Galaxens kraft

0105-4x5color.ai

En ny världshistoria utvecklas hela tiden ur oberoende och subjektiva källor, och det är perceptionen som skapar den. Pusselbitarna blir hela tiden fler och det gäller att få dem att passa ihop kronologiskt efter en tidsuppfattning som de flesta förstår. Många har saknat den berättade historian under ett antal tusen år ända sedan sumerer började föra anteckningar under nuvarande period. Man har successivt glömt bort den muntliga traditionen som idag betraktas som mytologi men egentligen har en bakgrund i just perception under olika tidsepoker. Alla myter har en centralperson för att man ska få en konkret bild under berättandet. Denna är oftast en kombination av olika personer som deltagit i myten, men myter bildas i verkligheten av den gemensamma intuitionen och instinkten för överlevnad som människan bär med sej.
Bocksagan http://www.torshammer.eu går tillbaka 50 miljoner år, och den passar ihop med utvecklingen av livet om man sätter in hur vatten och haven bildades för ca 80 miljoner år sedan. Där visar Neil Adams teori om det expanderande klotet hur detta gick till. https://www.youtube.com/watch?v=3HDb9Ijynfo Vatten bildas först som ånga, och vid vätskefasen bildas den flytande kristall som trycker isär kontinenterna. Då uppstod också det biologiska liv vi har idag eftersom vatten är basen för allt som vi betraktar som liv.
Universums och vår galax Vintergatans andning är nästa steg i pusslet, Santos Bonacci https://www.youtube.com/watch?v=8H2ZhvgNSEI beskriver en teori som beskriver hur Solen och Sirius är tvillingsolar som ligger i fas med varandra https://www.youtube.com/watch?v=L5i2-P6g9zs i denna andningsprocedur på 25900 år. Det sker en inandning och en utandning under denna period. När solarna roterar med varandra får vi en effekt till, en gravitationsaxel som passerar ekvatoriellt genom de två solarna som gör att fältets styrka då får fyra faser, 2 från galaxens andning och 2 från den interna rörelsen mellan solarnas bana som växelverkar. Denna dubbelsol roterar i ett spiralformat vortex som också rör på sej relativt galaxens centrum. Det finns alltså ett dubbelhelix som grund för allt som sker på jorden redan på denna galaktiska nivå. Denna dubbelhelix är också grunden för formen på vårt DNA. Liv liknande det som finns på jorden finns alltså bara i ett system med en dubbelsol.
Walter Bowman Russell kommer samtidigt in här med sin teori om hur planeter hela tiden håller sin position från solen just för att de har en volym och temperatur som ligger i balans med solens emitterade fält. Temperatur är lika med elektrisk potential som också bestämmer gravitation. Vi har två universella effekter som påverkar allt, en radiativ i utandningen och en gravitativ i inandningen. http://www.pearltrees.com/esamawuta/item141573430 År 2012 var den radiativa andningens yttersta läge och vi har nu gått in i den gravitativa inåtgående andningen som varar i nästan 13000 år. Under denna tid finns också en växelverkan med Sirius i urskiljbara perioder om ca 2000 år. Detta dubbelsystem befinner sej nu i samma läge som det galaktiska och har en total cykel på 24000 år. Teoretiskt sätt innebär ett ytterläge som det pågående en påbörjan på en uppgradering av intryck och ett starkare fält inifrån som nu håller på att inordnas i det mänskliga genomet via RNA-funktionen. https://en.wikipedia.org/wiki/RNA Det totala nya inflödet håller just nu på att börja manifesteras av den inåtgående gravitativa inandningsfasen.
Alla perioder av mänsklig verksamhet styrs av ett subatomärt laddningsfält (Miles Williams Mathis, Charge Field http://milesmathis.com/ ) som ligger till grund för verklighetsuppfattning och perceptionen. Det vi tolkar som verklighet manifesteras som densamma, och när laddningsfältet förändras som nu sker en uppgradering av medvetandefältet. Vad som hänt i västvärlden är att gifter, bekvämlighet och elektroniska uppfinningar gör att människan nästan förlorat sin förmåga till kontakt med laddningsfältets livgivande egenskaper. Wilhelm Reich http://www.orgonelab.org/wrhistory.htm forskade om detta och kom också han deduktivt fram till att det fanns ett subatomärt fält som påverkade allt som sker. Hos människan sker denna kontakt intensivast under orgasmen vilken gjort oss till dem vi är, planetens fält omsätts däremot kontinuerligt och kan intensifieras och fokuseras med olika kombinationer av material vilket Wilhelm Reich kom på och kunde styra genom sin skapelse orgonit.http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/775-orgonit-recept-efter-en-av-vaerldens-baesta-laekare-wilhelm-reich.html Drar man detta till sin spets så skapas flyktingströmmar just nu av att planetens mentala nivå i västvärlden befinner sej under den nivå där kommunikation kan förekomma och den gemensamma mentala kognitiva basen ger signaler om att balansen måste återupprättas. Den radiativa andningens ytterläge skapar en obalans i alla system på planeten, biologiska, mentala och även rent fysiska.
Folkvandringar, mer eller mindre omärkliga över många generationer har alltid skett i ett syfte att balansera den aktuella mentala bilden med mångsidig mänsklig kommunikation. Det är först när det kommer utökade tekniska inhumana kontrollsystem som idag som problemet blir akut. Allt styrs idag av den apokalyptiska skapelsen pengar, den var orsaken till att Babylon föll samman och kommer också till att bli orsaken till att västvärlden fragmentiseras som operativt system. Moderna samhällen som isolerar sej idag dör ut inom ett par generationer på grund av brist på impulser utifrån. Naturfolk överlever däremot isolerade under tusentals år just för att de fungerar i harmoni med naturen. Isolationspolitik är ingen långsiktig lösning och mänskligheten har alltid repat sej, varje gång med nya erfarenheter.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s