Gyllene Tider

Shitty NotesInkassoföretag i Sverige har sysslat med nyskapande marknadsföring under några år. Man har finslipat sitt ekonomiska kontrollsystem. Duktiga jurister har ett givande samarbete med skattemyndigheten-kronofogden-försäkringskassan i som finns i samma myndighetsbolag med logga. I Sverige med personnummersystemet sitter alla som är mantalsskrivna i landet i saxen. Myndigheter i landet är alltså intimt sammankopplade till banker, inkassoföretag och andra finansiella institutioner. Det som händer i inkassoföretagen på lokal och internationell nivå sker med hjälp av etablerade lagar. För Sverige, som varande föregångsland i Europa är detta bara en början på en ny framtid.
Alla länder som hamnat i finansiella problem i eurozonen har haft en period av stabilitet och jämn tillväxt som skett på lånade pengar. Dessa länders riksbanker har med IMFs, internationella valutafondens, goda minne frikostigt tryckt och lånat ut pengar till nationella banker utan att alltid ha täckning. Mycket sker ju elektroniskt så för den påhittige moderna ekonomen möter det heller inga större hinder att öka sin egen och kollegers löner med olika instrument för på så sätt bekräfta sin egen tillvaro med titlar och inlästa kurser med flotta betygsutskrifter.
Idag befinner sej hela västvärldens penningsystem i gungning. Ett scenario i en globaliserad värld av storbanker som alla flyter omkring i samma soppskål och där man via privata riksbanker försöker att åter kolonisera delar av världen. Globalt sker just nu en verklig konspiration i realtid där man skapar ekonomiska kriser. Att kapa valutor och skapa ekonomiska kriser på ett nationellt plan betraktades förr som landsförräderi. Idag har en överstatlig vokabulär skapat ett hokuspokus: terrorism, som tar bort fokus från det som sker i det tysta. Terrorismen blir också den ursäkt som behövs för att tysta oliktänkande och realister som opponerar sej mot det som händer. Samtidigt gödslar man en allt girigare offentlig förvaltning med sedelbuntar, fallskärmar och bonusar. De vet ju ännu inte att kontona kommer att krympa rejält när övergången ska ske och när bankerna börjar kräva in utestående lån. Detta sker via en höjd räntesats.
Det som sker är en tyst korporativ transfer av den existerande demokratin från enskilda medborgare till styrelserum i banker och multinationella företag.
Den pågående grekiska, irländska, italienska och spanska bankkrisen är också de producerade av lånekarusellen och dessa riksbankers övermyndighet IMF som nu bara väntar på att få gå in och ”hjälpa till” vilket innebär att den politiska kontrollen över landet övergår till banken.
När IMF lånar pengar ut sker det till nationen, det vill säga det är skattebetalare som står som garanter för lånet. Dessa pengar kommer från samma banksystem som är skuldsatt vilket innebär att skuldbördan ökar.
De pengar som bankerna får in betalas av låntagare och kunders räntor. En spiral av lån förvärrar alltså läget ju mera man pumpar in i systemet. Spiralen är dubbel, vinsterna privatiseras och förlusterna socialiseras. Metoden är som vanligt att söndra och härska, de skuldsatta tillgångar som inte täcks av lånen säljs ut och belånas hos andra kapitalstarka intressenter från Asien och arabvärlden.
Desinformationen regerar. Skatteplanering som förut varit laglig kriminaliseras.
Till och med Nobelpriset har degraderats till ett politiskt verktyg i och med att svenska riksbanken lobbade in ett pris i ekonomi under 1970-talet. Hur kan Nobelkomittén dela ut ett sådant pris i tider där den kommersiella motorn i världsekonomin är det vapenindustriella militära komplexet? Samtidigt delar man ut fredspriset till företrädaren för världens definitivt största militärmakt. Detta måste vara en bra bit från Alfred Nobels intentioner. Han hyste inte heller någon större respekt för kontoristerna i banken eftersom ekonomi knappast kan kallas vetenskap.
Barack Obama har fått en ny rådgivare i Vita Huset med ett förflutet från JP Morgan och plötsligt stängs ett antal hundra konton tillhörande FN diplomater ner av okända anledningar. Kontona är knutna till JP Morgan Chase, en av de banker vars pyramidspel räddats av amerikanska skattebetalare. Finansieringen av humanitära och fredsbevarande insatser försvåras.
När ska FN diplomater få lite stake och flytta sina kontor från FN skrapan i New York till ett neutralt område? Eller ska de stanna kvar och bli fängslade som motståndare till en blivande diktatorisk världsregering styrd av bankmaffian?
Ska resten av de regeringar i penningkris göra som islänningarna och låta de skyldiga bankdirektörerna stå för vad de gjort eller ska de lyssna på sina farbröder i de stora bankerna som redan delvis tagit över i USA? Karl Marx har sina trognaste elever i dessa styrelserum, de sitter till slut som otagbara politruker om folk inte reagerar i tid. Island kommer att klara sej utmärkt men lär behöva både stöd och support i handling och inte bara tomma ord.

Annonser

Nobel 2012

Nobelpriset för 2012 i fysik har gått till forskare som nu kan kontrollera egenskaper hos kvantpartiklar. De bortser dock fortfarande från det kausala sambandet mellan en foton och en atom eller en jon. Elektronen beskrivs som en punktformig partikel. Fotonen beskrivs som en masslös partikel, dvs något som inte finns överhuvudtaget. Fotonen har bevisligen energi eftersom solpaneler fungerar, detta enligt formeln E=m x c². Miles Mathis beskriver på ett relativt enkelt sätt denna kausalitet med sina staplade spinn och hur de interagerar. www.milesmathis.co

Om någonting är oändligt stort måste det per definition också finnas något som är oändligt litet. Punktformen finns alltså bara i den teoretiska matematiken.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2012/press_sv.pdf

Syndabocken

Toppen i skuggstyret är inte enhetlig och börjar falla sönder i en accelererande takt. De order som ges om nedtystande kan inte genomföras längre med samma effektivitet eftersom många ser att de själva kommer att drabbas om de aktivt deltar. Självsanering pågår men samtidigt måste man undvika att hamna i den gamla fällan med syndabocken.

http://tantrikblog.wordpress.com/2010/11/01/det-odesdigra-behovet-av-syndabockar-2

Gadaffi