Maskhål

dna2

Forskning kring DNA verkar mest röra sej om hur den biologiska strängen utvecklas i sann Darwinistisk anda. Därför kan man lika gärna hålla sej till en låda med daggmaskar eftersom det biologiska framåtskridandet via genetik är sej likt i hela segmentet med DNA-forskning.

Vad som är tabubelagt är hur medvetandet styr DNA på det subatomära stadiet, och hur de grundläggande elementen kombinerar när dubbelspiralen byggs upp. Klyftan mellan den godkända forskningen och det allmänheten får veta och spetsvetenskapen ökar för varje år som går eftersom de förra matas med gamla dogmer, med dogmerna i ny tappning och med massor av snygg grafik. Vid millennieskiftet var klyftan 25 år, nu har den ökat till runt 40. Det enda som folk i allmänhet uppfattar är att allt liv runt omkring blir alltmer komplicerat och surrealistiskt, detta skyller vetenskapen på teorin om entropiökning https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy. Denna entropiökning kan bara kontrolleras med ett ökat medvetande och att man tillgodogör sej och förstår sanningen och inte den skåpmat av åsikter som presenteras i pressen. Det är förståelsen som den riktiga evolutionen består av.

Reinkarnation

vortex11

Går man igenom olika åsikter om reinkarnationsprocessen så framstår den alltmer som en överföring av kvarhängande frekvenser eller kommunikation utanför tidens påverkan. Det är idéer som alltså lever kvar och som senare förverkligas i en tid som är mera mottaglig för just den ibland revolutionerande snilleblixten. Troligt är att uppfinningar som ser dagens ljus faktiskt är kombinationer av tankar som genomgår en ny process i en ny hjärna under en ny tidsperiod. Sålunda kan man faktiskt spekulera i om exempelvis Walter Russells konst och vetenskap var upphovet till Tetrapak eller att Lao Russell lade grunden till Rubiks kub. Allt som vi gör medför en reaktion i en nära eller avlägsen framtid oavsett om vi vill eller inte. Sedan om den reaktionen märks eller inte är en annan sak. Det viktigaste är nog att lämna ett fysiskt spår till kommande generationer i form av böcker eller något annat, skapat av just den aktuella idén. Allt bidrar på ett eller annat sätt till det evolutionära pusslet.

http://www.feandft.com/

http://free-energy-info.com/FEindex.html