Den elektroniska järnridån – från insidan.

1974mindcontrol

Vi finns i ett hologram som är uppbyggt av magnetfält av varierande densitet. Det gamla vetenskapsparadigmet är ofullständigt och ägnar sej åt reduktionistiska dogmer som begränsar sambandet mellan våra kognitiva förmågor och materia. Som Max Planck på 1930-talet yttrade inför ett möte med Viktor Schauberger och Adolf Hitler: ”det saknas samband mellan vetenskap och natur.”

Den ende i sällskapet med ärliga avsikter var Schauberger, de två andra hade var sin agenda att följa som pådyvlats dem av beslutsfattare.

Att sitta och räkna på en statisk natur som man gör idag med konstanter och anpassad matematik är så långt från verkligheten man kan komma, allt fungerar i relation relativt den närmaste omgivningen och förändras efter den. Vårt elektriska universum som bekräftas av oberoende forskare finns idag med underlag i en väl underbyggd faktabank.

Den artificiella konstruerade verkligheten utnyttjas idag av maktapparaten politiskt för att få befolkningar till underkastelse. Påverkan sker i första hand via massmedia visuellt och via kommunikation med elektronik genom smarta telefoner och sociala media.

En mindre känd och hemlighållen teknik används via de smarta elmätarna som alla abonnenter från elbolagen utrustats med de senaste åren. Säkerhetstjänster i hela världen har de senaste decennierna forskat i vilka möjligheter det finns att kontrollera och påverka mänsklig tankeverksamhet. Det mest kända systemet är Mkultra som använts av CIA sedan 1950-talet. (Mk=mind key). Mkultra är i sin grundkonstruktion en metod att med påverkan via magnetfält kombinerat med psykologiska incitament och droger framkalla önskade sinnestillstånd.

Vad som hänt nu är att principen bakom Mkultra används i masskontroll av hela befolkningar i utvecklade länder genom att man sänder påverkanssignaler genom växelströmssystemen hos konsumenter. Signalen från en ISP går via elmätaren och är som oftast synkroniserad till de smarttelefoner som finns i närheten. Den är väldigt svag och påverkar på så lång sikt att de som drabbas aldrig ska kunna härleda den till sitt eget elsystem. Signalen följer elnätet i hemmet och finns alltså i alla utrymmen dit nätet är kopplat. En elektrisk ledare kan distribuera flera signaler parallellt. Genom att folk lämnat ut så mycket personliga uppgifter genom sociala media under årens lopp kan signaler formas efter ett personligt mönster, man kan alltså läsa in kognitiva mönster hos dem som finns i närheten av elmätaren. Direkt datasamling har skett sedan före 2007 i databaser som i väst finns hos Google, Facebook och andra sociala media. Stormakters dataföretag i öst har givetvis sina motsvarande system som i sinom tid skulle komma att bilda ett världsomspännande nät.

Det går till på följande sätt. Ett önskat mönster initieras via massmedia, fortplantas via sociala media där det förstärks för att sedan säkras i medvetandet hos folk via dissonans-signalen i smartmätarna. Det är nämligen detta det går ut på, en dissonant signal skapar osäkerhet inför beslut hos enskilda så att en toppstyrd lydnadskultur kan uppstå. På natten kan man exempelvis påverka den lågfrekventa djupsömnen som då störs ut. Under djupsömnen löser hjärnan problem som man inte haft tid med att reglera under den vakna tiden, fungerar inte detta så skjuter man bara problemen framför sej. Vid ett sådant sinnestillstånd har makten de perfekta orderföljarna i lämmeltåget mot förintelsen. Makthavare har känt till sådant här under lång tid, därför har det också funnits en stor marknad för energibolag där man ofta betalt överpriser för kommande politiska påverkansmöjligheter. Svenska Vattenfall är ett typexempel med Nuonaffären för ett antal år sedan.

På den politiska nivå där man tagit dessa beslut om påverkan finns idag grupper som vill avveckla detta diktatoriska monster innan folk kommer på hur det hela fungerar, de har förstått att slutet för det gamla systemet är nära. De vågar tydligen heller inte öppet distribuera ett filter som skulle rensa bort oönskade signaler då elbolagens styrelser skulle riskera att komma göras ansvariga med jättelika skadestånd som följd. Desperationen och huvudlösa beslut hos de systemtrogna är samtidigt deras kännemärke och genom detta avslöjar de sej så det är bara att se tiden an.

Electric Universe

Max Planck

Viktor Schauberger 

Mkultra    Mkultra 2    Mkultra 3

Google&CIA

Sociala media och CIA

Svenska regeringen och Nuonaffären 2009

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s