Den starka staten

mindofafreeman

Dagens samhällssystem är ett system som driver utveckling åt fel håll vilket innebär en oorganiserad avveckling. Om man betraktar samhällsutvecklingen i en cirkel så är alltså riktningen felaktig eftersom allt kommer i fel ordning. All samhällsplanering sker i toppen efter bankers skapande av fiatvalutor och kasinoekonomi i form av privata ”Riksbanker”. Investeringar sköts av datorer som då förordar en vapenindustri som har den bästa tillväxten som en motor i utvecklingen. Allt upprätthålls av militärer och en världsomspännade polismakt som kollar allt och alla genom massiv avlyssning.

Byråkrater i mellanskikten förmedlar vinster mellan varandra samtidigt som huvuddelen av vinsten hela tiden kanaliseras tillbaka till bankirnivån. Humankapital finns i överflöd enligt denna ordning eftersom man saknar förmåga att optimera den eller till och med att ta tillvara på den.

Alla har under 100 år inbillats att militärer och militär teknik som driver samhällsutvecklingen. Ingenting kunde vara mera felaktigt. Allt är en kuliss av ordermottagare och givare som under alla dessa år via patentansökningar stulit och tillgodogjort sej information från godtrogna medborgare. Militärer tar order i en hierarkisk miljö och ytterst få av dem tillåts agera på egen hand. De enda som möjligtvis tillåts jobba på egen hand är anställda lönnmördare. Men de blir ju inte så långvariga i branschen med den snabba naturliga avgängen. Inte ens det högsta befälet tillåts idag arbeta på egen hand, de får allt stå och bocka inför bankiren med skärmmössan i hand. De riktigt stora vinsterna kommer från vapenhandel eftersom man med jämna mellanrum kan skapa ett krig så man kan ”upptäcka” en ny generation av ännu effektivare vapen.

Det bästa instrumentet de har är skrämseltaktik och ordet avspänningspolitik är väl närmast en svordom idag när politiker bröstar upp sej själva på sina otaliga illusoriska väckelsemöten världen runt. De betalas av samma bankirficka som militärerna.

Vad som hänt med hjälp av denna bakvända utveckling är att man via skattepengar också upprätthållit en övervärderad spekulativ fastighetsbransch så alla som kommit över en fastighet givetvis kan beskattas som miljonärer de är, trots att samma fastighet sannolikt är ”betald” med en skuldsedel till kasinot. Dessa inbillade miljonärer, i själva verket en slavbefolkning i bankirtjänst, betalar en stor del av sin vakna tid till att underhålla systemet för att bo och för köpa de produkter som tillhandahålls. De inbillas genom propaganda att det råder ”oroliga tider” som givetvis måste kosta i form av ett starkt försvar. Dessa oroligheter skapas i hjärnan på folk på bägge sidor i en konflikt genom den allomfattande propagandan, med psykotroniska vapen och genom tekniker som funnits i militära kretsar under mera än 70 år. Samma metoder får folk som poliser och andra repressiva krafter att springa fötterna av sej inom systemet för att tjäna närmaste överordnad i vilken form denne än uppenbarar sej, trots att lögnerna ofta lyser igenom. De saknar ju förmågan att peka på vad som är fel.

Det som är felet är att entreprenörskap inte får löna sej. Det som utvecklas är bara applikationer och replikor av nuvarande teknik, ett system som prioriteras av ett stillastående utbildningssystem.

Vad som måste göras är att vända på händelsespiralen. Ett finans- och banksystem ska komma som nummer tre eller fyra i utvecklingscykeln och inte vara den som håller i taktpinnen. De är pappersvändare som bara klarar av att tänka tvådimensionellt.

Entreprenörer ska stå först i ordningen, som i sin tur kan organiseras av en minimal byråkrati som ska ha styrning på den ekonomiska sektorn så den inte går loss på roulettbordet som idag. Banker ska istället fås att satsa på en reell förnyelsebar ekonomi på ekologiska och inte rent ekonomiska incitament. I sista ändan ska tvångsmedlen finnas, det finns trots allt ännu krafter i samhället som inte är acceptabla. Ett sunt och rättvist samhälle behöver bara ett minimum av ordningsmakt, det är diktatorer som behöver en stark stat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s