No Fear

Genetics_IC

We are vibration, our cells are mostly water being vibrated into existence by the DNA in the tiny nucleus interacting with the Aether. Feminine radiative energy flows out radially out of Aether as magnetism, pushing out. Male energy flows inwards centripetally creating mass. The holy trinity. Everything you do, think, consume, feel and live in vibrates and changes your DNA. None of your DNA is junk it holds everything that has ever happened to you and your parents. You can change this by what vibrations you allow into your Torus field. We can heal our entire bodies as most cells are replaced within a year. All cells in seven years. So the key is to change the vibration of your DNA so it stops reproducing damaged cells or packets of structured water. Remove all synthetics from you and your environment, clean spring water, non gmo, organic foods, clean natural environment and clean thoughts, emotions will heal your vibration so your bodies cells flower out in harmony instead of distorted. Cancer is simply a mutation caused by you changing the harmony of your symphony. Change your tune and you will vibrate in harmony and be healed. Cancer is just an imbalance or disharmony or dis-ease of your body. Your body can heal anything if you provide a conducive environment for it to heal. Alkaline environments prevent and remove these problems. Baking soda in your water, raw greens, cannabis and many other plants, apple cider vinegar, lemon water etc. cancer is not some mystery if you look for what’s causing it. But our society teaches us to search for the disease and cure when the cure is to prevent the acidic sugar rich synthetic environment they sell us everyday. It’s all money and greed, wake up! Heal yourself and fear nothing.

InPower

Proxydealer

20090405Opium-02

Spc. Casey Barlow, 23, of Salem, Oregon, a soldier with Company C, 2nd Battalion, 2nd Infantry Regiment squeezes an opium poppy bulb during a patrol in the village of Mazar’eh, in Maiwand district, Kandahar province, Afghanistan.

Det finns i pressen uppgifter om att läkare som skriver ut smärtstillande mediciner skapat en heroinepidemi i USA eller att beroende utvecklas från recept utskrivna av läkare i metadonprogram. Kanske sant till viss del men huvudorsaken är att det militärindustriella komplexet och Nato numera är djupt inblandat i transporter av opiater från Afghanistan till väst. Illegalt knark är världens tredje största affärsområde vad det gäller kapitalomsättning. Donald Trumps Washington DC är idag ett styre av en militärjunta och bankirer som desperat försöker behålla sin makt globalt med sina knappt 1000 baser över världen i ett läge där dollarn kör ett bottenrace. 1900-talets knarktrafik organiserades efter 1947 av CIA och pengarna tvättades från början via Vatikanens bank. Redan Lucky Luciano och senare Pablo Escobar fanns på listan som medarbetare för CIA i finansieringen av hemliga operationer i terrororganisationen Gladio- i Sverige kallat Arla Gryning. Nuförtiden möts också militärkomplexet och Big Pharma i produkterna metadon och subutex, heroinderivat i sociala program för kontrollerat beroende. Allt från början betalt av skattepengar.

Initierade lågnivåkrig i förorters knarkgäng är bra plantskola för ett riktigt krig med gott om kanonmat från dysfunktionella sociala system, det testade man redan på 1980-talet i Los Angeles. Förortsgäng av invandrade kriminellt stämplade latinos visades då ut till sina hemländer där gängbildningen accelererade till förhållanden liknande inbördeskrig. På en metadonberoende kan man ju också lätt hänga på en tröja med antingen afa eller kkk för att sedan skeppa ut vederbörande för att störa ut fredliga och folkliga demonstrationer. Eller direkt som kanonmat i något avlägset ökenområde som ingen kan uttala namnet på där dom kan peppra varandra fulla med bly antingen som moderata rebeller eller som legotrupper med något bättre betalning.

Det svenska värdlandsavtalet för Nato öppnar för en ny marknad för produkter från den afghanska svarta opiatmarknaden, idag beräknad till 6-7000 ton. Agendan körs in under en upphaussad skräck för den ryska björnen och ivrigt påhejad av gammelmedia. Tullkriminalen saknar jurisdiktion för militära transporter och man får väl knappast hjälp från Interpol som håller årliga konferenser i Karibiens kokainhubb Barranquilla i Colombia, ett på alla sätt grabbigt samkväm i en miljö av inhyrda luder, brännvin o koks. Kan vi kanske skriva upp en ny titel för försvarsministern Peter Hultquist, som proxylangare av heroin?

https://www.newsbud.com/2017/08/21/newsbud-exclusive-nato-cia-pentagon-junction-of-the-real-druglords-warlords_/