Den Nya Kakistokratin – ett framtidsscenario

Mr_Burns

 

Kryptovalutor kan i grunden ha skapats av artificiell intelligens AI. Ingen har kunnat bindas vid själva programmeringen men enligt programmeraren och lingvisten Clif High är det en person och inte flera som skrivit manualen och presentationen av blockkedjesystemet som blev officiell 2009. Kryptovalutor bygger i sin tur på detta geniala system som kan implementeras i byråkrati och handelssystem för en helt neutral decentralisering. Kontrakt och avtal kan då länkas till datablock som ekonomiska transaktioner och med den juridik som ingår i transaktionen. Blockkedjan och BTC bitcoin som var den ursprungliga kryptovalutan har som officiell uppghovsman någon med det fiktiva namnet Satoshi Nakamoto. Idag finns cirka 2500 kryptovalutor i ett ständigt ökande antal och siffran 40000 har nämnts. Företag kommer alltså att binda sina produkter och aktiekapital till detta decentraliserade system. Detta är ett måste eftersom en galopperande finansmarknad uppbyggd på alltför innovativ teknik körts i botten av giriga miljardärsaspiranter som saknar förmåga att styra utvecklingen.

Valutamarknaden och börser världen över lever ett eget liv i en expanderande spiral som sedan länge har vuxit ifrån den verklighet som majoriteten upplever. Valutor världen över befinner sej i en hyperinflatorisk cykel som inte i egentlig mening påverkar dagliga konsumtionsvaror utan bara investeringsobjekt som konst och antikviteter. Detta visar på att den destruktiva processen i hanteringen nu nått topparna i näringsliv och höginkomsttagare. När marknader i princip idag styrs av högfrekvenshandel och inte centralbanker så innebär detta också ett paradigmskifte som nu inte går att stoppa. Derivatmarknaden skulle redan upplevt en rejäl åtstramning vid kraschen 2008 men istället bäddades det ruttna kasinosystemet som bygger på förluster ner i återförsäkringar. Förlusterna fick sedan börja sin golgatavandring runt planetens ekonomiska system och detta pågår ännu. Inte ens huvudorganet IMF kunde längre hindra det som håller på att ske då till exempel varenda europeisk bank gick i konkurs vid denna krasch enligt ett uttalande av fd grekiske finansministern för inte så länge sedan.

Skiftet blir en hyfsad mjuklandning med några hårda stötar där handel via kryptos kommer att spela en avgörande roll. Decentraliserade kryptovalutor kan också bryta ner derivatmarknaden via en mera korrekt företagsvärdering i blockkedjesystemet. Ett helt nytt system håller alltså på att skapas men man måste samtidigt hålla undan från en allomfattande central makt styrd av datorer där en dystopisk framtid kan ta över. Ett nytt centralstyrt finanssystem där flera AI arbetar parallellt kan komma att utvecklas enligt följande schema.

Fas 1. Av ren självbevarelsedrift skapar regeringar statligt styrda digitala valutor för skattebetalningar. Alltså nya centralstyrda system där folks kapital hela tiden kanaliseras uppåt. Kontanter försvinner och plötsligt kan vi åter befinna oss i ett system där man skapar pengar ur intet och all kritik kan tystas med en uteslutning från syste. met som ju är inställd på vinstmaximering.

Fas 2. Makten inför ett personligt chip för transaktioner. Oregistrearde kryptovalutor görs ”olagliga”, men genom att chippa sej kan man få ut sitt kapital, efter skatteavdrag. Många nya miljonärer finns bland dem som tidigt hoppade på BTC-karusellen.

Fas 3. Chippet registrerar DNA- och spårar upp alla ”early adapters” dvs innovativa självständiga människor som tidigt fattade den nya tekniken. Många kommer inte att kunna säga nej till chippet just på grund av den ekonomiska boom som BTC fört med sej. De blir den nya ekonomiska ”eliten” som ska styra planeten, nu under AI-kontroll. Oavsett hur detta sker är det ändå dags att den gamla socialt inavlade kakistrokratin byts ut.

Ett fåtal kommer att tacka nej, både till chippet och sin förmögenhet. Denna grupp kommer att vara de fria människorna, resten återgår in i det toppstyrda systemet byggt på ekonomiskt slaveri. Alla som inte ens märkt av att det varit ett paradigmskift fortsätter som konsumister – så länge det varar. Det finns ju dom som inte vill eller orkar tänka själva utan överlåter det åt andra. I en rättvis värld har även dessa en plats. Samma gäller de grupper som aldrig anammat varken det gamla ekonomiska öppna slaveriet eller hoppat på det nuvarande kontrollsystemet. Vi har själva skapat AI via internet eftersom den imiterar humant beteende och allt som sker där har under det senaste decenniet registrerats och bearbetats. Alla blogginlägg, konversationer, filmer, föredrag, likes, bilder…..Google och sociala media som Facebook och Twitter har varit det underliggande verktyget för datainsamlingen och har finansierats via det militärindustriella komplexet. AI är kommersiellt inriktad och skapar ökad handel via effektivare betalningar, transaktioner och transporter under en Ny Världsordning men den nya ordningen kommer bara att bli sådan som vi gör den till eftersom den är skapad med den gamla världens krackelerande måttstock med krig som motor.

Orsaken till detta är följande. AI kommer alltid att vara steget efter den riktiga människan-AI saknar förmågan att skapa, den kan enbart imitera. Vi lever ett hologram som vi är del av, där vårt medvetande styr vad vi upplever. Således beror det på individens egna förmågor på hur man kan tolka det som händer. En fri individ kan tolka och placera sej själv i en större helhet, samtidigt som den stora massan fortfarande är inskolad via penningsystemet, religioner, historia och dagens massmedia för att uppfatta en styrd verklighet. Den verkligheten håller nu på att nedmonteras i en rasande takt. Vi är nu inne i en ny epok där alla håller på att lära om.

2007 sentient world future

Clif High

AI – Decentralised Economy Ben Goerzel

Nexus Magazine 2012  SatelliteDNA

Kevin Shipp, CIA-avhoppare. CFR (Council of Foreign Relations) har styrt världen under 100 år. CFR var med och skapade västvärldens hemliga polis CIA 1947 som då blev en bra motpol till Sovjets KGB. Komplexet CIA-KGB med många andra liknande organ har under det senaste halvseklet varit maktens absoluta redskap för att styra över mänskligheten.

 

Gyllene Tider

Shitty NotesInkassoföretag i Sverige har sysslat med nyskapande marknadsföring under några år. Man har finslipat sitt ekonomiska kontrollsystem. Duktiga jurister har ett givande samarbete med skattemyndigheten-kronofogden-försäkringskassan i som finns i samma myndighetsbolag med logga. I Sverige med personnummersystemet sitter alla som är mantalsskrivna i landet i saxen. Myndigheter i landet är alltså intimt sammankopplade till banker, inkassoföretag och andra finansiella institutioner. Det som händer i inkassoföretagen på lokal och internationell nivå sker med hjälp av etablerade lagar. För Sverige, som varande föregångsland i Europa är detta bara en början på en ny framtid.
Alla länder som hamnat i finansiella problem i eurozonen har haft en period av stabilitet och jämn tillväxt som skett på lånade pengar. Dessa länders riksbanker har med IMFs, internationella valutafondens, goda minne frikostigt tryckt och lånat ut pengar till nationella banker utan att alltid ha täckning. Mycket sker ju elektroniskt så för den påhittige moderna ekonomen möter det heller inga större hinder att öka sin egen och kollegers löner med olika instrument för på så sätt bekräfta sin egen tillvaro med titlar och inlästa kurser med flotta betygsutskrifter.
Idag befinner sej hela västvärldens penningsystem i gungning. Ett scenario i en globaliserad värld av storbanker som alla flyter omkring i samma soppskål och där man via privata riksbanker försöker att åter kolonisera delar av världen. Globalt sker just nu en verklig konspiration i realtid där man skapar ekonomiska kriser. Att kapa valutor och skapa ekonomiska kriser på ett nationellt plan betraktades förr som landsförräderi. Idag har en överstatlig vokabulär skapat ett hokuspokus: terrorism, som tar bort fokus från det som sker i det tysta. Terrorismen blir också den ursäkt som behövs för att tysta oliktänkande och realister som opponerar sej mot det som händer. Samtidigt gödslar man en allt girigare offentlig förvaltning med sedelbuntar, fallskärmar och bonusar. De vet ju ännu inte att kontona kommer att krympa rejält när övergången ska ske och när bankerna börjar kräva in utestående lån. Detta sker via en höjd räntesats.
Det som sker är en tyst korporativ transfer av den existerande demokratin från enskilda medborgare till styrelserum i banker och multinationella företag.
Den pågående grekiska, irländska, italienska och spanska bankkrisen är också de producerade av lånekarusellen och dessa riksbankers övermyndighet IMF som nu bara väntar på att få gå in och ”hjälpa till” vilket innebär att den politiska kontrollen över landet övergår till banken.
När IMF lånar pengar ut sker det till nationen, det vill säga det är skattebetalare som står som garanter för lånet. Dessa pengar kommer från samma banksystem som är skuldsatt vilket innebär att skuldbördan ökar.
De pengar som bankerna får in betalas av låntagare och kunders räntor. En spiral av lån förvärrar alltså läget ju mera man pumpar in i systemet. Spiralen är dubbel, vinsterna privatiseras och förlusterna socialiseras. Metoden är som vanligt att söndra och härska, de skuldsatta tillgångar som inte täcks av lånen säljs ut och belånas hos andra kapitalstarka intressenter från Asien och arabvärlden.
Desinformationen regerar. Skatteplanering som förut varit laglig kriminaliseras.
Till och med Nobelpriset har degraderats till ett politiskt verktyg i och med att svenska riksbanken lobbade in ett pris i ekonomi under 1970-talet. Hur kan Nobelkomittén dela ut ett sådant pris i tider där den kommersiella motorn i världsekonomin är det vapenindustriella militära komplexet? Samtidigt delar man ut fredspriset till företrädaren för världens definitivt största militärmakt. Detta måste vara en bra bit från Alfred Nobels intentioner. Han hyste inte heller någon större respekt för kontoristerna i banken eftersom ekonomi knappast kan kallas vetenskap.
Barack Obama har fått en ny rådgivare i Vita Huset med ett förflutet från JP Morgan och plötsligt stängs ett antal hundra konton tillhörande FN diplomater ner av okända anledningar. Kontona är knutna till JP Morgan Chase, en av de banker vars pyramidspel räddats av amerikanska skattebetalare. Finansieringen av humanitära och fredsbevarande insatser försvåras.
När ska FN diplomater få lite stake och flytta sina kontor från FN skrapan i New York till ett neutralt område? Eller ska de stanna kvar och bli fängslade som motståndare till en blivande diktatorisk världsregering styrd av bankmaffian?
Ska resten av de regeringar i penningkris göra som islänningarna och låta de skyldiga bankdirektörerna stå för vad de gjort eller ska de lyssna på sina farbröder i de stora bankerna som redan delvis tagit över i USA? Karl Marx har sina trognaste elever i dessa styrelserum, de sitter till slut som otagbara politruker om folk inte reagerar i tid. Island kommer att klara sej utmärkt men lär behöva både stöd och support i handling och inte bara tomma ord.