Nationen

C6_Inscribed_in_a_Circle_240px

Figuren ovan visar hur kolatomen skapas ur en sfärisk radiell expansion. En enkel process som sker kontinuerligt i naturen men som senare utvecklas till en mera komplicerad struktur som ett mineralbränsle, växtfiber eller en diamant. Vad naturen visar är att allt har en ytterst exakt form från början men det är de yttre omständigheterna som bestämmer den fortsatta utvecklingen.

Samma villkor gäller i ett samhälle. Man får det samhälle som man gör det till. Det kan bli ett exkluderande som dagens Sverige där alla tittar under mjugg med misstänksamhet i blicken.

Allt detta väl underhållet av statsmakten som styrs av multinationella företag. Politiker är en grupp opportunister som lärt sej en vokabulär för att förtjäna ett uppehälle. De stöds av stora grupper av tjänstemän på alla nivåer som likadant försöker hålla huvudet ovanför ytan. Det är bara svansföringen som skiljer. Tillsammans försöker de ändå att få ihop det pussel som ett modernt samhälle består av. Frågan är hur många de kan eller ska bli för att inte parasitera på de övriga som ska få ihop det hela. Alla som producerar varor och tjänster som i förhållande till omvärlden ska kunna försörja denna växande grupp. Samtidigt som världen tränger på, detta på grund av till exempel den multinationella krigsindustrin som till syvende och sidst är den mekanism som förser EU med flyktingströmmar som också tär på de gemensamma tillgångarna. En beklämmmande verksamhet från pressen spär på med massiv propaganda och säkerhetstjänster världen över verkar bekämpa sin egen svans av självmordsbombare och terrorister. Bifogat en pdf från GCHQ om JTRIG, britternas infiltrationsverktyg på internet.  2011 JTRIG behavioural-science-support-effects

Massmedia är styrt av samma multinationella företag som ovan så alternativmedia är en bättre källa närmare en högst variabel sanning. Inte att undra på att folk hellre då läser Z-pressens ytterlighetspropaganda som är vinklad 180 grader åt andra hållet. Det ovanstående bygger upp ett exkluderande samhälle, grundat på hur folk subjektivt uppfattar sin omvärld. Inte mycket har ändå defacto förändrats på de senaste 25 åren förutom tonen på pressens ledare, storleken på tv-skärmen och antalet funktioner i telefonen. Förutom dem som hamnat i politiska slavkontrakt i form av Fas3 äter vi samma mat, bor i ungefär likadana hus, ser samma skräp på tv och besiktigar bilen varje år.

Välståndet i Sverige skapades på 1960 och 1970-talet av en inkluderande gemenskap som tog emot invandrare som hjälpte till att bygga upp detta som finns idag. Det är deras barn i vuxen ålder som nu förfasar sej över invandringen i form av ökade flyktingkvoter och de som gapar tillsammans med pursvenskar (finns dom?) över hur allt förändras till det sämre. Deras föräldar hade inte alltid lätt att anpassa sej till nytt språk och en ny kultur. De har blivit den generation som nu åter måste försöka göra Sverige till ett inkluderande samhälle tillsammans med gamla och nyare svenskar som hamnat i Sverige sedan dess. Först måste de och alla andra bara komma på varför just deras föräldrar lämnade sina hemländer för det kalla landet i norr. Svenska nationalister är i grunden stolta och man visar sin styrka genom integritet i en kamp mot storföretags översittarfasoner genom att tänka själva och inte svälja all dynga som politiker, tjänstemän och jurister tutar i folk med kraft av sina titlar. En stark nation är en inkluderande och uppfinningsrik nation. Det är ur det lilla som nationen skapas, inte genom mörkläggningar och genom att sopa allt gammalt under mattan.

Fjärde riket

SS America @ fuerteventura

Båda storkrigen på 1900-talet var styrda av ett finanssystem som påpörjade sin krigiska vandring 1913 via bildandet av FED i USA. I samarbete med brittiska zionister styrdes Europa in i ett storkrig 1914. Bankirerna upprepade tricket 1939 och nu har 1940-talets infantilt heilande nazism muterat genom det anglofila sexuellt styrda pedofilkonceptet till dagens kolorerade bögrevolutioner. Man tar fram de perverterade minoriteterna och låter dem framträda som ett majoritetsprojekt i en massiv propagandasatsning. Detta sker i sann Bernaysk anda från statliga massmedia i hela västvärlden. Allt går dock ut på en Myrdalsk psykologiskt styrd befolkningsreduktion. Tester med fysisk reduktion har redan skett på olika kulturer i olika skalor, Pol Pots Kambodja 1971, Johnstown, Br. Guyana 1978, massmordet mellan Hutu-Tutsi folken i Afrika 1994. Dessa förkastliga experiment med katastrofala utfall har alla varit orkestrerade av det CIA som skapades via project Paperclip i USA som en direkt fortsättning på Adolf Hitlers och nazisternas Gestapo. Rollen som efterträderare till CIA överförs idag successivt till NSA och vidare till det som kallas för Homeland Security. Begreppet Homeland kommer från det tyska Heimat som var konceptet för ett världsomspännande Tredje Rike. Vi sitter just nu och tittar på den nordiska vaggan i Skandinavien där Fjärde Riket med militära provokationer ska gungas fram ur den världsomspännade zionist-nazistiska propagandamaskinen. En pågående fördumning av massorna bäddar för en gigantisk befolkningsreduktion då de paraderande koloristerna saknar förmåga att föröka sej. Samtidigt blir urvalet också väldigt skevt om jippot ska styras av ekonomer och jurister som gång på gång skjuter fötterna av sej.

Vuxna och mogna individer kan normalt antas tala sanning. När man kommer på dem med lögner blir det sociala umgänget givetvis lidande. Idag står politiker, myndighetspersoner och militärer och ljuger offentligt om det mesta, man kan i stort sett förutsäga att så fort de öppnar munnen så hoppar det ut en lögn. Detta leder ju följaktligen till att de måste bevisa att de talar sanning för att någon ska lyssna på dem.

Att tala sanning är dessvärre svårt för dem eftersom det som sägs har dikterats av bankirer som byggt upp ett korthus av fiktiva kasinoekonomier. Bankirerna vet inte ens själva vad som händer, de spelar sitt spel likt en ständigt förlorande roulettspelare som hela tiden höjer sina insatser för att ta igen de tidigare förlusterna. Det politiska systemet av idag är bara sprattelgubbar som försöker styra en buss från passagerarsätet längs bak.

Den starka staten

mindofafreeman

Dagens samhällssystem är ett system som driver utveckling åt fel håll vilket innebär en oorganiserad avveckling. Om man betraktar samhällsutvecklingen i en cirkel så är alltså riktningen felaktig eftersom allt kommer i fel ordning. All samhällsplanering sker i toppen efter bankers skapande av fiatvalutor och kasinoekonomi i form av privata ”Riksbanker”. Investeringar sköts av datorer som då förordar en vapenindustri som har den bästa tillväxten som en motor i utvecklingen. Allt upprätthålls av militärer och en världsomspännade polismakt som kollar allt och alla genom massiv avlyssning.

Byråkrater i mellanskikten förmedlar vinster mellan varandra samtidigt som huvuddelen av vinsten hela tiden kanaliseras tillbaka till bankirnivån. Humankapital finns i överflöd enligt denna ordning eftersom man saknar förmåga att optimera den eller till och med att ta tillvara på den.

Alla har under 100 år inbillats att militärer och militär teknik som driver samhällsutvecklingen. Ingenting kunde vara mera felaktigt. Allt är en kuliss av ordermottagare och givare som under alla dessa år via patentansökningar stulit och tillgodogjort sej information från godtrogna medborgare. Militärer tar order i en hierarkisk miljö och ytterst få av dem tillåts agera på egen hand. De enda som möjligtvis tillåts jobba på egen hand är anställda lönnmördare. Men de blir ju inte så långvariga i branschen med den snabba naturliga avgängen. Inte ens det högsta befälet tillåts idag arbeta på egen hand, de får allt stå och bocka inför bankiren med skärmmössan i hand. De riktigt stora vinsterna kommer från vapenhandel eftersom man med jämna mellanrum kan skapa ett krig så man kan ”upptäcka” en ny generation av ännu effektivare vapen.

Det bästa instrumentet de har är skrämseltaktik och ordet avspänningspolitik är väl närmast en svordom idag när politiker bröstar upp sej själva på sina otaliga illusoriska väckelsemöten världen runt. De betalas av samma bankirficka som militärerna.

Vad som hänt med hjälp av denna bakvända utveckling är att man via skattepengar också upprätthållit en övervärderad spekulativ fastighetsbransch så alla som kommit över en fastighet givetvis kan beskattas som miljonärer de är, trots att samma fastighet sannolikt är ”betald” med en skuldsedel till kasinot. Dessa inbillade miljonärer, i själva verket en slavbefolkning i bankirtjänst, betalar en stor del av sin vakna tid till att underhålla systemet för att bo och för köpa de produkter som tillhandahålls. De inbillas genom propaganda att det råder ”oroliga tider” som givetvis måste kosta i form av ett starkt försvar. Dessa oroligheter skapas i hjärnan på folk på bägge sidor i en konflikt genom den allomfattande propagandan, med psykotroniska vapen och genom tekniker som funnits i militära kretsar under mera än 70 år. Samma metoder får folk som poliser och andra repressiva krafter att springa fötterna av sej inom systemet för att tjäna närmaste överordnad i vilken form denne än uppenbarar sej, trots att lögnerna ofta lyser igenom. De saknar ju förmågan att peka på vad som är fel.

Det som är felet är att entreprenörskap inte får löna sej. Det som utvecklas är bara applikationer och replikor av nuvarande teknik, ett system som prioriteras av ett stillastående utbildningssystem.

Vad som måste göras är att vända på händelsespiralen. Ett finans- och banksystem ska komma som nummer tre eller fyra i utvecklingscykeln och inte vara den som håller i taktpinnen. De är pappersvändare som bara klarar av att tänka tvådimensionellt.

Entreprenörer ska stå först i ordningen, som i sin tur kan organiseras av en minimal byråkrati som ska ha styrning på den ekonomiska sektorn så den inte går loss på roulettbordet som idag. Banker ska istället fås att satsa på en reell förnyelsebar ekonomi på ekologiska och inte rent ekonomiska incitament. I sista ändan ska tvångsmedlen finnas, det finns trots allt ännu krafter i samhället som inte är acceptabla. Ett sunt och rättvist samhälle behöver bara ett minimum av ordningsmakt, det är diktatorer som behöver en stark stat.