Neutronens filosofi

rodin
Den grekiska naturfilosofin före Sokrates innehåller två väsentliga element som fortfarande borde finnas med i ämnet naturvetenskap; iakttagelser och antaganden.
Chadwicks upptäckt av neutronen 1932 gav en lösning till hur komplexet med protonen och elektronen kunde vara sammanfogat. Neutronen fick ta plats vid sidan av protonen i atomkärnan som en partikel eftersom den energimässigt hade nästan samma storlek. Nu är ju neutronen ingen partikel i och för sej, det är en förklaringsmodell och saknar partikelegenskaper eftersom den inte nämnvärt reagerar med materia utan bara kan påvisas via indirekta teoretiska försök. Wikipedia håller fortfarande med den vedertagna modellen för neutronen från 1930-talet http://sv.wikipedia.org/wiki/Neutron
Niels Bohr och hans efterträdare blandade ihop fotonen och elektronen när den nuvarande allmänt accepterade atommodellen skapades. I hans modell byggs alla grundämnen upp av väteatomen, med protoner i centrum och elektroner i orbitaler runt denna kärna. Denna teori har visat sej vara ofullständig och har under de senaste 80 åren ställt till det för mycket av seriös forskning om atomen. http://www.milesmathis.com/bohr2.pdf
Miles Williams Mathis atomdiagram byggs istället upp av alfapartiklar, He-2, i olika kombinationer som skapar och skapas av underliggande laddningsfält. Dessa laddningsfält omsätts i protonerna som är basen till alfapartiklarna, där upphör likheten till Bohrs atommodell. Mathis ger samtidigt en enkel naturvetenskaplig modell till hur energi omsätts i materia och hur den hålls ihop som väl överensstämmer med bekräftade iakttagelser genom tiderna.
Han har också, punkt för punkt, under det senaste decenniet verifierat sina antaganden matematiskt och experimentellt. I hans modell är elektronen enbart en spinnkombination bland alla andra som kontinuerligt omsätts i protonen. Elektronens volym har under lång tid kunnat bestämmas till att vara en 1836-del av protonens. Han vidareutvecklar detta genom att också ge den spinnande fotonen en teoretisk massa och därmed storlek och som via staplade spinn bygger upp ett kvantifierat fält av laddningar. Detta system bygger upp hans laddningsfält från grunden med direkta matematiska och mekaniska samband utan virtuella partiklar eller andra besynnerliga företeelser.
Eftersom vi inte kan iaktta neutronen direkt hamnar denna i förklaringsmodeller mera på det filosofiska planet. Neutronen är något som alltså inte existerar direkt i materiellt hänseende. Den saknar rigiditet i motsats till protonen i och med att dess speciella spinnkombination. Ett antagande blir ju då att neutronen består av allt det som inte innesluts i protoner i en atom. Det vill säga de spinn som inte formar protonen. Materia består ju av elektriska potential, en egenskap som neutronen saknar.
I Mathis roterande komplex av alfapartiklar i olika kombinationer är ”tomrummet” mellan protonerna det som ger neutronens energi och egenskaper. I hans modell fungerar också neutronen som en gränsdragare i atomens materiella laddningsfält som skapas av protoner. Utåt avgränsas neutronspinnen av alfapartikelns skal samtidigt som alla spinn kontinuerligt omsätts i neutronen och protonen. Detta ger per automatik förklaringen till hur vissa isotoper läcker radioaktivitet, summan av neutronspinn blir helt enkelt för stor för att kunna bindas upp av spinnens cirkulation inne i alfapartikeln. http://sv.wikipedia.org/wiki/Isotop Neutronens spinn ger också tillsammans med de subatomära protonspinnen den totala summan av energin i materia. Dessa sammanlagda spinn under protonnivån innehåller alltså den energi som kan extraheras via metoder som Thomas Bearden, Nikola Tesla, Eric Dollard och många andra visar oss i dokumentation och experiment med fri energi. http://www.peswiki.com
Den kritik som man på internet kunde hitta mot Miles Mathis teorier har undan för undan försvunnit. Fortfarande finns det tysta förstenade etablissemanget. De som verkligen inte vill se och veta och är slaviskt bundna till och ekonomiskt beroende av de normer och förordningar som tillhandahålls av så kallad etablerad och allmänt vedertagen vetenskap. De är ju också fullständigt fria att tro på vad de erbjuds. Under tiden kan de som ger sej tid att förstå Miles Mathis förklaringsmodell driva vetenskapen vidare utanför dessa dogmer. Det intressanta med nya modeller är att de förklarar och rättar till gamla missförstånd och oklarheter. Att sedan kunna koppla samman en ny modell med pågående forskning öppnar oanade möjligheter till att skapa en framtid och en spetsforskning med helt nya, spännande dimensioner. http://www.milesmathis.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s