Nobel vetenskap

cern
All heder åt Peter Higgs med kollega som fick Nobelpriset i fysik 2013. Det är dem väl förunnat efter ett långt liv i vetenskapens tjänst med allt vad det innebär. Priset är ju vad det har blivit sedan penningräknande började betraktas som en vetenskap i och med ekonomiprisets införande. Kanske är det dags att vända blad i hur fysik och kemi ska betraktas i fortsättningen. Alltså inte som ett propagandaverktyg för att skapa privata förmögenheter eller finansiera projekt som partikelacceleratorn i Cern. Måhända var årets pris det enda sättet att kunna forsätta driva denna jättelika apparat.
Om skolor skulle börja rikta in sej på framåtskridande så skulle man väl hugga tag i gamla surdegar som hur man räknat ut att 95% av den materia som finns runt oss verkar vara av okänd natur. Hur kan man överhuvudtaget räkna på något sådant utan att ta till en hoper amsagor? Nu sitter det vuxna människor och på fullt allvar spekulerar i hur eventuellt någon högre makt skapar materia via någon partikel som inte finns egentligen. Finns den så kan man ändå inte bevisa att den existerar. Kan det vara inkvisitionen som återuppstått?
All högre utbildning har under mera än hundra år delats upp i specialiserade tårtbitar där var och en bara ska ägna sej åt sin profession. Ve den som sneglar åt flera utbildningar (förutom ekonomi) samtidigt som man går på högskola och studerar tekniska ämnen. Vad som behövs är ju ingenjörer med multipla kunskaper. Västvärlden går redan kräftgång ekonomiskt på grund av politiska utspel på det högre planet med banker vars ekonomi hänger på ständigt pågående krig och kriminella pyramidspel.
Exempelvis skulle man kunna börja studera varför atomers radie inte varierar i någon större grad oavsett om det är 4 eller 100 protoner i den. Massan skiljer alltså åt dessa kärnor och inte storleken. Om man nu tittar på den välkända formeln E=m x c² så innebär detta att sambandet bör finnas i enheten E som står för energi. C, som står för ljushastigheten, men också är en universell materiekonstant varierar med olika ämnen. Att c kvadreras innebär att den fungerar tredimensionellt. Denna formel används överhuvudtaget inte annat än i samband med beräkningar på kosmisk nivå. Idag saknas kausala samband mellan kemi och fysik som behandlar forskning på subatomär nivå. Frågor får inte ens ställas som kan rubba 100-åriga dogmer och som skulle kunna störa den ekonomiska maktens energimonopol. Vad som bestämmer det som får läras ut verkar styras av pengar som vanligt. Detta eftersom pengar räknas som makt, likadant som för 500 år sedan när solen kretsade runt vatikanen.
Tittar man till exempel på alfapartikeln (2 protoner och 2 neutroner) så är dess c-värde 0,05. Denna partikel är också den gräns som vi kan mäta – vår utrustning och perception utesluter resten, 95%. Ovanför alfan finns resten av det periodiska systemet, den värld av grundämnen och materia som vi upplever. Det som är massa under protonnivån är energirika spinn som redan idag utvinns på olika sätt och detta har gjorts sedan ångmaskinens tidevarv.
Den atomstorlek som vi mäter idag kan bara indirekt visa på spinnen, detta i och med att massan ökar. Subatomär densitet kan inte beräknas i vikt/volym utan är ren energi. När man på bred front börjar räkna på dessa spinn kommer den verkliga energi-revolutionen att starta eftersom det är i denna dynamik som materia skapas.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s