Nygammal teknik

Den vediska skrifterna på sanskrit förklarar materia som en diffusion av energi. Energi kan här översättas med rörelse. Detta bekräftas av det senaste inom forskning som beskriver materia som elektromagnetiska vågor, alltså att tätheten eller densiteten kan mätas i frekvenser. Diffusionen börjar som gaser, för att sedan komprimeras till vätskor och till slut fast materia. Komprimeringen sker sfäriskt som en implosion och är alltså motsatsen till en expanderande sfär vars expansion sker mot åtta punkter från centralpunkten. Dessa åtta punkter är hörnen i en kub då vår perception kontinuerligt översätter den sfäriska formen till raka linjer. Frekvenserna från detta rörliga system sprids fraktalt med gyllene snittet som matematisk bas. Vad vi registrerar är gränsvärdet mellan kuben och sfären då materia hela tiden befinner sej i det yttersta läget av expansionen i denna energidiffusion. Vid vändpunkten i expansionen närmar sej materiakonstanten eller ljushastigheten c noll och tillåter då vår perception att registrera materian. Detta enligt den välkända formeln E=m x c^2.
Gränsvärdet där c=0,05 ligger just vid alfapartikeln eller heliumatomen och det är där vi alltså får vår uppfattning om materia. De övriga 95% betecknar idag det vetenskapen kallar svart materia och kan inte registreras direkt. Denna del av materia som alltså består av en vågrörelse med större c än alfapartikelns ligger då utanför perceptionen.
Rörelse i alla densiteter sker i form av roterande sfärer samtidigt med denna linjärt simultana expansion-kompressionsfas. Kompressionsfasen i sin tur är grunden till gravitation. Det är alltså en rörelse i fem dimensioner som kort och elegant beskrives av Miles Mathis i http://milesmathis.com/hidden.html .
Den vediska vetenskapen beskriver den linjära rörelsen som tamas-rajas och själva processen i den linjära tiden som Prakriti. Perceptionsgränsen vid alfapartikeln kallas för Purusha. Expansion-kompressionsprocessen bildar 9 punkter med centralpunkten i sfären. Talet 9 står också därför för hela den sammanhållande kraften i universum. Den är alltings början och allt slutar med talet 9.
9-9-9
Sri Yantra som vedisk och hinduisk symbol bygger på talet 9 som bildar 54 i 6 x 9, antalet skärningspunkter i Sri Yantra. Då den linjära rörelsen fullbordas bildar den talet 108, ett heligt tal i samma kulturer. Talet 108 beskriver kraftfältets relativa styrka linjärt när det gäller den repellerande effekten i alla gravitationsfält. Det är en synkronisering mellan tid och rum.
Därför förekommer talet också i solsystemet. Solens diameter är 108 gånger jordens. Avståndet mellan solen och jorden är 108 gånger solens diameter. Avståndet mellan jorden och månen är 108 gånger månens diameter.
Dagens officiella vetenskap forskar enbart i den fas som omfattar expansionen/explosionen, implosionsfasen har man helt enkelt suddat ut från den akademiska litteraturen och därmed också från forskarnas medvetanden. Därför verkar mycket av forskningsresultaten helt oförklarliga och matematiska singulariteter uppkommer. Alla nya fungerande energilösningar idag kommer därför från icke-akademiska institutioner. Det ovanstående förklaras också av Walter Bowman Russell i hans litteratur från tidigt 1900-tal som ligger djupt förankrad i den vediska vetenskap som i tusentals år hemlighållits. Tidigare skedde detta av vatikanens kohorter i form av jesuiters inkvisitioner, idag styrs det av ett kriminellt bankirsystem som betraktar mänskligheten som sina privata slavar. Bankirsystemen har via det politiska frimureriet de senaste 140 åren idogt förstört uppfinningar och förhindrat utvecklingen för att berika sej själva och sin babyloniska idé om sin egen förträfflighet. Med sin finansiering av meningslös forskning fungerar de som stoppklossar i utvecklingen och i sin stupida och ologiska världsuppfattning verkar de hellre köra allt över stupet än att erkänna att deras tid är ute.

Walter Bowman Russell ”The Universal One” 309-316
http://www.pearltrees.com/esamawuta/item141493701

http://www.milesmathis.com

Paradigmskifte

Det gamla paradigmet försöker förtvivlat hålla sej kvar i något som hela tiden fragmenteras.
Heros resa som en mänsklig beskrivning för livslinjen går nu vrängd ut och in, den beskriver geometriskt en åtta när solsystemet vände 2012. Den cykeln varar under den ena halvan av 25900 år. Vi har utanför denna ytterligare en tidscykel på ca 250 miljoner år.
bluecreation
Allt det nya byggs upp underifrån, det är ju så materia bildas då det är våra medvetanden och viljor som bygger upp den kommande verkligheten.
Kombinationen Miles Williams Mathis – Walter Bowman Russell kommer nu efter mayakalenderns slut tillsammans med gammal vedisk kultur att bilda en holistisk civilisation i ny form för ekologi och den nya humanismen. Det som gäller är att kombinera det bästa ur det gamla med det bästa ur det nya.
nazca-indus
Teknokraters planerade framtid har redan passerat då den bygger på artificiellt toppstyre långt underlägsen den mänskliga skaparförmågan. Det är ju vi som skapat maskinerna, inte tvärtom.
En ny sorts Atlantis återuppstår i form av världskultur och decentraliserad ekonomi i form av BTC. Det var nog så den självutvalda ledningen för NWO hade tänkt sej Nato som vaktstyrka för som den Nordatlantiska överenskommelsen. Kanske har de fått delvis rätt under en mycket kort tidsperiod, vad som ligger och stoppar är just att det gamla maktparadigmet inte går att tillämpa längre. Det militärindustriella komplexet har degraderats till en jättelik filminspelning av en potemkinkuliss. Kriget mot terrorismen är som en sämre tecknad film. Allt gick ändå bara ut på ekonomisk vinning och inte världsherravälde rent fysiskt som ju alltid varit en utopi och vapnen har skapats för att bevara kriget, inte för att vinna det.
east-west
Vetenskapsdogmerna dör snabbt ut i upplysning på bred front, de som söker efter berömmelse slocknar fort. Alla får ju tillgång till sin egen version som de kan forma efter det som sker. Då gäller orsak och verkan istället.
Einstein-understand
Vad gäller ekonomi; den som nu skrapar ihop nya rikedomar i det gamla paradigmet ökar istället sin skuld i en skuldbaserad babylonisk ekonomi byggd på brist. Det är kunskap som blir värdefullt då allt egentligen finns i överflöd.
Mänskliga relationer; de som söndrar för att härska förlorar allt i en multipolär värld där alla betyder något. I politik är megafonernas tid över.
När illusionsjuridiken raseras heter rättssystemet Natural Law. Vi är alla skapare av vår egen framtid.
meditation2
Men det gäller alltså att kunna skilja verkligheten från illusionen.
RinglingBros

 

Aktuell vedisk kunskap

Imhotep, pyramidbyggare i Egypten var ursprungligen en vedisk astronom och matematiker.
Pyramiderna på Giza-platån sänder ut/tar emot en signal i form av stjärnbilden Orion.
Frekvens 0,00001157 Hz dvs 1/60x60x24 Hz, den kompletta signalen bestående av tre pyramider i varandra som gör en linjär rörelse när konfigurationen passerar. Rörelsen har också en sfärisk bas i form av jordens rotation som ger denna pulserande frekvens som i den indiska figuren Sri Yantra eller Sri Chakra.

http://www.sriyantraresearch.com/Optimal/optimal_sri_yantra.htm.

Detta är signalen för urkraften; på sanskrit Tamas-rajas, det asiatiska namnet är yin-yang. Walter Bowman Russell beskriver samma rörelse i sin teori om kontinuiteten av rörelse i materia som ju egentligen är en expansion-kompression som samtidigt skapar gravitation i ett roterande vortex. Detta sker i fem dimensioner, liksom de fem kriterierna för en korrekt konfiguration i sri yantra. Kommunikationen i pyramiderna finns på subatomär nivå och är inte mätbar med våra trubbiga instrument då den ligger på medvetandenivå. Mera om samma ämne och Advaita Vedanta-filosofi, Adi Shankaracharya och kundalini av Ajit Vadakayil.

http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/01/advaita-vedanta-philosophy-adi.html

Ser man ännu längre bort i tid har pyramidbyggande skett under hundratusentals år och de är alla anläggningar för kommunikation och energi. När jordens ekvator och poler flyttat sej under varven runt galaxen har man med ett antal tusen års mellanrum flyttat till nya ställen utefter kraftlinjerna i jordens magnetfält.

Walter Bowman Russell

http://www.pearltrees.com/esamawuta/item141493701