”Varde ljus”

toroid4

Michael Tellinger är en av vår tids upptäckare av gamla civilisationer i södra Afrika och kopplingen till modern vetenskap. Ett nytt vetenskapsparadigm börjar så smått att offentliggöras.

Magnetismen, alltid repellerande, manifesteras för oss som ett torus och skapas från en högfrekvent ljudvåg som är en skalär våg. Den skalära vågen betecknar en våg som utvecklar sej homogent åt alla håll. Högfrekvent ljud jobbar i tandem och under det elektromagnetiska fältet, och det är ljud långt utanför vårt hörbara spektra. Ljud skapar elektromagnetismen och de potential som växer inifrån och ut, i alla storleksdimensioner.

Ekvatorn i ett torus är källan till fältet där resonans på varierande avstånd skapar det som vi ser som materia. Från detta plan, även kallat nollpunkten, börjar alltså de resonanser med olika potential som sedan skapar vår materiella värld.

Potentialen bildas av de vortex som strålar ut från ekvatorialplanet och bildar vårt elektriska universum. I alla potentialer finns ett centripetalt och ett centrifugalt vortex som jobbar runt samma axel i vinkel mot ekvatorn. Se vidare i Ken L. Wheelers fältbeskrivning.

Jordens magnetfält skapas av den skalära ljudvågen ur planetens rotation runt sin axel, liksom hos andra planeter. Magnetfältet bildar i sin tur elektriska fält som skapar vindar,tornados och andra väderfenomen. På jordens yta är till exempel potentialskillnaden per vertikal meter 100 volt ända upp till flera hundra meters höjd, sedan minskar den successivt. Planeters centra har inga kärnor av metall som msm-geologer räknat på, planeter är ihåliga med ett yttre skal.

Allt som vår perception uppfattar som materia är alltså resonanser under olika tryckförhållanden som vibrerar med sin specifika frekvens, hjärnan tolkar de olika densitet som gaser, vätskor och fasta ämnen.

De subatomära skikten på frekvenser närmast under materian tillhör vårt medvetande, ett medvetande som reagerar på det elektromagnetiska fältet. Vi reagerar alla olika på dessa stimuli, och kan ofta också skapa dem själva genom meditation.

Då kan man också dra slutsatsen om hur vårt medvetande också kan skapa vår verklighet runt oss, vi är själva den källa av energi som skapar realiteten. Vi är skaparna, utvecklade under många årtusenden ur ett alltmer förfinat DNA. Det vetenskapen kallar för junk-DNA har visat sej ha en underliggande struktur, uppbyggd som ett mänskligt språk. Detta är alltså de 90% av vårt DNA som ännu inte är aktiverat.

En annan grundläggande slutsats kan dras av Michael Tellingers presentation, en slutsats som kullkastar stora delar av det nuvarande partikelzoo som skapats inom den i allra högsta grad illustra kvantfysiken. Kvantfysiken är ett veritabelt akademiskt svart hål av ihåliga teorier.

Protonen är liksom elektronen ingen partikel utan en del av ett laddningsfält där det omgivande fältet bestämmer storleken på den aktuella torusen. Väteatomen, liksom de flesta mindre, icke komprimerade enheterna i det periodiska systemet varierar i storlek efter det fält de är i anslutning till. Eller med andra ord, i vilken kemisk förening toroiden ifråga är del i. Det är bara att jämföra atomstorlekar i en grundämnestabell, antalet protoner och neutroner bestämmer inte storleken, det gör det omgivande fältet.

Eftersom vi är skaparna har vi också utrustats med ett samvete och ansvaret för våra handlingar. Något som många vill bortse ifrån vilket alltid leder till de katastrofer som mänskligheten med jämna mellanrum har utsatts för.

Michael Tellinger 2017

Uncovering the missing Secrets of Magnetism

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s