”Varde ljus”

toroid4

Michael Tellinger är en av vår tids upptäckare av gamla civilisationer i södra Afrika och kopplingen till modern vetenskap. Ett nytt vetenskapsparadigm börjar så smått att offentliggöras.

Magnetismen, alltid repellerande, manifesteras för oss som ett torus och skapas från en högfrekvent ljudvåg som är en skalär våg. Den skalära vågen betecknar en våg som utvecklar sej homogent åt alla håll. Högfrekvent ljud jobbar i tandem och under det elektromagnetiska fältet, och det är ljud långt utanför vårt hörbara spektra. Ljud skapar elektromagnetismen och de potential som växer inifrån och ut, i alla storleksdimensioner.

Ekvatorn i ett torus är källan till fältet där resonans på varierande avstånd skapar det som vi ser som materia. Från detta plan, även kallat nollpunkten, börjar alltså de resonanser med olika potential som sedan skapar vår materiella värld.

Potentialen bildas av de vortex som strålar ut från ekvatorialplanet och bildar vårt elektriska universum. I alla potentialer finns ett centripetalt och ett centrifugalt vortex som jobbar runt samma axel i vinkel mot ekvatorn. Se vidare i Ken L. Wheelers fältbeskrivning.

Jordens magnetfält skapas av den skalära ljudvågen ur planetens rotation runt sin axel, liksom hos andra planeter. Magnetfältet bildar i sin tur elektriska fält som skapar vindar,tornados och andra väderfenomen. På jordens yta är till exempel potentialskillnaden per vertikal meter 100 volt ända upp till flera hundra meters höjd, sedan minskar den successivt. Planeters centra har inga kärnor av metall som msm-geologer räknat på, planeter är ihåliga med ett yttre skal.

Allt som vår perception uppfattar som materia är alltså resonanser under olika tryckförhållanden som vibrerar med sin specifika frekvens, hjärnan tolkar de olika densitet som gaser, vätskor och fasta ämnen.

De subatomära skikten på frekvenser närmast under materian tillhör vårt medvetande, ett medvetande som reagerar på det elektromagnetiska fältet. Vi reagerar alla olika på dessa stimuli, och kan ofta också skapa dem själva genom meditation.

Då kan man också dra slutsatsen om hur vårt medvetande också kan skapa vår verklighet runt oss, vi är själva den källa av energi som skapar realiteten. Vi är skaparna, utvecklade under många årtusenden ur ett alltmer förfinat DNA. Det vetenskapen kallar för junk-DNA har visat sej ha en underliggande struktur, uppbyggd som ett mänskligt språk. Detta är alltså de 90% av vårt DNA som ännu inte är aktiverat.

En annan grundläggande slutsats kan dras av Michael Tellingers presentation, en slutsats som kullkastar stora delar av det nuvarande partikelzoo som skapats inom den i allra högsta grad illustra kvantfysiken. Kvantfysiken är ett veritabelt akademiskt svart hål av ihåliga teorier.

Protonen är liksom elektronen ingen partikel utan en del av ett laddningsfält där det omgivande fältet bestämmer storleken på den aktuella torusen. Väteatomen, liksom de flesta mindre, icke komprimerade enheterna i det periodiska systemet varierar i storlek efter det fält de är i anslutning till. Eller med andra ord, i vilken kemisk förening toroiden ifråga är del i. Det är bara att jämföra atomstorlekar i en grundämnestabell, antalet protoner och neutroner bestämmer inte storleken, det gör det omgivande fältet.

Eftersom vi är skaparna har vi också utrustats med ett samvete och ansvaret för våra handlingar. Något som många vill bortse ifrån vilket alltid leder till de katastrofer som mänskligheten med jämna mellanrum har utsatts för.

Michael Tellinger 2017

Uncovering the missing Secrets of Magnetism

Psychotronic Terrorism

Reblogged from ahuwahzeus.wixsite.com

January 18, 2018

Ahuwah Zeus

The military and intelligence communities all over the world are working together to control society. They are using technologies to oppress, surveille, and mind control populations. The US and the United Kingdom along with its common wealth states of Australia, Canada, and New Zealand have a joint intelligence operation known as Five Eyes which runs its ECHELON program used for gathering intelligence. ECHELON is working with the NSA’s MAINWAY and MARINA to hack, steal, and store private information intercepted from telephone and internet communications and information. The NSA which is headed up by Michael S. Rogers is spying on everyone through hidden cameras and microphones in smart devices, televisions, and computers. The information is stored in the Utah Data Center where they develop psychological programs on civilians used for psychological targeting. All of this is entirely criminal. ECHELON is being covertly hacked by the Swiss ONYX interception system headed up by Guy Parmelin the Federal Councillor of the Swiss Federal Department of Defence and I believe the Swiss are working with Italy’s AISE, France’s Directorate-General for External Security headed up by Bernard Bajolet and Germany’s Federal Office for the Protection of the Constitution or BfV headed up by Hans-Georg Maasen and Germany’s Federal Intelligence Service or BND and their Project 6 surveillance program which works with the CIA headed up by Mike Pompeo.  The EU uses Schengen Information System which unifies European intelligence gathering. The EU Commission is headed up in Belgium and Luxembourg with Jaak Raes the head of Belgian VSSE intelligence and Patrick Heck the head of Luxembourg’s SREL intelligence. Russian Federal Security Service runs the SORM surveillance system on Russian civilians. Israeli Mossad and the IDF’s Haman run Unit 8200 and they run Luxembourg based Intelsat satellite interceptors along with British Inmarsat satellite interceptors. These surveillance systems are spying on everyone however the release of this information distracts from the fact they are all running neurological hacking software where wireless frequencies and electronic emissions are designed to hack into a persons body and mind. They spray what are called chemtrails for various purposes like weather modification but also to enhance their wireless and radio transmitted frequencies.satdishes

 They are using GENESIS (software), Neuron (software), Brian (software), and NEST (software) through the electronics which function through all operating systems like Windows and Linux. The Satellite interceptor systems are also running similar programs which can target in a similar way. MERLIN is a radio telescope system named after a wizard and managed by Brian Bowsher which is running biochemical hacking programs developed by the Freemasonic members of the Royal Institute and Royal Society which are covertly working with the Science and Technology Facilities Council. The USAF’s HAARP system is partly involved with radio targeting on members of society. Karl G. Jansky Very Large Array located in New Mexico and Atacama Large Millimeter Array based Chile are radio satellite systems also used for targeting. The Atacama system is an international project including Europe and the United States. The Netherlands Institute for Radio Astronomy runs its LOFAR and Westerbork Synthesis Radio Telescope systems used for targeting society with mind control frequencies. Dutch intelligence is called AIVD and headed up by Rob Bertholee. Haman headed up by Gadi Eizenkot and Mossad headed up by Yossi Cohen are involved along with CIA-Jesuits or Roman intelligence and SIS-Masonic Crown agents in overseeing and infiltrating Silicon Valley which further enables electronics and operating systems to run neural hacking programs. The European Union owns the Human Brain Project operating out of Geneva, Switzerland which has helped to develop neuro-brain computer interface and neurological hacking software like GENESIS which was developed by Jesuit educated James Mason Bower. They can literally plug their minds into these systems and target people with a form of synthetic telepathy. The Church of Scientology which is working with Silicon Valley has these technologies. Along with these programs military and private military have developed various microwave, electronic, and pulse weapons used for covertly targeting members of society. All this is invisible to the eye and enables these tyrants to target people extremely covertly. These are crimes against humanity. These systems need to be shut down and these criminals need to be executed.

Ingen riktig revolution….

Revolution-ReLOVEution

Regeringens undfallenhet inför krigskomplexet Nato är en gammal historia. Den moderna artificiella bolsjevikimporten från mellanöstern är bara en del av detta. Den konstruerade skräcken för den ryska björnen tillhör samtidigt epoken innan sovjet gick omkull i den globala kapprustningen 1991 och när ryska och anglozionistiska oligarker bröt loss stora delar av det ryska näringslivet och fyllde fickorna. Ett otyg och en plundringsvåg som stoppades av Vladimir Putin. Dagens nybolsjeviker i Sverige och Europa är samma slags högljudda kollektivister som mördade miljoner medborgare i Ryssland för 100 år sedan. Fast nu kallar dom sej jihadister och springer och viftar med svarta flaggor. Under 2016 har Putins trupper med lokal hjälp släpat iväg ett antal av dessa betalda pajasar från mellanöstern. Döda eller levande. De har hela tiden varit Natos kanonmat och subjekten för den massmediala propagandan som något som ska bekämpas, trots att Natos och Israels hemliga armé är de som både finansierat och beväpnat dem. Hela rubbet är alltså en anglo-zionistisk false-flag för att en ny våg av oligarker ska kunna ta över den europeiska kontinenten. Detta efter en konstruerad europeisk ”revolution”. Rekvisitan finns ju redan i Bryssel i form av en överbetald lagom försupen byråkratisk pappersvändarmaskin utan folklig förankring. De i Bryssel-Strasbourg kommer således inte att göra ett skvatt, lika lite som de flesta nationella politiker. Det är upp till folk att helt beskedligt börja röja upp i bidragsdjungeln och undervisa de nyanlända hur ett samhälle byggs upp. Börja med att strypa löner till stoppklossarna och samhällsförstörarna. Sluta jaga offren från krigen i mellanöstern. De syns inte så mycket utan sitter hemma med sina familjer eller det som är kvar av dem och försöker snickra ihop nya liv här uppe i norr. Ofta vet de inte varken ut eller in, i nytt land med ett nytt språk och med kulturkrocken som bankar på dörren varenda en dag. Och ta tag i den riktiga fienden, girigheten som verkar vara en riktigt fet munsbit som föder den allomfattande jantelagen. Revolutionen blir inte av som planerat utan det blir vi själva som får äran att hålla i kvasten.

En dag kommer allt flera att kunna lära av historien. Inte så lätt när allt sker i nutid, men Alex Krainer har gjort ett försök.

The Saker – Alex Krainer

The Killing Of William Browder