Playamålet – styrd juridik

Sail

Sverige saknar författningsdomstol och när landet nu i praktiken sedan länge styrs av och från en militär koalition via Nato kan det ibland bli uppenbart även för allmänheten. Domstolar riskerar att bli politiskt styrda som vid vilken diktatur som helst. I ett militärindustriellt komplex där stora narkotikapartier används som initiering till lågnivåkrig i länder som man vill kontrollera kan man använda tingsrätter som ett verktyg. Playamålet är ett typexempel på detta. En redan nedlagd korrupt myndighet, DAS i Colombia användes 2010 som verktyg av konspiratörerna i SSI, betalda vittnen från DAS ställde upp i rättegången. Man använder privatpersoner som målvakter och det största problemet är att hitta de personer som i pressen då kan tvingas att framträda som “knarkbaroner”. Folk blundar för att allt passar in i ett koncept framtaget av filmindustrins actionrullar. Men, tillbaka i verkligheten, en åklagare som så ihärdigt fortsätter med ett sådant här mål till en kostnad av +100 miljoner är antingen korkad eller köpt. En åklagare som till den grad blir “lurad” av polisens utredare borde vara en omöjlighet, varför är polisen så partisk i detta målet om inte för egen vinning? Plantering av bevis är också standard, såsom skedde i playamålet. Vill man ha ett svar finns det på den politiska nivån där politiker och jurister i en hierarki är kasperdockor åt sina uppdragsgivare inom industrin och bankerna. Den verkliga gärningsmannen till playamålets alla turer går antagligen aldrig att hitta, det hela är ett systemfel som sträcker sej långt bortom svensk polis, CIA, DEA och till kriminaliseringen av droganvändare. Alltså politiska beslut där man använder begreppet moral väldigt fritt och med egna gränser. Vill man börja på den högsta politiska nivån så ska man börja titta på bakgrunden till exempel den kriminella konstellationen Bush-Clinton-Rockefeller som definierat narkotikapolitik i USA under de senaste fyra decennierna, under den tid som “War on Drugs” pågått. Det finns och har funnits flera sådana organiserade konstellationer i modern tid med bakgrund från 1800-talets kinesiska opiumkrig. Problemet har numera utvecklats till ett direkt hot mot miljoner människor där opiater från Afghanistan sprids ut över hela världen.

Läs också om försöket av import av 4600 kg  kokain till Göteborg 2006.

2006 kokain Göteborg

SVT Play Playamålet

Clintons – Arkansas drug running

Bush&Clinton family business

Den som är intresserad av internationell kunskap i ämnet som har samband till terrorism kan gå vidare med länken Pablo Escobar – CIA Där finns också historian bakom operation Gladio som pågått i Europa sedan början av 1950-talet, i Sverige  under namnet ”Arla Gryning”. Sammandrag av FBI-avhopparen och visselblåsaren Sibel Edmonds finns i de medföljande länkarna där. Hennes nyhetskanal https://www.newsbud.com/ är en snabbt växande informationsbas idag.

Annonser

I väntan på 5G

5G-2

I Kalifornien håller man på med förberedelse till 5G genom att sätta upp DAS (Distributed Antenna System). Inga tester har överhuvudtaget gjorts över denna senaste teknik som ska uppgradera 4G till frekvenser över 20 Ghz, i USA upp till 100 Ghz. Kommunaltjänstemän skriver på kontrakt som tydligen inte går att ändra på senare utan saftiga skadestånd, och sådana kontorister har ju aldrig varit några intellektuella giganter i händerna på köpta jurister. De har gått på myten om ett ännu snabbare internet och hur allt kan vara sammankopplat i något ännu smartare än förut. Vi hamnar nu på millimetervågen som direkt påverkar kroppen via dess största organ huden. Vad som kommer att hända är också ett medvetandeproblem, vi har små antenner över hela kroppen som förmedlar känsel via sk mikrotubuler där fuktigheten i luften och i huden samverkar. Barn med sin högre fukthalt drabbas först.

Allt sammantaget pekar på något helt annat förutom ett snabbare och smartare nät. Vi har under decennier blivit utsatta för besprutning med chemtrails från flyget, blandat i flygbränsle, från extratankar eller från militära plan. Några av komponenterna i utsläppen har varit barium och strontium. Speciellt barium är intressant, i nanostorlek passerar det blod-hjärnbarriären, den kan också uppta många olika kristallina former och uppträda som en piezoelektrisk mottagare och sändare. Vilket den också redan gör hos många människor som andats in dessa element under många år. Alla bariums salter är giftiga förutom bariumsulfat men inget kommer att ske direkt. Däremot kan reaktioner komma till stånd via kontinuerlig mikrovågspåverkan i 5G. Där blir symptom som kramper och diarré vanliga och får folk att uppsöka läkare för medicinering. Bigpharmaaktieägare kommer att göra lysande affärer.

Vetenskapens försvar är idag att de inte kan mäta några termala förändringar på människor vid mikrovågstrålning, men den strålning som emitteras har mycket lite med temperatur att göra, den är inte joniserande. När nu 5G står för dörren så kommer människor framför allt i tätorter aldrig under dygnets 24 timmar att kunna komma ifrån strålningen.

När mikrotubuler påverkas dygnet runt kommer sömnstörningar att framträda, och melatoninproduktionen påverkas. Efter en tid kommer också huden att börja torka ut, inifrån vilket kommer att medföra olustkänslor, försämrad koncentration, depressioner mm. Detta blir nästa stöt i programmet som alltså går ut på frivillig depopulation, droganvändning stimuleras givetvis av Bigpharma som åter ser nya försäljningsframgångar. I USA har det redan börjat i form av en opiatmissbrukarepidemi. Heroin finns undanlagt i jättelika mängder lite varstans i miltära Nato-lager jorden runt för detta globala 5G-event.

På bifogade film ser jag kablage för starkström som går till 5G stolparna. Intressant om kablarna bara ska försörja 5G antenner. De ska ju spara in ström och energi just för att antennerna sitter så tätt så då ska det väl inte behövas kablar av den dimensionen. Den diametern brukar säkras som industriström eller strax under, runt 30-60 ampere. Med den kräm i kablarna som syns på bilderna kan man säkert skicka iväg tillräckligt för att tända grillen. Boxarna som sitter där kan ju inte alla innehålla elektronik eller reservbatterier utan är troligtvis kondensatorer som laddas upp innan man höftar iväg önskad signal.

Just den vetenskapliga bluffen bakom mikrovågsstrålning är lika djävulsk som väl uträknad. Genom att under många decennier fått forskare att koncentrera sej på uträkningar i statisk miljö förleds vi att tro att allt direkt kan härledas via forskarens formler som denne presenterar. Man har delvis kopplat bort dynamiken och bortser helt från den geometriska form som både en elektrisk signal och kristallen mottagare/sändare har. De signaler som sänds mot oss söker efter en resonans i sin geometriska form som inte nödvändigtvis behöver vara i samma storleksklass. Vi är alltså som sittande höns på en pinne när anpassade signaler når vårt blodomlopp som är fullmatad med bariumkristaller.

Så det blir inte så mycket att undra över när självmordsstatistiken börjar accelerera.

I Sverige är regering och riksdag formellt avsatta via en verifierad och av vederbörande regeringsmedlemmar icke bestridd deklaration. Tjänstemannaansvaret har samtidigt utökats till personligt ansvar för de tjänstemän som under yrkesutövande begår brott. Förhoppningsvis kan vi undvika de fel som begåtts i till exempel den Kaliforniska administrationen.

5G Small Cell towers

US Opioid Crisis

Direktiv av Monarkin Staten Sverige

 

”Varde ljus”

toroid4

Michael Tellinger är en av vår tids upptäckare av gamla civilisationer i södra Afrika och kopplingen till modern vetenskap. Ett nytt vetenskapsparadigm börjar så smått att offentliggöras.

Magnetismen, alltid repellerande, manifesteras för oss som ett torus och skapas från en högfrekvent ljudvåg som är en skalär våg. Den skalära vågen betecknar en våg som utvecklar sej homogent åt alla håll. Högfrekvent ljud jobbar i tandem och under det elektromagnetiska fältet, och det är ljud långt utanför vårt hörbara spektra. Ljud skapar elektromagnetismen och de potential som växer inifrån och ut, i alla storleksdimensioner.

Ekvatorn i ett torus är källan till fältet där resonans på varierande avstånd skapar det som vi ser som materia. Från detta plan, även kallat nollpunkten, börjar alltså de resonanser med olika potential som sedan skapar vår materiella värld.

Potentialen bildas av de vortex som strålar ut från ekvatorialplanet och bildar vårt elektriska universum. I alla potentialer finns ett centripetalt och ett centrifugalt vortex som jobbar runt samma axel i vinkel mot ekvatorn. Se vidare i Ken L. Wheelers fältbeskrivning.

Jordens magnetfält skapas av den skalära ljudvågen ur planetens rotation runt sin axel, liksom hos andra planeter. Magnetfältet bildar i sin tur elektriska fält som skapar vindar,tornados och andra väderfenomen. På jordens yta är till exempel potentialskillnaden per vertikal meter 100 volt ända upp till flera hundra meters höjd, sedan minskar den successivt. Planeters centra har inga kärnor av metall som msm-geologer räknat på, planeter är ihåliga med ett yttre skal.

Allt som vår perception uppfattar som materia är alltså resonanser under olika tryckförhållanden som vibrerar med sin specifika frekvens, hjärnan tolkar de olika densitet som gaser, vätskor och fasta ämnen.

De subatomära skikten på frekvenser närmast under materian tillhör vårt medvetande, ett medvetande som reagerar på det elektromagnetiska fältet. Vi reagerar alla olika på dessa stimuli, och kan ofta också skapa dem själva genom meditation.

Då kan man också dra slutsatsen om hur vårt medvetande också kan skapa vår verklighet runt oss, vi är själva den källa av energi som skapar realiteten. Vi är skaparna, utvecklade under många årtusenden ur ett alltmer förfinat DNA. Det vetenskapen kallar för junk-DNA har visat sej ha en underliggande struktur, uppbyggd som ett mänskligt språk. Detta är alltså de 90% av vårt DNA som ännu inte är aktiverat.

En annan grundläggande slutsats kan dras av Michael Tellingers presentation, en slutsats som kullkastar stora delar av det nuvarande partikelzoo som skapats inom den i allra högsta grad illustra kvantfysiken. Kvantfysiken är ett veritabelt akademiskt svart hål av ihåliga teorier.

Protonen är liksom elektronen ingen partikel utan en del av ett laddningsfält där det omgivande fältet bestämmer storleken på den aktuella torusen. Väteatomen, liksom de flesta mindre, icke komprimerade enheterna i det periodiska systemet varierar i storlek efter det fält de är i anslutning till. Eller med andra ord, i vilken kemisk förening toroiden ifråga är del i. Det är bara att jämföra atomstorlekar i en grundämnestabell, antalet protoner och neutroner bestämmer inte storleken, det gör det omgivande fältet.

Eftersom vi är skaparna har vi också utrustats med ett samvete och ansvaret för våra handlingar. Något som många vill bortse ifrån vilket alltid leder till de katastrofer som mänskligheten med jämna mellanrum har utsatts för.

Michael Tellinger 2017

Uncovering the missing Secrets of Magnetism

Psychotronic Terrorism

Reblogged from ahuwahzeus.wixsite.com

January 18, 2018

Ahuwah Zeus

The military and intelligence communities all over the world are working together to control society. They are using technologies to oppress, surveille, and mind control populations. The US and the United Kingdom along with its common wealth states of Australia, Canada, and New Zealand have a joint intelligence operation known as Five Eyes which runs its ECHELON program used for gathering intelligence. ECHELON is working with the NSA’s MAINWAY and MARINA to hack, steal, and store private information intercepted from telephone and internet communications and information. The NSA which is headed up by Michael S. Rogers is spying on everyone through hidden cameras and microphones in smart devices, televisions, and computers. The information is stored in the Utah Data Center where they develop psychological programs on civilians used for psychological targeting. All of this is entirely criminal. ECHELON is being covertly hacked by the Swiss ONYX interception system headed up by Guy Parmelin the Federal Councillor of the Swiss Federal Department of Defence and I believe the Swiss are working with Italy’s AISE, France’s Directorate-General for External Security headed up by Bernard Bajolet and Germany’s Federal Office for the Protection of the Constitution or BfV headed up by Hans-Georg Maasen and Germany’s Federal Intelligence Service or BND and their Project 6 surveillance program which works with the CIA headed up by Mike Pompeo.  The EU uses Schengen Information System which unifies European intelligence gathering. The EU Commission is headed up in Belgium and Luxembourg with Jaak Raes the head of Belgian VSSE intelligence and Patrick Heck the head of Luxembourg’s SREL intelligence. Russian Federal Security Service runs the SORM surveillance system on Russian civilians. Israeli Mossad and the IDF’s Haman run Unit 8200 and they run Luxembourg based Intelsat satellite interceptors along with British Inmarsat satellite interceptors. These surveillance systems are spying on everyone however the release of this information distracts from the fact they are all running neurological hacking software where wireless frequencies and electronic emissions are designed to hack into a persons body and mind. They spray what are called chemtrails for various purposes like weather modification but also to enhance their wireless and radio transmitted frequencies.satdishes

 They are using GENESIS (software), Neuron (software), Brian (software), and NEST (software) through the electronics which function through all operating systems like Windows and Linux. The Satellite interceptor systems are also running similar programs which can target in a similar way. MERLIN is a radio telescope system named after a wizard and managed by Brian Bowsher which is running biochemical hacking programs developed by the Freemasonic members of the Royal Institute and Royal Society which are covertly working with the Science and Technology Facilities Council. The USAF’s HAARP system is partly involved with radio targeting on members of society. Karl G. Jansky Very Large Array located in New Mexico and Atacama Large Millimeter Array based Chile are radio satellite systems also used for targeting. The Atacama system is an international project including Europe and the United States. The Netherlands Institute for Radio Astronomy runs its LOFAR and Westerbork Synthesis Radio Telescope systems used for targeting society with mind control frequencies. Dutch intelligence is called AIVD and headed up by Rob Bertholee. Haman headed up by Gadi Eizenkot and Mossad headed up by Yossi Cohen are involved along with CIA-Jesuits or Roman intelligence and SIS-Masonic Crown agents in overseeing and infiltrating Silicon Valley which further enables electronics and operating systems to run neural hacking programs. The European Union owns the Human Brain Project operating out of Geneva, Switzerland which has helped to develop neuro-brain computer interface and neurological hacking software like GENESIS which was developed by Jesuit educated James Mason Bower. They can literally plug their minds into these systems and target people with a form of synthetic telepathy. The Church of Scientology which is working with Silicon Valley has these technologies. Along with these programs military and private military have developed various microwave, electronic, and pulse weapons used for covertly targeting members of society. All this is invisible to the eye and enables these tyrants to target people extremely covertly. These are crimes against humanity. These systems need to be shut down and these criminals need to be executed.

Ingen riktig revolution….

Revolution-ReLOVEution

Regeringens undfallenhet inför krigskomplexet Nato är en gammal historia. Den moderna artificiella bolsjevikimporten från mellanöstern är bara en del av detta. Den konstruerade skräcken för den ryska björnen tillhör samtidigt epoken innan sovjet gick omkull i den globala kapprustningen 1991 och när ryska och anglozionistiska oligarker bröt loss stora delar av det ryska näringslivet och fyllde fickorna. Ett otyg och en plundringsvåg som stoppades av Vladimir Putin. Dagens nybolsjeviker i Sverige och Europa är samma slags högljudda kollektivister som mördade miljoner medborgare i Ryssland för 100 år sedan. Fast nu kallar dom sej jihadister och springer och viftar med svarta flaggor. Under 2016 har Putins trupper med lokal hjälp släpat iväg ett antal av dessa betalda pajasar från mellanöstern. Döda eller levande. De har hela tiden varit Natos kanonmat och subjekten för den massmediala propagandan som något som ska bekämpas, trots att Natos och Israels hemliga armé är de som både finansierat och beväpnat dem. Hela rubbet är alltså en anglo-zionistisk false-flag för att en ny våg av oligarker ska kunna ta över den europeiska kontinenten. Detta efter en konstruerad europeisk ”revolution”. Rekvisitan finns ju redan i Bryssel i form av en överbetald lagom försupen byråkratisk pappersvändarmaskin utan folklig förankring. De i Bryssel-Strasbourg kommer således inte att göra ett skvatt, lika lite som de flesta nationella politiker. Det är upp till folk att helt beskedligt börja röja upp i bidragsdjungeln och undervisa de nyanlända hur ett samhälle byggs upp. Börja med att strypa löner till stoppklossarna och samhällsförstörarna. Sluta jaga offren från krigen i mellanöstern. De syns inte så mycket utan sitter hemma med sina familjer eller det som är kvar av dem och försöker snickra ihop nya liv här uppe i norr. Ofta vet de inte varken ut eller in, i nytt land med ett nytt språk och med kulturkrocken som bankar på dörren varenda en dag. Och ta tag i den riktiga fienden, girigheten som verkar vara en riktigt fet munsbit som föder den allomfattande jantelagen. Revolutionen blir inte av som planerat utan det blir vi själva som får äran att hålla i kvasten.

En dag kommer allt flera att kunna lära av historien. Inte så lätt när allt sker i nutid, men Alex Krainer har gjort ett försök.

The Saker – Alex Krainer

The Killing Of William Browder

Att våga tänka själv

brain_neuron

Solsystemet passerar sedan ett antal år ett område i galaxen med förtätad plasma, detta påverkar allt från solen och planeterna till den minsta lilla myra här på jorden. Denna period fanns redan beskriven i maykalendern, såsom den till exempel tolkas av den världskände Carl Johan Calleman. 

Calleman beskriver den nionde vågen på sin blogg som tillsammans med de tidigare vågorna-frekvenserna kontinuerligt ändrat vår perception av omvärlden. Vi uppfattar och kan normalt tolka bara 5% av frekvensomfånget som då blir vår perceptionsbas. Varje våg ökar frekvensen 20 gånger och det stämmer väl överens med dessa fem procent som ju är en nittondel av helheten. Varje vågperiod gör en rotation genom det dielektriska området som Ken L. Wheeler beskriver i sin fältteori om det dubbla konjugat som de elektromagnetiska virvlarna bildar. Den magnetiska induktans som sedan resulterar i det som vi uppfattar som materia är potential i detta roterande fält.

Hologrammet som vi upplever med våra sinnen är sfäriskt uppbyggd till sin natur, där sfärers positioner i olika kombinationer projiceras som geometriska figurer. Allt rör på sej kontinuerligt genom vortex i olika plan. Genomgående är att helheten är en kontinuitet som ser likadan ut genom hela spektrat som då blir en tidlös återupprepning. Vår perception balanserar denna rörelse så att vi kan uppleva de olika aggregationsformerna, allt från gaser till fasta ämnen. Våra grundämnen har alla en helt sfärisk bas, en form som utgår från kolatomen. Allt som byggs upp eller fragmenteras, utgår från detta ämne, vinklas i 3D undan för undan och skapar därmed de former, fasta, flytande och gasformiga ämnen som bygger upp hologrammet. Dagens kvantfysik har tillsammans med övrig vetenskap fastnat i en materiell reduktionism som i längden kommer att gå in i väggen som den redan gjort i vapenproduktion och övervakningsmetoder. Vi kommer alltså att begå ett kollektivt automatiserat harakiri om denna trend fortsätter. Den personliga upplevelsen av hologrammet är individuell, det som binder allt samman är det kosmiska medvetandet. Skolkemin med sin nomenklatura i det periodiska systemet borde också för länge sedan ha bytts ut mot ett modernare system som bättre överensstämmer med denna dynamiska verklighet.

C6_Inscribed_in_a_Circle_240px

De olika geometriska former som utvecklas från, som i ovanstående figur, hexagonen har idag kapats av ockulta krafter som under flera tusen år lett mänskligheten in i ett system som förslavat oss. Detta babyloniska penningsystem har nått vägs ände i dessa revolutioners tidevarv. Ockultismen har styrt geometrin och oss genom att på olika sätt förvränga perceptionen och på senare tid med hjälp av elektronik delar av vårt lokala magnetfält som finns överallt på jorden. Samtidigt har man kapat kontakten med det som vi kallar universum och det är få som förut kunnat tränga igenom denna barriär. Astrologer kan dock beskriva  perioder av skiften via den relativa rörelsen mot stjärnbilder som på en högre nivå är en tolkning av hologrammet.

Jämför vediska Sri Yantra som i denna figur är en schematisk mångtusenårig principskiss över materia och den moderna upplagan i Ken L. Wheelers fältteori.

sriyantra3d-54Dielectricity-KenWheeler

Perceptionen är ett feed-back-loop som hela tiden tolkar hologrammet. Ju större frekvensband man kan tolka desto mera förstår man av det som sker. Man upplever då till slut det som kallas synkronicitet, allt mera faller på plats i en förut så kaotisk värld. Men övergången är inte smärtfri trots att miljoner människor blir uppgraderade till en ny förståelse.

David Icke 2017

Orsaken är att den förhöjda frekvensen gör att även hologrammet förtätas. Allt upplevs närmare allt annat och detta leder till konflikter, krig och sammanbrott. Förtätningsprocessen börjar i medvetandet i ett underliggande skikt och då tar psyket hos mindre starka personer rejält med stryk i de biologiska magnetfält vi består av. Fälten är också kontinuerligt utsatta för nedbrytande dissonans kemiskt, elektroniskt och via kontaminerad föda som man tar in.

Medvetandet hos de drabbade bryts till slut ner fraktalt och perceptionen delas upp i allt mindre enheter i loopen. Slutfasen är en uppdelning där könstillhörighet som är det mest primitiva chakrat blir nedbrutet. Man blir en könlös robot.

Orderföljare och uniformsyrken får idag allt svårare att motivera sin tillvaro utan droger eller konstant hjärntvätt. Detta medför samtidigt att lydnadskulturen går under i inre stridigheter på grund av omgivande höjd frekvens. De som klarar av att tänka själva överlever i en allt rikare värld. Vi är trots all propaganda en art som i grunden faktiskt tänker likadant, vad som skiljer oss åt är det sociala arvet sedan många generationer.

Michael Tellinger – Ubuntu

Ken L Wheeler Uncovering the missing secrets of magnetism

 

Monsanto vs Natural Law

FILE PHOTO: Monsanto's research farm is pictured near Carman, ManitobaSignifikant för kriminella statsapparater är att de ger företag som Monsanto fortsatt rätt att sprida produkter med glyfosat. I och för sej betyder detta mindre i ett större sammanhang eftersom den högre frekvensen som planeten och solsystemet passerat och fortfarande finns i närheten av fragmenterar den dissonanta människan på medvetandeplanet. Denna tidsperiod har vediska och andra astrologer känt till under tusentals år och många har trott sej vara skyddade av religioner och andra trosuppfattningar. Det enda som kommer att vara en lösning är resonans med planetens egenfrekvens, inom vedisk och hinduisk kunskap kallad OM. Man hittar resonanta frekvenser överallt, som hjärtchakrats 432 Hz. Eftersom materia är en geometrisk fortsättning av detta medvetandeplan kommer denna fragmentering att på sikt även fysiskt att drabba dem som inte är i fas och resonanta med de naturliga frekvenserna. Detta är en långsam process över generationer som nu accelererat. I det politiska NWO-projektet ingår av  en av dessa grupper organiserad befolkningsreduktion. De kan dock känna sej blåsta, allt styrs av universella lagar som inte ens all världens rikedomar kan påverka. The Poop kan kasta in hatten. Lyssna på Penny Kelly i bifogad intervju, hon har en snygg presentation om plasmafenomenet grundad på mångårig forskning i samband med en medvetandeutveckling. Bifogat också Monsantos rättsfall med en skärmdump om hur Monsanto enbart attackerar de som tagit prover och deras trovärdighet. Själva provresultaten vill de gärna inte kännas vid.

monsanto1

Sammantaget med allt ovanstående kan man bara konstantera att genmodifiering inte är bestående eftersom den inte påverkar det underliggande fältet. Monsanto och NWO slåss mot de enda lagar som egentligen gäller, naturlagarna.

Penny Kelly video

Penny Kelly Consciousness

Consciousness

Plaintiffs-1-Response-in-Opposition-to-Monsanto-Companys-Daubert-and-Summary-Judgment-Motion