behöva en helt ny vokabulär som visar funktionen, dagens vetenskapliga böcker saknar denna och därför verkar alla de som kan tekniken att tala i gåtor och om någon sorts upplevelseteknik. Implosion i en elektrisk miljö skulle egentligen närmast kunna kallas för ett magnetiskt undertryck.
Det som sker i vår fysiska verklighet har sitt ursprung i det subatomära skikt som Dan Winter och talar om och visar på sin hemsida http://www.fractalfield.com. Miles Mathis har sedan flera år en hållbar teori om hur detta skikt är konstruerat och Walter Bowman Russell visade redan 1926 hur övergången från detta skikt sker när materia bildas via resonans.
Allt har också ett samband till nazisternas Die Glocke och antikens Vimana som den nuvarande kabalen har gjort allt för att förstöra resterna av. I mellanösterns gamla antika artefakter finns också bevis om hur tekniken fungerar, därför förstör Isis och deras gelikar i skydd av kriget allt som de hittar av sådant. Detta på order av kabalen av bankirer som under de senaste hundra åren satsat allt på den vetenskap som vi idag har tillgång till officiellt. Mytologin i mellanösterns historia konvergerar i den hemlighållna fysiken.
I princip går det ut på att mentala processer fungerar likadant som i en Vimana som alltså är vad som kallas ett flygande tefat. Gravitationstekniken skapas av den flytande metallen kvicksilver som fås att bilda ett vortex under högt tryck omgiven av ett magnetfält. Den mänskliga motsvarande tekniken är visualisering i tallkottkörteln som skapar ett likadant resonant fält.
Allt följer det gyllene snittet och när det gäller den mänskliga hjärnan är det detta vortex som också skapar kontakten mellan individer. Det är denna empatiska process på mental nivå som kabalen försöker förhindra bildningen av. Detta sker genom krig, false flags, propaganda, chemtrails, tillsatser i föda med mera.
Kontakten med allt i universum finns alltså i implosionens rörelse i olika former. Från den minsta väteatom i elektronmikroskopet till nebulosan som vi kan se i ett teleskop. 30 minuter in talar Dan Winter om harmonisk inklusivitet som alltså är denna harmoni, en resonans med allt. Detta är redan en etablerad vetenskap, Implosion Science, som man givetvis försöker hemlighålla så länge det går. Big pharma ska först kränga av sina mediciner, vapenfabriker sin prylar, kemisk industri sina gifter och banker sina pengar.
Det som kanske är den viktigaste kunskapen här är att när implosionens torus på det mentala planet skapar den empatiska kontakten mellan människor så är det också denna effekt som manifesterar vår verklighet.

http://www.fractalfield.com/
http://www.goldenmean.info/goldenproof/
http://milesmathis.com/
http://www.keshefoundation.org/