Chemtrails

frontlinkchemtrail1
Vi har problem med den smog som bildas av all elektronisk trafik. Sändare emitterar i mikrovågsbandet även uppåt. Att spill också förstärks av den ökande potentialen uppåt i atmosfären (ökar med 100 volt per meter vid havsnivå) är mycket troligt med tanke på det som sker. Vad som händer är att ordinära moln, dvs små vattendroppar kokar i mikrovågorna och finfördelas ytterligare. Samma som sker vid upphettning i en mikrovågsugn. Det är det vi ser som ett ständigt dis när vi tittar uppåt. Det kommer alltså inte ner som ett naturligt regn när molnet blir mättat. Kanske används liknande tekniker som vid den spektakulära husdemoleringen i New York den 11 september 2001. Detta med hjälp av interferenseffekter i kombinationen satelliter och marksändare. Idag försöker man med kemiska medel få till en molnbildning och nederbörd där man vill. Man har också möjligheten att i geopolitiskt syfte skapa oväder med enorma lågtryck med horisontella blixtar även på nordliga breddgrader. Väderkontroll har utförts sedan 1960-talet, mycket av försöken i början gjorda av Sovjetunionens landbaserade master över södra Afrika. Man spred sedan kemikalier för att utlösa en övermättnad i diset för att på så sätt skapa regn eller skapade öknar för att på så sätt lättare kunna utvinna mineraler.
Vad som dock hänt i den moderna vetenskapen är att man fortsätter att tolka data efter den modell som funnits under flera hundra år, grundad på att den västerländska människans perception är den ultimata vetenskapliga måttstocken. Perceptionen är dessvärre linjär, den verkliga världen är sfärisk.
Under tiden som nya matematiska och tekniska rön gått med stora kliv in i 2000-talet fortsätter man med de gamla modellerna. De har nu extrapolerats och körts i datasimulationer i flera steg så att finansiärer som i de flesta fall är lekmän bara kan se att allt stämmer hur noga man än inspekterar. Trots att allt pekar på motsatsen i verkligheten. Allt för pengarna.
Lite av dessa misstolkningar tas upp på http://blog.lege.net/?/333-Ovetenskapsparadigmet.html#c2251.
Det som hände med all väderkontroll som HAARP och liknande projekt är att komersiella krafter tagit över efter Sovjets fall på 1990-talet och kör ett eget race för att klämma ut folk på pengar via skräckpropaganda. Dessa organisationer försöker med alla medel hindra att riktig information kommer till allmänhetens kännedom.
I Afrika har man under årens lopp hittat på sätt att skydda sej mot detta. Ofta hamnar sådan försök under beteckningen trolldom och vidskepelse eftersom vit mans vetenskap inte vet hur man gör. Man diminutiserar nya rön och skapar fiktiva filmer byggda på datasimulationer tillsammans med nöjesindustrin. Vetenskapen vidhåller hårt sina teorier varav många för länge sedan sett sitt ”bäst före” datum försvinna i fjärran. Samtidigt har en forskare som Miles Mathis en så gott som en fullständig modell byggd på Newtons gravitation och ett subatomärt laddningsfält. http://www.milesmathis.com . Denna teori pekar på att det laddningsfält som försöken i södra Afrika visar finns i verkligheten. De enkla rör nedstuckna i kvarts kanaliserar laddningsfältet och skapar därmed nya vortex som i sin tur normaliserar molnbildningen. Inga giftiga kemikalier behövs alltså. Mera om denna afrikanska kamp finns på http://www.orgoniseafrica.com/
Det finns flera nätsidor där man kan beställa motmedel mot chemtrails eller andra störningar i jordens distribution av laddningsfältet, men de är också lätta att tillverka själv.
http://www.metatech.org/cloudbuster_&_orgone_machine.html
https://shop.powerpendants.nu/chembusters.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s